งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างที่ 2.10 วิธีทำ เหรียญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างที่ 2.10 วิธีทำ เหรียญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างที่ 2.10 วิธีทำ เหรียญ

2 ตัวอย่างที่ 2.10 เหรียญหงายหัว วิธีทำ โยนเหรียญ เหรียญ เหรียญหงายก้อย

3 ตัวอย่างที่ 2.10 วิธีทำ H T เหรียญหงายหัว โยนเหรียญ เหรียญ
เหรียญหงายก้อย T

4 ตัวอย่างที่ 2.10 วิธีทำ H T เหรียญหงายหัว โยนเหรียญ เหรียญ
เหรียญหงายก้อย T ผลการตรวจ โยนเหรียญครั้งที่ 1 2 3 แบบที่ 1 H แบบที่ 2 T แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5 แบบที่ 6 แบบที่ 7 แบบที่ 8

5 ตัวอย่างที่ 2.10 วิธีทำ H T เหรียญหงายหัว โยนเหรียญ เหรียญ
เหรียญหงายก้อย T กำหนด S คือการทดลองโยนเหรียญ 1 เหรียญ 3 ครั้ง ดังนั้น S={HHH,HHT,HTH,HTT,THH,THT,TTH,TTT} n(S) = 8 ผลการตรวจ โยนเหรียญครั้งที่ 1 2 3 แบบที่ 1 H แบบที่ 2 T แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5 แบบที่ 6 แบบที่ 7 แบบที่ 8

6 ตัวอย่างที่ 2.10 วิธีทำ ความสนใจ : หงายหัว 1 เหรียญ H T เหรียญหงายหัว
โยนเหรียญ เหรียญ เหรียญหงายก้อย T กำหนด S คือการทดลองโยนเหรียญ 1 เหรียญ 3 ครั้ง ดังนั้น S={HHH,HHT,HTH,HTT,THH,THT,TTH,TTT} n(S) = 8 ผลการตรวจ โยนเหรียญครั้งที่ 1 2 3 แบบที่ 1 H แบบที่ 2 T แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5 แบบที่ 6 แบบที่ 7 แบบที่ 8 ความสนใจ : หงายหัว 1 เหรียญ

7 ตัวอย่างที่ 2.10 วิธีทำ ความสนใจ : หงายหัว 1 เหรียญ H T เหรียญหงายหัว
โยนเหรียญ เหรียญ เหรียญหงายก้อย T กำหนด S คือการทดลองโยนเหรียญ 1 เหรียญ 3 ครั้ง ดังนั้น S={HHH,HHT,HTH,HTT,THH,THT,TTH,TTT} n(S) = 8 ผลการตรวจ โยนเหรียญครั้งที่ 1 2 3 แบบที่ 1 H แบบที่ 2 T แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5 แบบที่ 6 แบบที่ 7 แบบที่ 8 ความสนใจ : หงายหัว 1 เหรียญ

8 ตัวอย่างที่ 2.10 วิธีทำ ความสนใจ : หงายหัว 1 เหรียญ H T เหรียญหงายหัว
โยนเหรียญ เหรียญ เหรียญหงายก้อย T กำหนด S คือการทดลองโยนเหรียญ 1 เหรียญ 3 ครั้ง ดังนั้น S={HHH,HHT,HTH,HTT,THH,THT,TTH,TTT} n(S) = 8 ผลการตรวจ โยนเหรียญครั้งที่ 1 2 3 แบบที่ 1 H แบบที่ 2 T แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5 แบบที่ 6 แบบที่ 7 แบบที่ 8 ความสนใจ : หงายหัว 1 เหรียญ

9 ตัวอย่างที่ 2.10 วิธีทำ ความสนใจ : หงายหัว 1 เหรียญ H T เหรียญหงายหัว
โยนเหรียญ เหรียญ เหรียญหงายก้อย T กำหนด S คือการทดลองโยนเหรียญ 1 เหรียญ 3 ครั้ง ดังนั้น S={HHH,HHT,HTH,HTT,THH,THT,TTH,TTT} n(S) = 8 ผลการตรวจ โยนเหรียญครั้งที่ 1 2 3 แบบที่ 1 H แบบที่ 2 T แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5 แบบที่ 6 แบบที่ 7 แบบที่ 8 ความสนใจ : หงายหัว 1 เหรียญ

10 ตัวอย่างที่ 2.10 วิธีทำ H T เหรียญหงายหัว โยนเหรียญ เหรียญ
เหรียญหงายก้อย T กำหนด S คือการทดลองโยนเหรียญ 1 เหรียญ 3 ครั้ง ดังนั้น S={HHH,HHT,HTH,HTT,THH,THT,TTH,TTT} n(S) = 8 ผลการตรวจ โยนเหรียญครั้งที่ 1 2 3 แบบที่ 1 H แบบที่ 2 T แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5 แบบที่ 6 แบบที่ 7 แบบที่ 8 และให้ A คือเหตุการณ์ที่เหรียญหงายหัว 1 เหรียญ ดังนั้น A = {HTT,THT,TTH} n(A) = 3

11 ตัวอย่างที่ 2.10 วิธีทำ H T เหรียญหงายหัว โยนเหรียญ เหรียญ
เหรียญหงายก้อย T กำหนด S คือการทดลองโยนเหรียญ 1 เหรียญ 3 ครั้ง ดังนั้น S={HHH,HHT,HTH,HTT,THH,THT,TTH,TTT} n(S) = 8 ผลการตรวจ โยนเหรียญครั้งที่ 1 2 3 แบบที่ 1 H แบบที่ 2 T แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5 แบบที่ 6 แบบที่ 7 แบบที่ 8 และให้ A คือเหตุการณ์ที่เหรียญหงายหัว 1 เหรียญ ดังนั้น A = {HTT,THT,TTH} n(A) = 3 n(A) n(S) 3 8 ดังนั้น P(A) = =


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างที่ 2.10 วิธีทำ เหรียญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google