งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย เด็กโรคธาลัสซีเมีย จังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย เด็กโรคธาลัสซีเมีย จังหวัดอุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย เด็กโรคธาลัสซีเมีย จังหวัดอุดรธานี
2556

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ด้านโรงพยาบาล : - ผู้ป่วยแออัด ทั้ง OPD/IPD มีปัญหาในการแยกโซน/การดูแลผู้ป่วย/ด้านIC - หอผู้ป่วยเด็ก1 มี 20 เตียง พิเศษกั้นม่าน 6 เตียง, สามัญ 10 เตียง, ห้องแยก 4 เตียง(ขณะนี้ใช้รับผู้ป่วยทั่วไป) ด้านผู้ป่วย/ครอบครัว : - ขาดโรงเรียนอย่างน้อย 1-2 วัน/เดือน - ผู้ปกครองขาดงานพาผู้ป่วยมา F/U (ทุก 1, 2, 3 เดือน) - เสียเวลา/เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

3 สถิติผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมีย(<15 ปี)
หัวข้อ ปี2554 ปี2555 ปี2556(6ด) 1) จำนวนผู้ป่วย 285 276 191 1.1 อ.เมือง 93 87 56 1.2 ต่างอำเภอ 184 179 131 1.3 ต่างจังหวัด 8 10 4 2) จำนวนครั้งAdmit 1,961 1,777 872 3) เฉลี่ยAdmit(ครั้ง/คน/ปี) 6.88 6.43 4.57 เขต อ.เมือง % ต่างอำเภอ 67.29%

4 จำนวนผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย(Caseปี 2555
ชื่อ ร.พ. จำนวน บ้านผือ 24 หนองหาน 9 หนองวัวซอ 19 สร้างคอม กุดจับ 17 พิบูลย์รักษ์ 7 เพ็ญ 15 กุมภวาปี 6 บ้านดุง 11 นายูง น้ำโสม ไชยวาน วังสามหมอ 10 ทุ่งฝน 5 ศรีธาตุ หนองแสง 4 โนนสะอาด รวม 179

5 ประเด็นการพิจารณาหาข้อสรุป
1 การเลือก Case ส่ง ร.พ.ช(พญ.พิชญานันท์) 2 Guide line ในการดูแลผู้ป่วย(พญ.พิชญานันท์) - ข้อบ่งชี้การ admit / การจำหน่าย - หลักการให้เลือด/การให้ยาที่รักษาอาการผิดปกติขณะให้เลือด - การมาพบ Hematologist ที่ ร.พ.อุดรธานี? - การตรวจ serum ferritin(ทุก 6 เดือน) - การ Consult กรณีมีปัญหาในการดูแลผู้ป่วย 3 การประสานเพื่อขอเลือด(คุณจุติรุ่ง) 4 การบริหารยาขับเหล็ก(มี 2 รูปแบบ ยากิน/ยาฉีด) - ยากินL1(500mg) เม็ดละ 5 บาท - ยากิน Exjade เม็ดละ 589 บาท(ข้าราชการเบิกได้) - ยาฉีด Desferal(500mg) ขวดละ 220 บาท คำถาม จะบริหารจัดการยาอย่างไร?

6 ประเด็นการพิจารณาหาข้อสรุป
5 เริ่มส่งผู้ป่วยไป ร.พ.ช. เมื่อไหร่?


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย เด็กโรคธาลัสซีเมีย จังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google