งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบอย่างผู้นำ 4 ทิศ 4 ธาตุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบอย่างผู้นำ 4 ทิศ 4 ธาตุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบอย่างผู้นำ 4 ทิศ 4 ธาตุ
พระมหาพลอย ธมฺมทายาโท รองประธานพระธรรมวิทยากร ฝ่ายบริการฝึกอบรม ส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2 มีเรื่องเล่าว่า... มีเรื่องราวว่าด้วยบุคลิกภาพและบทบาทของการเป็นผู้นำตามความเชื่อของชาวจีน ที่ไปสอดคล้องกับความเชื่อของชนเผ่าอินเดียนแดงในยุคโบราณ ที่เปรียบผู้นำไว้เหมือนทิศทั้ง 4 ทิศ หรือตามบุคลิกของสัตว์ประเภทต่างๆ ที่น่าสนใจ โดยมีความเชื่อกันว่า โดยความเป็นจริงตามธรรมชาติของมนุษย์แล้วนั้น คนเราจะไม่เด่นชัดไปในแบบใดแบบหนึ่งเสียทั้งหมด แต่จะมีบุคลิกแบบผสมผสานรวมอยู่ในคนเดียวกัน อาจจะมากบ้างน้อยบ้าง และเมื่อวันเวลาผ่านไป ผ่านวัน ผ่านประสบการณ์ ผ่านการเรียนรู้ต่างๆ ก็จะทำให้ทัศนคติและบุคลิกที่เคยเป็นตอนเด็กเปลี่ยนไป ลองมาดูว่า คุณมีบุคลิกเป็นผู้นำแบบใด มีอะไรต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือไม่

3 ทิศเหนือ ร้อนแรง, ใจร้อน, ดุดัน, ตรงไปตรงมา, ทำอะไรสำเร็จ ธาตุ : ไฟ
ธาตุ : ไฟ เปรียบดัง : กระทิง ลักษณะของธาตุไฟ และกระทิง ร้อนแรง, ใจร้อน, ดุดัน, ตรงไปตรงมา, ทำอะไรสำเร็จ

4 ลักษณะของธาตุน้ำ และหนู
ทิศใต้ ธาตุ : น้ำ เปรียบดัง : หนู ลักษณะของธาตุน้ำ และหนู น้ำ : นิ่งๆ, ลึกลับ, สันโดษ หนู : ผู้ให้, น้อยใจ, ผู้ตาม, สร้างเครือข่าย, ไป-มาเป็นกลุ่ม

5 ทิศตะวันออก ธาตุ : ลม เปรียบดัง : เหยี่ยว, นกอินทรี ลักษณะของธาตุลม และเหยี่ยว,นกอินทรี เจ้าโปรเจค, เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา, นักจินตนาการ, อยากทำทุกเรื่อง

6 ลักษณะของธาตุดิน และหมี
ทิศตะวันตก ธาตุ : ดิน เปรียบดัง : หมี ลักษณะของธาตุดิน และหมี ดิน : หยิ่ง, ไม่ยอมคน หมี : นักคิด, ทำคนเดียว, ทำอะไรช้า, นักวางระบบ, ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง

7 แบบฝึกหัดของบทสนทนานี้
พิจารณาตนเองว่าเป็นตนเองธาตุอะไร สัตว์อะไร แล้วให้เพื่อนช่วยวิจารณ์ ว่าเราเป็นด้านไหนมากที่สุด แยกกลุ่ม 4 กลุ่ม (ตามธาตุ ตามสัตว์) ร่วมกันระดมความคิดว่าธาตุของตนเอง มีข้อดี/เสียอย่างไร แล้วส่งตัวแทนนำเสนอ

8 สรุปบทเรียน ที่เขาเป็น ไม่ใช่เพราะเขาโกรธ หยิ่ง หรือไม่พอใจ
แต่เป็นเพราะธาตุเขาเป็นแบบนั้นเอง หน้าที่เรา คือ เรียนรู้ที่จะปรับตัวและทำงานให้เข้ากับคนทุกธาตุให้ได้ ที่ผ่านมา อาจจะเคยเข้าใจผิด เพียงเพราะว่า มุมองต่างกัน นิสัยต่างกัน ความชอบต่างกัน มาวันนี้ เราจะเรียนรู้กัน เพื่อก้าวไปด้วยกัน อุปนิสัยทุกๆด้านที่แตกต่าง คือ การเติมเต็มองค์กรของเราให้สำเร็จ

9 สานสัมพันธ์ ครู คือ ผู้สร้างสะพาน อย่าสร้างกำแพง
ไม่มีใครทำงานสำเร็จได้เพียงลำพัง ต้องอาศัยเพื่อ จงให้กำลังใจกัน ก้าวออกมาจากโลกส่วนตัว มาอยู่กันในโลกแห่งความจริง อย่าอยู่ในโลกแต่ความคิด ให้คนอื่นดีบ้าง ไม่ใช่ดีเพียงเราคนเดียว ยกย่อง ให้เกียรติคนอื่นบ้าง เราจะได้สิ่งนั้นกลับมา การให้อภัย การขอโทษ การปวารณา เป็นความงามที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อกัน

10

11


ดาวน์โหลด ppt แบบอย่างผู้นำ 4 ทิศ 4 ธาตุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google