งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกมความรู้ พยัญชนะท้ายพยางค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกมความรู้ พยัญชนะท้ายพยางค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกมความรู้ พยัญชนะท้ายพยางค์
แบบทดสอบหลังเรียน เกมความรู้ พยัญชนะท้ายพยางค์ จัดทำโดย มาตรฐานการเรียนรู้

2 โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ
นางอุชุมพร สะอาด ครู คศ. ๒ โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ กติกา

3 กติกา เริ่มเล่น ไปกันเลย กติกามีอยู่ว่า 1. ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง
2. ถ้าคุณตอบผิดเราจะให้คุณเริ่มเล่นใหม่ 3. ถ้าคุณตอบถูกเราจะพาคุณไปข้อใหม่ 4. หากคุณอยากดูรายการใดให้คลิกไปที่ลูกศร

4 ๑."เมฆขาวราวกับปุยฝ้าย"ข้อใดพยัญชนะท้าย
พยางค์เหมือน คำ "เมฆ" ? ก. นาค ข. วิทยา ค. อบรม ง. อสุรี

5 ๒. ข้อใดออกเสียงพยางค์ท้ายเหมือน “เก่งกาจ” ?
ก. อ่อนหวาน ข. กุ้งเต้น ค. มองมด ง. มุ่งมั่น

6 ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์เหมือนกัน ?
๓. "ท้องฟ้ายามเย็น" จากข้อความ ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์เหมือนกัน ? ข. เห็นเธอข้ามคลอง ก. ข้ามขอบฟ้า ค. ฉันท่องจำ ง. หนักนิดเบาหน่อย

7 ๔. ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์"แม่กน"มากที่สุด
ข. เนติพงษ์สวมรองเท้าใหม่ ก. ปองพลอ่านหนังสือเร็วมาก ง. นวลน้องร้องเพลงเก่ง ค. นวลพรรณได้รับรางวัลเรียนดี

8 ๕. ข้อใดที่มีพยัญชนะท้ายพยางค์เดียวกับข้อความนี้ “ ฉันออกกำลังกาย”
ก. เดินสายขายตั๋ว ข. ทำท่าเอียงอาย ค. ความหวังมลาย ง. เพื่อนบอกนายนั่ง

9 ๖. ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์เสียงเดียวกันทั้งหมด
ข. เนติพงษ์สวมรอง ก. เธออ่านหนังสือเร็วมาก ง. รักพงษ์นงนาง ค. นวลขวัญหมั่นเรียน

10 ๗. "แม่กง"ทั้งหมดน่า จะเป็นข้อใด
ข. ก้องและป้องสองพี่น้อง ก. ป้องอ่านหนังสือเร็ว ค. นวลพรรณได้รับรางวัลเรียนดี ง.น้องพงษ์ร้องเพลงเก่ง

11 ๘. ข้อใดสัมพันธ์กันกับข้อความนี้ “ ฉันหิวมาก”
ข. ฉันผิวปาก ก. ฉันเกาหัว ค. ฉันแปลกใจ ง. ฉันยากจน

12 ๙. ข้อใดเป็น“ แม่กก”ทั้งหมด
ก. เสียงดังกรุ๋งกริ๋ง ข. เมฆหมอกนอกโลก ง. นกน้อยบินสูง ค. ยักยอกเงินตรา

13 ๑๐.ข้อใดมี“แม่กด” ทั้งหมด
ข. สาธิตรักน้อย ก. มดคือสัตว์ ง. ฉันนัดคนรัก ค. ชาติศาสน์กษัตริย์

14 ๑๑. "แม่กน" ทั้งหมดในข้อใด ข. นวลพรรณวรรณศิลป์ ก. พระคุณและบุญญา
ง. นพอนันท์พัลลภ ค. จากกุศลผลบุญ

15 ๑๒. "แม่กบ" ทั้งหมดในข้อใด ข. สมภพนพคุณ ก. ปรับปล่อยลอยลับ
ค. พับเพียบเรียบร้อย ง. นพนอบลอบรับ

16 ๑๓. "แม่เกย" ทั้งหมดในข้อใด
ข. น้อยคุยยุ้ยเฉยเมย ก. มดเอ๋ยเคยรำเค็ญ ง. ขายปลายข้าว ค. ประกายหมายมั่น

17 ๑๔. "แม่เกอว" ทั้งหมดในข้อใด
ข. วุ่นวายวกวน ก. วอนเวียนวน ง. ว่องไววู่วาม ค. วาวแววแว่ว

18 ๑๕. ข้อใดมีพยัญชนะอื่นอาศัยเสียง"แม่กบ"
ข. สาธิตปรบมือ ก. อบอุ่นสุนทรี ง. ฉันกับมานพ ค. นับสิบหยิบของ

19 ๑๖. "แม่กม" ทั้งหมดในข้อใด ข. กล้อมแกล้ม ก. สมรู้ร่วมคิด
ง. อ๋อมแอ๋มกับเพื่อน ค. มีดคมกริบ

20 ๑๗. "แม่กบ" ทั้งหมดในข้อใด ข. ยีราฟ ก. โชคลาภ ง. ภาพพับนับสิบ
ค. เดินตุบตับ

21 ค. ครบเครื่องเรื่องราว
๑๘."แม่กง"ทั้งหมดในข้อใด ข. ฟ้าสางนางไม้ ก. ลิงก๋องหางต่องแต่ง ง. ลางเนื้อชอบลางยา ค. ครบเครื่องเรื่องราว

22 ๑๙.ข้อใดมี"แม่กด"ที่ไม่ตรงมาตรา
ข. ราดหน้า ก. ปราดเปรื่อง ง. เจ็บปวดดรวดร้าว ค. บัณฑิตมิตรแท้

23 ๒๐. "แม่กน"ข้อใดไม่ตรงมาตรา ๒ คำ
ข. ศาลยุติธรรม ก. กาลเวลา ง. การรักษาศีล ค. ปลาวาฬ

24 คุณเก่งมากคะ ดูเฉลยดีไหมคะ

25 เฉลย ๑. ก ๒. ค ๓. ข ๔. ค ๕ ง ๖. ค ๗. ง ๘. ข ๙. ข ๑๐. ค ๑๑. ข ๑๒. ง ๑๓. ข ๑๔. ค ๑๕. ง ๑๖. ข ๑๗. ง ๑๘. ก ๑๙. ค ๒๐. ง คุณเป็นคนเก่ง ม๊าก.... มาก.....ค่ะ คุณหยุดได้แล้วค่ะ

26 คุณได้หยุดเดี๋ยวนี้ค่ะ

27 สวัสดีค่ะคนเก่ง พบกันที่เกมใหม่นะคะ

28 เสียใจด้วยคุณต้องกลับไปเล่นใหม่ ฮือ ฮือ


ดาวน์โหลด ppt เกมความรู้ พยัญชนะท้ายพยางค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google