งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบประมาณ โครงการไข้หวัดใหญ่ จาก สปสช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบประมาณ โครงการไข้หวัดใหญ่ จาก สปสช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบประมาณ โครงการไข้หวัดใหญ่ จาก สปสช.
งบประมาณ โครงการไข้หวัดใหญ่ จาก สปสช. สสจ โอนให้ CUP 1.1 งบดำเนินการ จัดสรรให้ตามเป้าหมาย ประชุมชี้แจง จนท./อสม จัดทำแผนรณรงค์ รณรงค์ ปชส. แก่กลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผน,ดำเนินการ กำกับติดตามประเมินผล

2 2. งบบริหารจัดการคลังวัคซีน/จัดหาตู้เย็น ตามขนาด รพ.
- ขนาดจำนวนเตียง < 120 เตียง 12,000 บาท - ขนาดจำนวนเตียง > 120 เตียง 24,000 บาท

3 สปสช.โอนไป CUP โดยตรง 3.งบค่าสำรวจนัดกลุ่มเป้าหมาย
- จัดสรรตามเป้าหมาย 6 บาท/ราย (กลุ่มโรคเรื้อรัง) โอนเงินไปแล้ว 4.งบค่าวัสดุ - จ่ายตามผลงาน 5 บาท/ราย (กลุ่มโรคเรื้อรัง) 5.งบค่าบันทึกข้อมูล - จ่ายตามผลงาน 6 บาท/ราย (กลุ่มโรคเรื้อรัง + กลุ่ม จนท.)

4 ระยะเวลาการบันทึกข้อมูล
Key ภายใน กย 52 จ่ายกลุ่มโรคเรื้อรัง 11 บาท/ราย จ่ายกลุ่ม จนท 6 บาท/ราย โอนเงินภายใน ตค 52 Key ช่วง 1 ตค ธค 52 จ่ายกลุ่มโรคเรื้อรัง 8 บาท/ราย จ่ายกลุ่ม จนท 3 บาท/ราย โอนเงินภายใน มค 53

5 การบ้าน 1.ตรวจสอบจำนวนรายชื่อผู้ป่วยใน X-cell...ส่งครบหรือเกินจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรหรือไม่( ส่งเพิ่มได้ถึง 29 มิย 52 ) 2.สรุปการใช้เงินที่ได้รับจัดสรรในยอดงบดำเนินการและยอดจัดหาตู้เย็นให้จังหวัด


ดาวน์โหลด ppt งบประมาณ โครงการไข้หวัดใหญ่ จาก สปสช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google