งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Zhang Hongju For พุทธวรรณ ขันต้นธง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Zhang Hongju For พุทธวรรณ ขันต้นธง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Zhang Hongju 542132001 For พุทธวรรณ ขันต้นธง
ชื่อหัวข้อวิจัย การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวายเพื่อจัดทำเป็นคู่มือสินค้างานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักสำหรับลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวจีน Zhang Hongju For พุทธวรรณ ขันต้นธง

2 ความเป็นมาและที่มา "หมู่บ้านถวาย" หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ต้นแบบของประเทศไทยกับความมีชื่อเสียงด้านงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลัก และเป็นศูนย์รวมของสินค้าหัตถกรรมทุกแขนงทั่วประเทศ เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นที่ยอมรับในคุณค่าแห่งงานหัตถศิลป์ และคุณภาพของสินค้า จนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

3 ความเป็นมาและที่มา ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก หมู่บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ "บ้านถวาย" เป็นแหล่งศิลปหัตถกรรมชั้นยอดของเมืองเชียงใหม่ ที่สร้างผลงานไม้แกะมากมาย ส่งออกขายทั้งไทยและต่างประเทศ อันเป็นสถานที่ที่นำมา ซึ่งชื่อเสียงของชาวบ้านถวาย และเมื่อกล่าวถึง “งานไม้ งานแกะสลักไม้ หรืองานประดิษฐ์จากไม้” บุคคลทั่วไปทุกคนจะต้องนึกถึง “บ้านถวาย”อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพราะเหตุว่า งานไม้ งานแกะสลักไม้ หรืองานประดิษฐ์จากไม้ ของบ้านถวายนั้น เป็นงานศิลปหัตถกรรมที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงเป็นระยะเวลานาน มีความสวยงาม ประณีต และเป็นงานที่ทำขึ้นด้วยมือ (Hand Made) ผสมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาตลอดระยะเวลา 40 กว่าปีที่ผ่านมา จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก และด้วยเหตุผลนี้ ในปี พ.ศ.2547 จากนโยบายหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลของรัฐบาล บ้านถวายได้รับเกียรติจากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็น “หมู่บ้าน OTOP ต้นแบบ” ของประเทศ

4 โจทย์วิจัย ทำอย่างไรถึงสามารกให้ลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวจีนค้นคว้าสินค้าศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักที่ต้องการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล

5 วัตถุประสงค์งานวิจัย
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวายเพื่อจัดทำเป็นคู่มือสินค้างานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักสำหรับลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวจีน

6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย

7 การอ้างอิง http://www.thaipackagetour.com
การอ้างอิง อ.พุทธวรรณ ขันต้นธง.หลักการการวิจัยการจัดการความรู้.วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.2554.


ดาวน์โหลด ppt Zhang Hongju For พุทธวรรณ ขันต้นธง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google