งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดชลบุรี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดชลบุรี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัดชลบุรี

2 ตราประจำจังหวัดชลบุรี พื้นที่ ต้นไม้ประจำจังหวัด
รูปเขาสามมุกริมทะเลอ่าวไทย พื้นที่ ๔,๓๖๓ ตร.กม. ต้นไม้ประจำจังหวัด ต้นประดู่

3 หน่วยการปกครอง อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล มีทั้งสิ้น ๑๑ อำเภอ
มีทั้งสิ้น ๙๒ ตำบล หมู่บ้าน มีทั้งสิ้น ๖๘๗ หมู่บ้าน เทศบาล มีเทศบาลนคร ๓ แห่ง มีเทศบาลเมือง ๑๐ แห่ง

4 ต้นไม้ประจำจังหวัดชลบุรี
ต้นประดู่ คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นประดู่ไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดพลังแห่งความยิ่งใหญ่เพราะ ประดู่ คือ ความพร้อม สามัคคี นอกจากนี้ดอกของประดู่ยังมีลักษณะที่ระดมกันบานเต็มต้นดูลานตา ดังนั้นคนโบราณจึงได้เลือกเอาต้นประดู่เป็นไม้ประจำกองทัพเรือ และนั่นก็หมายถึง ความแข็งแกร่ง แข็งแรง

5 ของดีชลบุรี หาดบางแสน
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เก่าแก่ และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทยคือ ชายหาดบางแสน เนื่องจากเป็นที่ท่องเที่ยว ของประชาชนทุกระดับ มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ เพียง ๘๙ กิโลเมตรจึงเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

6 ของดีชลบุรี ข้าวหลามหนองมน
เป็นอาหารลือชื่อของจังหวัดชลบุรี ซึ่งข้าวหลามหนองมนนี้ มีประวัติที่เล่าต่อกันมาว่าสมัยก่อน บ้านหนองมน จะมีอาชีพ ทำนาปลูกข้าว พอหลังหมดหน้านาชาวบ้านก็จะทำขนมฉลองกินกัน พอมีงานแสดงงิ้วที่ศาลเจ้าชาวบ้านต่างก็มารวมตัวกัน จนเกิดการซื้อขายขึ้น

7 ของดีชลบุรี อ้อยหวาน จังหวัดชลบุรีนั้นเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่เพาะปลูกพืช ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา ดังนั้นจังหวัดชลบุรี จึงมีโรงงานต่างๆ มากมายที่เกี่ยวกับการผลิดน้ำตาล ซึ่งได้มาจากต้นอ้อยที่หอมหวาน และยังมีการนำมาทำเป็นน้ำตาลสด ซึ่งหอมหวานอร่อยและติดลิ้น และถือเป็นของฝากที่ใครๆก็ซื้อ

8 ของดีชลบุรี จักสานดี เครื่องจักสานพนัสนิคม เป็นงานจักสานที่มีชื่อเสียงโด่งดังของ ชาวตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีมานานกว่าร้อยปีแล้ว เครื่องจักสาน องตำบลพนัสนิคมเกิดขึ้นมาพร้อมกับการตั้งชุมชนในสมัยรัชกาลที่ ๓

9 ของดีชลบุรี ประเพณีวิ่งควาย
ประเพณีวิ่งควายเป็นงานประเพณีประจำจังหวัดของจังหวัดชลบุรี ที่เป็นหนึ่งในประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชลบุรีที่มีการจัด มาช้านานแล้วประเพณีวิ่งควายนั้น เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นในทุกๆปี ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 หรือก่อนที่จะออกพรรษา 1 วัน เพื่อเป็นการทำขวัญให้ควาย

10 เมืองพัทยา เมืองพัทยา เป็นเขตปกครองพิเศษแห่งหนึ่ง ในเขตจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีระดับเทียบเท่าเทศบาลนคร เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีหาดทรายและชายทะเล ซึ่งมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ โดยแบ่งส่วนภายในของเมืองเป็น ๔ ส่วนได้แก่ พัทยาเหนือ พัทยากลาง พัทยาใต้ และหาดจอมเทียน ปัจจุบัน มีแผนการเสนอชื่อเมืองพัทยาต่อยูเนสโก ให้เป็นเมืองภาพยนตร์ เนื่องด้วยมีการถ่ายทำภาพยนตร์ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เรื่องต่อปี และรายได้ร้อยละ ๙๐ มาจากการท่องเที่ยว

11 ชื่อ นาย วิชชากร รวมทวี รหัสนิสิต 56070179 กลุ่ม 20 คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชื่อ นาย วิชชากร รวมทวี รหัสนิสิต กลุ่ม 20 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน ภาคปกติ อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชัย บุญเจือ


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดชลบุรี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google