งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพิเศษ ส่งเสริมการออม เพื่อสมาชิก ฝากเงินเท่ากัน 24 เดือน เปิดบัญชีถึง 31 ตุลาคม 2556 ห้ามพลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพิเศษ ส่งเสริมการออม เพื่อสมาชิก ฝากเงินเท่ากัน 24 เดือน เปิดบัญชีถึง 31 ตุลาคม 2556 ห้ามพลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 โครงการพิเศษ ส่งเสริมการออม เพื่อสมาชิก

4 ฝากเงินเท่ากัน 24 เดือน เปิดบัญชีถึง 31 ตุลาคม 2556 ห้ามพลาด

5 นำฝากได้ 3 ช่องทาง 1. เคาร์เตอร์ สหกรณ์ ชั้น 7 2. แจ้งความ ประสงค์ให้หักผ่าน บัญชีเงินเดือน

6 ช่องทางที่ 3 โอนเข้าบัญชีสหกรณ์ - ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงการคลัง ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจ เงินแผ่นดิน จำกัด เลขที่บัญชี 068 – 1 – 04558 - 2 - ธนาคารออมสิน สาขา กระทรวงการคลัง ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจเงิน แผ่นดิน จำกัด เลขที่บัญชี 0 – 5416006303 - 5 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสาร หมายเลข 022739716 หรือทาง อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ให้สหกรณ์

7 สอบถามรายละเอียดที่ โทร. 02 298 5945 02 271 8000 ต่อ 1701,1703


ดาวน์โหลด ppt โครงการพิเศษ ส่งเสริมการออม เพื่อสมาชิก ฝากเงินเท่ากัน 24 เดือน เปิดบัญชีถึง 31 ตุลาคม 2556 ห้ามพลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google