งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูล & สารสนเทศ ข้อมูล ( Data) - ข้อเท็จจริงที่ได้จากการ สังเกตุ หรือสำรวจความเป็นไปของเหตุการณ์ ของโลกเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเหตุการณ์ นั้น สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูล & สารสนเทศ ข้อมูล ( Data) - ข้อเท็จจริงที่ได้จากการ สังเกตุ หรือสำรวจความเป็นไปของเหตุการณ์ ของโลกเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเหตุการณ์ นั้น สารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูล & สารสนเทศ ข้อมูล ( Data) - ข้อเท็จจริงที่ได้จากการ สังเกตุ หรือสำรวจความเป็นไปของเหตุการณ์ ของโลกเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเหตุการณ์ นั้น สารสนเทศ ( Information) – ข้อมูลที่นำมาประมวลและจัดเรียบเรียงให้เกิด ความหมาย – ข้อมูลที่นำมาประมวลจัดให้เป็นประโยชน์ต่อผู้รับ แล้วจัดแสดงบนจอภาพ หรือ พิมพ์เป็นรายงาน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เป็นตาราง หรือเป็นกราฟ

2 IS vs. IT เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ การจัดเก็บ การบันทึก การประมวลผล การแสดง และ การสื่อสารข้อมูล สารสนเทศ ระบบสารสนเทศ (Information Systems) ระบบที่ประกอบขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์ และ โปรแกรม ประยุกต์ ที่สามารถรองรับข้อมูลต่าง ๆ มาบันทึกไว้ แล้วนำข้อมูลนั้น มาจัดทำเป็นสารสนเทศให้แก่ผู้ใช้ การประมวลผลข้อมูล ( Data Processing) กรรมวิธีในการเก็บข้อมูลจากที่เกิดแล้วนำข้อมูล ที่ เก็บไว้มาจัดทำเป็นรายงานเสนอผู้ใช้

3 Information System in an Organization


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูล & สารสนเทศ ข้อมูล ( Data) - ข้อเท็จจริงที่ได้จากการ สังเกตุ หรือสำรวจความเป็นไปของเหตุการณ์ ของโลกเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเหตุการณ์ นั้น สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google