งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
จากนั้นกดปุ่ม Connect

2 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
เมื่อเข้ามาแล้วจะพบกับหน้าจอดังภาพ

3 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
คลิกเลือกเมนู Server List ค้นหา QNAPอัตโนมัติ หรือเพิ่ม QNAP ตัวอื่นๆ ตั้งค่า Username และ Password เป็นค่า Default

4 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
เลือกภาษา

5 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
เมนูการตั้งค่าต่างๆของตัวเครื่อง

6 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
การตั้งค่าแบบ 6 ขั้นตอน จากนั้นกด Continue

7 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
จากนั้นกด Continue

8 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ใส่รหัสผ่านและยืนยันรหัส ใช้รหัสเดิมของ QNAP จากนั้นกด Next

9 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่า เวลา วันเดือนปี คลิกเลือกเพื่อตั้งเวลาเทียบกับเว็บไซต์ จากนั้นกด NEXT

10 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
รับค่า IP Address อัตโนมัติ กำหนดหมายเลข IP Address ด้วยตนเอง จากนั้นกด NEXT

11 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
แสดงรายละเอียดและความจุของฮาร์ดดิสก์ ตั้งค่ารูปแบบทำงานของฮาร์ดดิส จากนั้นกด NEXT

12 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
อธิบายเมนู Select Disk Configuration -Skip Initializing Disks ไม่ต้องการตั้งค่าฮาร์ดดิสก์ในตอนนี้ -Create Single Disk Volume รวมความจุของฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดเสมือนเป็นฮาร์ดดิสก์ลูกเดียวกัน -Create Raid 0 Striping Disk Volume เป็นการกระจายการเก็บข้อมูลลงทั้งฮาร์ดดิสก์ทั้ง2ลูกอย่างเท่าๆกัน

13 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
อธิบายเมนู Select Disk Configuration -Create Raid 1 Mirroring Disk Volume เป็นการกระจายการเก็บข้อมูลลงทั้งฮาร์ดดิสก์ทั้ง2ลูก ซึ่งในแต่ละลูกจะมีข้อมูลเหมือนกันทั้งหมด

14 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ใส่ข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน จากนั้นกด NEXT

15 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
แสดงข้อมูลต่างๆที่ได้เราตั้งค่าไว้ หากข้อมูลต่างๆถูกต้องให้คลิก Start เพื่อเริ่มการทำงาน

16 การตั้งค่ารายละเอียดของ System Name
คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น การตั้งค่ารายละเอียดของ System Name ตั้งชื่อ QNAP จากนั้นกด Apply

17 การตั้งค่ารายละเอียดของ System Name
คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น การตั้งค่ารายละเอียดของ System Name ตั้งค่า เวลา วันเดือน ปี เทียบเวลากับเครื่องคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน คลิกเลือกเพื่อเทียบเวลากับเว็บไซต์ที่กำหนดโดยอัตโนมัติ จากนั้นกด Apply

18 การตั้งค่ารายละเอียดของ System Name
คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น การตั้งค่ารายละเอียดของ System Name แสดงข้อมูลต่างๆที่ได้เราตั้งค่าไว้ จากนั้นกด OK

19 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด Network Setting เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อ รับค่า IP Address อัตโนมัติ กำหนดค่า IP Address ด้วยตนเอง

20 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด Network Setting อธิบายรูปแบบของ Configuration of Network Interfaces - Failover คือ เมื่อพอร์ต LAN พอร์ตใดพอร์ตหนึ่งเสีย พอร์ตที่เหลือ จะสามารถทำงานแทนได้ทันที - Load Balancing คือ เป็นการรวมเอาความเร็วของพอร์ต LAN ทั้งสองพอร์ตเข้าด้วยกันทำให้ได้ความเร็วเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า - Standalone คือ พอร์ต LAN แต่ละพอร์ตจะสามารถกำหนดหมายเลข IP Address ที่ต่างกันได้ ทำให้สามารถใช้งานเน็ตเวิร์คได้สองเครือข่ายพร้อมกัน

21 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด Network Setting เปิดใช้งานบริการ DDNS จากเว็บที่ให้บริการ จากนั้นกด Apply

22 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด Network Setting เปิด Protocol ในการโอนย้ายไฟล์ระหว่างHost เปิดใช้งานการถ่ายโอนข้อมูลผ่าน FTP Server ที่ต้องการ เปิดฟังค์ชั่นการ จัดการไฟล์ ผ่านระบบเว็บ จากนั้นกด Apply

23 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด Network Setting กำหนดเงื่อนไขในการเข้ามาจัดการควบคุมเครื่อง เพิ่มหมายเลข IP Address ที่ต้องการเพิ่มใน List จากนั้นกด Apply

24 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด Network Setting อธิบายรูปแบบของ Host Access Control - Allow all connections คือ ยินยอมให้ทุกหมายเลข IP Address สามารถเข้ามาจัดการข้อมูลต่างๆได้ - Allow connections from the list only คือ จะยินยอมให้เฉพาะหมายเลข IP Address ที่อยู่ใน List เท่านั้นสามารถเข้ามาจัดการข้อมูลต่างๆได้ - Denied connections from the list คือ เฉพาะหมายเลข IP Address ที่อยู่ใน List เท่านั้นที่ไม่สามารถเข้ามาจัดการข้อมูลต่างๆได้

25 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด Network Setting เป็นการกำหนดหมายเลขพอร์ตที่ใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูล จากนั้นกด Apply

26 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด Network Setting แสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ Network ที่เราตั้งค่าไว้

27 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด Device Configuration แสดงรายละเอียดของ HDD

28 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด Device Configuration การจัดการฮาร์ดดิสก์ในกรณีที่ติดตั้งแบบ RAID

29 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด Device Configuration ส่วนแสดงข้อมูลอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านทาง USB

30 ตั้งค่ารายละเอียด Device Configuration
คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่ารายละเอียด Device Configuration เปิดใช้ฟังค์ชั่นสำรองไฟ กำหนดจำนวนนาทีให้เครื่องเข้าสู่โหมด Standby หลังจากไฟฟ้าดับและกลับมาทำงานอีกครั้งหลังจากไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติแล้วโดยอัตโนมัติ กำหนดจำนวนนาทีให้ปิดการทำงานของเครื่องหลังจากไฟฟ้าดับ

31 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด User Management สร้าง User ใหม่ แก้ไข User ลบ User

32 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด User Management ใส่ชื่อและรหัสของ User ใหม่ กำหนดสิทธิ์ของ User ว่าสามารถทำไรได้บ้าง ในกล้องแต่ละตัว จากนั้นกด OK

33 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด User Management แก้ไขชื่อและรหัส คลิกเพื่อเปลี่ยน สิทธิ์การใช้งานกล้องแต่ละตัว

34 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด Camera Settings คลิกเลือกกล้อง ทดสอบการเชื่อมต่อกับกล้อง ใส่ข้อมูลต่างๆ หรือสามารถค้นหากล้องที่เชื่อมต่ออยู่ได้ จากนั้นกด Apply

35 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด Camera Settings ตั้งค่าคุณภาพและความละเอียดของกล้องในการบันทึกภาพ จากนั้นกด Apply

36 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด Camera Settings เลือกกล้องที่จะเปิดการบันทึก เลือกวันที่ต้องการบันทึก เลือกช่วงเวลาที่จะบันทึก จากนั้นกด Add

37 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด Camera Settings เลือกกล้องที่จะทำการบันทึก หรือเปิดการบันทึกให้กล้องทุกตัว เสร็จแล้วกด Apply

38 1 2 3 4 5 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด Camera Settings 1 2 3 4 5 เสร็จแล้วกด Apply

39 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด Network Setting อธิบายเมนูต่างๆ 1. กำหนดความยาวของการบันทึกในแต่ละไฟล์ 2. กำหนดจำนวนขั้นต่ำของฮาร์ดดิสก์ว่าจะให้มีการบันทึก แบบใด -บันทึกทับข้อมูลที่เก่าที่สุด -หยุดการบันทึก 3. กำหนดจำนวนวันที่จะเก็บข้อมูลการบันทึกแบบ Alarm

40 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด Network Setting อธิบายเมนูต่างๆ 4. กำหนดจำนวนวันที่จะให้เครื่องลบข้อมูลการบันทึก 5. กำหนดจำนวนวินาทีในการเริ่มบันทึกก่อนมีเหตุการณ์ เกิดขึ้นและจำนวนวินาทีในการหยุดบันทึกหลังจาก เหตุการณ์สิ้นสุดแล้ว

41 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด System Tools ตั้งค่าระดับการแจ้งเตือน ใส่ข้อมูลต่างๆของ Server จากนั้นกด Apply

42 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด System Tools เลือกผู้ให้บริการ sms ใส่ Username และ Password เข้ารหัสในการเชื่อมต่อ เลือกประเทศและใส่หมายเลขมือถือ กำหนดเงื่อนไขในการส่ง SMS

43 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด System Tools Shut Down Restart

44 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด System Tools 1 2 3 4 5 6 7 จากนั้นกด Apply

45 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด Network Setting อธิบายเมนูต่างๆ 1.เปิดการใช้งาน Reset Switch 2.กำหนดให้เปิดเครื่องอัตโนมัติหลังจากไฟฟ้าดับ 3.เปิดใช้งานปุ่ม Backup และกำหนดจำนวนวันที่จะให้ บันทึกลงใน USB 4.กำหนดความจุขั้นต่ำของฮาร์ดดิสก์ หากพื้นที่เหลือน้อย กว่าจุดที่กำหนด เครื่องจะแสดงไฟสัญลักษณ์ขึ้นมา

46 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด Network Setting อธิบายเมนูต่างๆ 5.เปิดใช้เสียงเตือนหาก Error ต่างๆเกิดขึ้น 6.กำหนดให้พัดลมหมุนช้าลงเมื่ออุณหภูมิของเครื่องต่ำ กว่า 47 องศา และหมุนเร็วสุดหากอุณหภูมิเกิน 52 องศา 7.กำหนดเงื่อนไขการหมุนของพัดลมด้วยตัวเอง โดยให้ หยุดหมุน,หมุนช้า,หมุนเร็วสุด ตามอุณหภูมิที่กำหนด

47 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด System Tools Firmware ปัจจุบัน กดเพื่อหาไฟล์ Firmware ที่เก็บไว้ จากนั้นกด Update System

48 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด System Tools กดเพื่อ Backup ไฟล์ที่เราได้ตั้งค่าต่างๆไว้ กดเพื่อหาไฟล์ Backup ที่เก็บไว้ จากนั้นกด Restore กด Reset เพื่อตั้งค่า Default ให้ตัวเครื่อง

49 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด System Tools ส่วนของการตั้งค่าการ Backup ข้อมูลไปไว้อีกที่หนึ่ง

50 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด System Tools แสดงข้อมูลรายละเอียดต่างๆของฮาร์ดดิสก์

51 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด System Tools ใส่ชื่อที่ต้องการ จากนั้นกด Apply เลือกไฟล์รูปภาพ จากนั้นกด Upload กด Test เพื่อทดสอบดูภาพ

52 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด System Tools ใส่หมายเลข IP Address ที่ต้องการทดสอบการเชื่อมต่อ จากนั้นกด Test เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ

53 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด System Tools ตัวอย่างจากรูป แสดงให้เห็นว่าสามารถเชื่อมต่อได้สำเร็จ

54 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด System Tools กำหนดให้เครื่องทำการ Logoff หากไม่ได้มีการใช้งานใดๆในหน้าของการตั้งค่า ภายในระยะเวลาที่กำหนด จากนั้นกด Apply

55 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด Logs & Statics แสดงข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นของเครื่อง

56 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด Logs & Statics แสดงข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นกับกล้องแต่ละตัว

57 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด Logs & Statics แสดงรายชื่อ User ที่กำลังใช้งาน

58 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด Logs & Statics แสดงประวัติการเข้าใช้งานของ User ต่างๆ

59 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด Logs & Statics แสดงการบันทึกการเชื่อมต่อของตัวเครื่อง

60 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด Logs & Statics แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆภายในตัวเครื่อง

61 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ตั้งค่ารายละเอียด Monitor setting *แนะนำให้ดูผ่าน QNAP เลือกดูภาพจากQNAP หรือจากตัวกล้องโดยตรง เปิดการแจ้งเตือนเหตุการณ์ ตำแหน่งที่ต้องการเก็บรูปภาพและชนิดของภาพ

62 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ฟังก์ชั่น Playback เมนูการเล่นภาพย้อนหลัง

63 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ฟังก์ชั่น Help ฟังก์ชั่นตัวช่วยและคู่มือการใช้งาน

64 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ฟังก์ชั่น Logout เมนูการออกจากระบบ

65 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ฟังก์ชั่นติดต่อกับระบบกล้องวงจรปิด เมนูสำหรับการแก้ไขข้อมูลของตัวกล้อง

66 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ฟังก์ชั่น Enable digital zoom เมนูเปิด/ปิด การซูมแบบดิจิตอล

67 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ฟังก์ชั่น Enable digital zoom บอกขนาดซูมสูงสุดได้ 3.05 ซูมออก ซูมเข้า

68 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ฟังก์ชั่น Enable digital zoom ฟังก์ชั่นการซูมออก

69 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ฟังก์ชั่น Take a snapshot เมนูการจับรูปภาพหน้าจอของกล้องตัวที่เลือก

70 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ฟังก์ชั่น Enable manual recording เมนูการบันทึกด้วยตัวเอง

71 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ฟังก์ชั่น Multi Mornitor สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลของจอภาพได้ เลือกกล้องที่ต้องการดูภาพ

72 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ฟังก์ชั่น Switching size of view เมนูสลับขนาดของจอแสดงผล

73 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
ฟังก์ชั่น Full Screen เมนูจอแสดงผลแบบเต็มจอ

74 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น
Sequential Mode เมนูการแสดงภาพแบบลำดับ แสดงสถานะว่าเรากำลังอยู่หน้าไหนและกล้องตัวไหน


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google