งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลากรของเรา นวก.สาธารณสุข 3 คน พยาบาลเวชปฏิบัติ 2 คน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลากรของเรา นวก.สาธารณสุข 3 คน พยาบาลเวชปฏิบัติ 2 คน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสว่าง-หนองกุง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

2 บุคลากรของเรา นวก.สาธารณสุข 3 คน พยาบาลเวชปฏิบัติ 2 คน
นวก.สาธารณสุข คน พยาบาลเวชปฏิบัติ คน เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 คน ลูกจ้าง คน บุคลากรของเรา

3 ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.ศรีสว่าง-หนองกุง
สถานีอนามัย ระยะทาง(กม.) จำนวน หมู่บ้าน หลังคาเรือน ประชากร จนท./ประชากร อสม. อสม./หลังคา เรือน รถยนต์/จักรยาน ยนต์ จังหวัด อำเภอ สอ.ศรีสว่าง (แม่ข่าย) 63 15 4 678 3,569 1: 1,225 75 1:9 1/2 สอ.หนองกุง (เครือข่าย) 57 11 7 1,334 6,432 151 รวม 2,012 10,001 226

4 อาวรณ์เหมือนญาติมิตร
ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้ความเอื้ออาทร อาวรณ์เหมือนญาติมิตร

5 การดำเนินงานโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง สถานบริการ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง สอ.ศรีสว่าง 67 30 สอ.หนองกุง 150 64 รวม 217 94

6 1.พัฒนาเครือข่าย 2.ใช้ข้อมูลเชื่อมโยง

7 คัดกรองค้นหาผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
โดยพยาบาลหมู่บ้าน (อสม.)ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพแล้ว

8 ขึ้นทะเบียนกลุ่ม ดี เสี่ยง ป่วย
ขึ้นทะเบียนกลุ่ม ดี เสี่ยง ป่วย 1.กลุ่มดี จำนวน 1,087 เตียง 2.กลุ่มเสี่ยง จำนวน เตียง 3.กลุ่มป่วย จำนวน เตียง ที่มา:แบบสรุปการวิเคราะห์ภาวะสุขภาพครัวเรือน ปี 2553

9 การดำเนินงานในกลุ่ม ดี
- ให้สุขศึกษาทางหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ โครงการ 6 อ. - ติดตามคัดกรองปีละ 1 ครั้ง โดยพยาบาลหมู่บ้าน(อสม.)

10 การดำเนินงานในกลุ่ม เสี่ยง
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

11 การดำเนินงานในกลุ่ม ป่วย 4. จัดตั้งชมรมผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
1. การดูแลที่บ้าน 2. การดูแลที่รพ.สต. 3. การดูแลที่โรงพยาบาลแม่ข่าย 4. จัดตั้งชมรมผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง

12 โครงการหนึ่งศพ หนึ่งซอง หนึ่งพวงหรีด
การดูแลเมื่อเสียชีวิต!!! โครงการหนึ่งศพ หนึ่งซอง หนึ่งพวงหรีด

13 1. การดูแลที่บ้าน - จัดทำป้ายเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ติดไว้บ้านผู้ป่วยให้ชัดเจนมองเห็นง่าย จัดทำแผนการเยี่ยมให้ชัดเจน/วันนัดครั้งต่อไป ติดต่อสื่อสารบริการทางโทรศัพท์ (บันทึกทะเบียนทุกครั้ง) จัดทำ/มอบถุงยาหาง่ายประจำตัวผู้ป่วยให้ทุกคน จิตอาสาผู้ป่วยเบาหวาน ติดตามเยี่ยมบ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพและอปท.

14 2. การดูแลที่ รพ.สต. ดูแลอำนวยความสะดวกทั้งสถานที่ อาหาร ของชำร่วย กิจกรรมเสริม ตรวจรักษาผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมได้ กิจกรรมกลุ่มสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง - ส่งต่อกรณีควบคุมน้ำตาลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงไม่ได้

15 3. การดูแลที่โรงพยาบาลแม่ข่าย
มีระบบการประสานงานเชื่อมโยงข้อมูลกับโรงพยาบาล - จัดทำทะเบียนผู้ป่วย กรณีผู้ป่วย Admit ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจโดยทีมสุขภาพ รพ.สต. (โครงการหนึ่งบัตรอวยพร หนึ่งนอนโรงพยาบาล)

16 แลกเปลี่ยนเรียนรู้(เวทีสุขภาพ)ทุกเดือน
4. จัดตั้งชมรมผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง จัดหาทุนสนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้(เวทีสุขภาพ)ทุกเดือน

17 นวัตกรรมสนับสนุน 1.โครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเบาหวาน/ความดันตัวอย่าง

18 2.โครงการหนึ่งบัตรอวยพร เมื่อนอนโรงพยาบาล
นวัตกรรมสนับสนุน 2.โครงการหนึ่งบัตรอวยพร เมื่อนอนโรงพยาบาล

19 นวัตกรรมสนับสนุน 3.โครงการถุงยาหาง่าย

20

21 เบิ่งแยงชาวบ้าน...ให้ครบ พบปะ อสม...เป็นเสี่ยว
เที่ยวเข้าหมู่บ้าน...ทุกสัปดาห์ เสวนากับ อปท...ทุกเดือน เอาเฮือน...เป็นที่ทำงาน อย่าขี้คร้าน...พัฒนาเจ้าของ กล้าลอง...คิดนอกกรอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสว่าง-หนองกุง

22 รพ.สต.สู้ตาย !!

23 ขอบคุณครับ สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt บุคลากรของเรา นวก.สาธารณสุข 3 คน พยาบาลเวชปฏิบัติ 2 คน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google