งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑ ชุดที่๓ ต่อไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑ ชุดที่๓ ต่อไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุดที่๓ ต่อไป

2 ถอยกลับ ต่อไป ๑.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.แคลเซียม ข.แคลเซี่ยม
๒.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.คาราวะ ข.คารวะ ๓.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.ถนัดถนี่ ข.ถนัดถะหนี่ ๔.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.บุคลิก ข.บุคคลิก ถอยกลับ ต่อไป

3 ถอยกลับ ต่อไป ๕.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.พ่ะย่ะค่ะ ข.พะยะค่ะ
๖.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.ยโสโอหัง ข.ยะโสโอหัง ๗.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.รัญจวน ข.รันจวน ๘.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.ร่ำลา ข.ล่ำลา ถอยกลับ ต่อไป

4 ถอยกลับ ต่อไป ๙.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.สัญชาตญาณ ข.สัญชาติญาณ
๑๐.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.คำภีร์ ข.คัมภีร์ ๑๑.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.เคเบิล ข.เคเบิ้ล ๑๒.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.เชาว์ปัญญา ข.เขาวน์ปัญญา ถอยกลับ ต่อไป

5 ถอยกลับ ต่อไป ๑๓.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.เดินเหิน ข.เดินเหิร
๑๔.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.ทารุน ข.ทารุณ ๑๕.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.เทิดทูน ข.เทิดทูล ๑๖.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.น้ำแข็งใส ข.น้ำแข็งไส ถอยกลับ ต่อไป

6 ถอยกลับ จบ ๑๗.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.บล็อก ข.บล๊อก ๑๘.คำใดเขียนถูกต้อง?
ก.บรเพ็ด ข.บอระเพ็ด ๑๙.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.บิดพลิ้ว ข.บิดพริ้ว ๒๐.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.ปาริชาติ ข.ปาริชาต ถอยกลับ จบ


ดาวน์โหลด ppt ๑ ชุดที่๓ ต่อไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google