งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้สำนวนเปรียบเทียบ คำพังเพย สุภาษิต โดย มิส.สุพรรณี ทองสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้สำนวนเปรียบเทียบ คำพังเพย สุภาษิต โดย มิส.สุพรรณี ทองสวัสดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้สำนวนเปรียบเทียบ คำพังเพย สุภาษิต โดย มิส.สุพรรณี ทองสวัสดิ์
โดย มิส.สุพรรณี ทองสวัสดิ์

2 ความหมายของสำนวนโวหาร คำพังเพย สุภาษิต และคำอุปมาอุปไมย
ความหมายของสำนวนโวหาร คำพังเพย สุภาษิต และคำอุปมาอุปไมย ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้ความหมายไว้พอสรุปได้ดังนี้ สำนวนโวหาร หมายถึง ถ้อยคำที่เรียบเรียงไว้เป็นข้อความพิเศษเฉพาะภาษาหนึ่ง ไม่ถูกไวยากรณ์ แต่ยอมรับใช้เป็นภาษาที่ถูกต้อง ฟังดูไพเราะจับใจ

3 คำพังเพย หมายถึง คำกลางๆที่กล่าวไว้ให้ตีความเข้ากับ เนื้อเรื่อง
ภาษิต หมายถึง คำกลางๆที่ใช้ได้ทั้งทางดีและทางชั่ว แต่ถือว่าเป็นคติสอนใจ สุภาษิต หมายถึง คำพูดที่เป็นคติ ถ้อยคำที่กล่าวดีแล้ว อุปมาอุปไมย หมายถึง คำเปรียบเทียบกัน

4 ตัวอย่างสำนวนโวหาร ไกลปืนเที่ยง ไขสือ คว่ำบาตร งมเข็มในมหาสมุทร
ปั้นน้ำเป็นตัว หลังยาว อาบน้ำร้อนมาก่อน

5 ตัวอย่างคำพังเพย กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม
ตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงา ปากปราศรัย น้ำใจเชือดคอ มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา

6 ตัวอย่างสุภาษิต คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล
ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

7 ตัวอย่างอุปมาอุปไมย คำเปรียบเทียบ
โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ รักดังดวงตา ขาวเหมือนสำลี เค็มยิ่งกว่าเกลือ โง่เหมือนลา ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า เงียบราวกับป่าช้า ดำเป็นตอตะโก แคบเท่าแมวดิ้นตาย ซนเหมือนลิง ดีใจดังได้แก้ว ผิวขาวราวกับแตงร่มใบ ลื่นเป็นปลาไหล ใจดำเหมือนอีกา

8 จบแล้วจ้า


ดาวน์โหลด ppt การใช้สำนวนเปรียบเทียบ คำพังเพย สุภาษิต โดย มิส.สุพรรณี ทองสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google