งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑๐.พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่เกอว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑๐.พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่เกอว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๑๐.พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่เกอว

2 มาตราเกอว หรือแม่เกอว คือพยางค์ที่มีตัว ว สะกด
ตัวอย่าง คิ้ว เกี่ยว ดาว เอว คาว จาว เหลียว เขียว เคียว เกี่ยว เปรียว สาว แกว เรียว แพรว พราว เดียว

3 กติกา เริ่มเล่น ไปกันเลย ๑. ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง
๒. ถ้าคุณตอบผิดเราจะให้คุณเริ่มเล่นใหม่ ๓. ถ้าคุณตอบถูกเราจะพาคุณไปข้อใหม่ ๔. หากคุณอยากดูอะไรให้คลิกจุดนั้น

4 ๑.พยัญชนะท้ายพยางค์ ข้อใดสะกด แม่เกอว ทั้งหมด
ก. เสียงหวิด แววว่า ข. แมวขาวหิวข้าวแล้ว ค. ดองเปรี้ยวดองเค็ม ง. เฒ่าหัวงู

5 ๒.พยัญชนะท้ายพยางค์ ข้อใดสะกด แม่เกอว ทั้งหมด
ก. วิวแวววาวว่าว ข. วนวอนว่อนวับ ค. ว่องไววุ่นวาย ง. วุ่นวี่วุ่นวาย

6 ๓.สำนวนในข้อใดไม่มีพยัญชนะท้ายพยางค์สะกดแม่เกอว
ก. สาวไส้ให้กากิน ข. หาเหาใส่หัว ค. หุงข้าวประชดหมา ง. ปิ้งปลาประชดแมว

7 ๔.สำนวนข้อใดที่มีพยัญชนะท้ายพยางค์ สะกด แม่เกอว
ก. นับสิบไม่ถ้วน ข. รกคนดีกว่ารกหญ้า ค. รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม ง. รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ

8 ๕. สำนวนข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์ สะกด แม่เกอว ๒ พยางค์
ก. ย้อมแมวขาย ข. นกยูงมีแววที่หาง ค. รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี ง. มือใครยาว สาวได้สาวเอา

9 ๖. ข้อใดไม่มี พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่เกอว ทั้งหมด
ก. เดี๋ยวเดียว ข. หนาวแล้ว ค. แมวเหมียว ง. วอนเว้า

10 ๗.ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์ สะกด แม่เกอว ทั้งหมด
ก. เกี๊ยวปู ข. เจี้ยวจ้าว ค. ข้าวสุก ง. เลี้ยวลด

11 ๘. พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่เกอว ในข้อใดเป็นชื่อสัตว์
ข. ข้าวเหนียว ก. แมว วัว ค. เขียว ขาว ง. แวววาว

12 ๙.พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่เกอว ในข้อใดเป็นชื่ออาหาร
ก. แมว วัว ข. ข้าวเหนียว ง. แวววาว ค. เขียว ขาว

13 ๑๐.พยัญชนะท้ายพยางค์ สะกด แม่เกอว
ข้อใดเป็นคำวิเศษณ์ ข. ข้าวเหนียว ก. แมว วัว ง. แวววาว ค. เขียว ขาว

14 คุณชนะมา ๙ ครั้งแล้วค่ะ
ไชโย ไชโย สุดยอด คุณชนะมา ๙ ครั้งแล้วค่ะ ไปดูเฉลย

15 เฉลย ๑. ข ๒. ก ๓. ข ๔. ง ๕. ง ๖. ง ๗. ข ๘ ก ๙. ข ๑๐ ค ไปพักก่อนดีไหมคะ

16 มาถึงจุดนี้เก่งมาก สุดยอดคนเลยค่ะ คุณผ่านเกณฑ์ประเมินแล้ว

17 ไปทำแบบทดสอบหลังเรียนดีกว่า

18 ฮา...ฮา....! คุณแพ้เสียแล้วเกมนี้ลองอีกทีซิค่ะคุณทำได้


ดาวน์โหลด ppt ๑๐.พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่เกอว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google