งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑ ชุดที่๒ ต่อไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑ ชุดที่๒ ต่อไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุดที่๒ ต่อไป

2 ถอยกลับ ต่อไป ๑.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.จาระบี ข.จารบี ๒.คำใดเขียนถูกต้อง?
ก.ชะมดชม้อย ข.ชมดชม้อย ๓.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.จอมเวท ข.จอมเวทย์ ๔.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.ตะหงิด ข.ตงิด ถอยกลับ ต่อไป

3 ถอยกลับ ต่อไป ๕.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.ทแยงมุม ข.ทะแยงมุม
๖.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.ตาลขโมย ข.ตานขโมย ๗.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.ทะนุถนอม ข.ทนุถนอม ๘.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.ทะเลสาบ ข.ทะเลสาป ถอยกลับ ต่อไป

4 ถอยกลับ ต่อไป ๙.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.ทนทายาด ข.ทนทาญาติ
๑๐.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.นวลลออ ข.นวลละออ ๑๑.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.ผรุสวาท ข.ผรุทสวาท ๑๒.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.ฟลุ๊ค ข.ฟลุก ถอยกลับ ต่อไป

5 ถอยกลับ ต่อไป ๑๓.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.แรเงา ข.แลเงา
๑๔.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.เวทมนต์ ข.เวทมนตร์ ๑๕.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.สีสัน ข.สีสรร ๑๖.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.อาเพท ข.อาเพศ ถอยกลับ ต่อไป

6 ถอยกลับ จบ ๑๗.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.หอมหวน ข.หอมหวล ๑๘.คำใดเขียนถูกต้อง?
ก.หยักโศก ข.หยักศก ๑๙.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.สวรรคต ข.สวรรณคต ๒๐.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.ริดรอน ข.ลิดรอน ถอยกลับ จบ


ดาวน์โหลด ppt ๑ ชุดที่๒ ต่อไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google