งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถามที่มีคนอยากรู้คำตอบ ในวิชาชีวเคมีก่อนสอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถามที่มีคนอยากรู้คำตอบ ในวิชาชีวเคมีก่อนสอบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำถามที่มีคนอยากรู้คำตอบ ในวิชาชีวเคมีก่อนสอบ
Asparagine Methionine Tyrosine Proline Phenylalanine Dopamine Coenzyme A ACTH Bilirubin Secretin

2 Asparagine Asparagine เกี่ยวข้องกับ Asparagus อย่างไร
Asparagine เป็น essential amino acid หรือไม่ Amino acid ตัวใดถูกค้นพบเป็นตัวแรก

3 asparagus

4 methionine Methionine เป็น amino acid ที่มีโครงสร้างคล้ายกับ amino acid ตัวใด S-adenosyl-L-methionine (SAM) เป็นสารประกอบที่เปลี่ยนแปลงมาจาก การรวมตัวของ Methionine กับ ATP หน้าที่หลักของสารประกอบตัวนี้ เป็นตัวที่เดิมอะไรให้สารประกอบตัวอื่น รหัสที่ใช้ในการเริ่มต้นสังเคราะห์ Protein คืออะไร และแปลเป็น amino acid ชื่ออะไร CH2 C NH2 H COOH S CH3 CH2 C NH2 H COOH SH cysteine

5 Methionine

6 Tyrosine H HO CH2 C COOH NH2
Amino acid ตัวนี้มีโครงสร้างที่มี Side chain เป็น Benzene ring (aromatic ring) คล้ายกับ amino acid ใด Tyrosine เป็น Essential amino acid หรือไม่ Tyrosine เป็น amino acid ที่ใช้เริ่มต้นในการสังเคราะห์ hormones ใดบ้าง - Hormone ที่ผลิตจากต่อม Thyroid - Hormones จำพวก Catecholamine C NH2 H COOH CH2 HO

7 Phenylalanine โครงสร้างของ Phenylalanine แตกต่างกับ Tyrosine อย่างไร H
Phenylalanine เป็น essential amino acid หรือไม่ ในเด็กทารกที่ไม่มี enzyme ที่ไปย่อยอาหารที่มี Phenylalanine จะเกิดโรค ที่เรียกโดยย่อว่าอะไร C NH2 H COOH CH2

8 Phenylalanine

9 Proline Proline เป็น amino acid ที่มีโครงสร้างแตกต่างกับ amino acid ตัวอื่นๆ อย่างไร Hydroxylation ของ Proline มีความสำคัญเกี่ยวกับการสังเคราะห์ connective tissue จำพวกใด Proline Hydroxyproline Proline มีความเกี่ยวข้องกับ Vitamin C (ascorbic acid) อย่างไร N COOH H Imino group

10 Hydroxylation of Proline
The principal residue to be hydroxylated in proteins is Proline. The hydroxilation occurs at the Cγ atom, forming hydroxyproline (Hyp), an essential element of collagen, in turn a necessary element of connective tissue. Proline hydroxylation requires ascorbic acid. The most obvious, first effects (gum and hair problems) of absence of ascorbic acid in humans come from the resulting defect in hydroxylation of proline residues of collagen, with reduced stability of the collagen molecule causing scurvy.

11 Dopamine Dopamine เป็น Hormone ที่เปลี่ยนแปลงมาจาก amino acid ตัวใด
Dopamine, Norepinephrine, และ epinephrine เป็น hormone กลุ่ม เดียวกัน มีชื่อเรียกรวมกันว่าอะไร Dihydroxyphenylalanine มีชื่อย่อว่าอะไร

12 Biosynthesis of Catecholamines
Tyrosine = สารประกอบเริ่มต้นในการสังเคราะห์ Catecholamines DOPA Dopamine Norepinephrine s Epinephrine

13 Biosynthesis of Catecholamines
Phenylalanine Tyrosine DOPA Dopamine Noradrenaline Adrenaline 3,4-Dihydroxy-L-Phenylalanine Norepinephrine Epinephrine

14 Hormones จาก Amino Acid
Adrenal cortex Adrenal medulla Catecholamines Glucocorticoid -Cortisol Minerocorticoid -Aldosterone Dopamine Norepinephrine Epinephrine Hormones จาก Amino Acid Steroid Hormones

15 Dopamine มาจาก Tyrosine เป็นทั้ง hormone และ neurotransmitter
เป็นสารประกอบเริ่มต้นของ norepinephrine และ epinephrine เป็น neurohormone ที่ถูกหลั่งออกจาก Hypothalamus เพื่อทำหน้าที่ยับยั้งการหลั่ง Prolactin ที่ผลิตจาก anterior pituitary gland

16 Dopamine ผลิตจาก Adrenal medulla ผลิตจาก Hypothalamus
Hormone จาก Hypothalamus ทำหน้าที่เป็น Releasing Hormone หรือ Inhibiting Hormone ที่ผลิตจาก Pituitary Gland Dopamine เป็น prolactin-inhibiting hormone (PIH)

17 Coenzyme a Vitamin อะไร เป็นตัวเริ่มต้นในการสังเคราะห์ coenzyme A
Coenzyme A มีบทบาทสำคัญในการนำเอา Fatty acid ผ่านเข้าสู่ กระบวนการ -oxidation โดยที่ Long-chain fatty acid จะถูกเปลี่ยนให้ เป็น Acyl-CoA ก่อน (ยังจำได้หรือไม่ ?) Coenzyme A เป็นสารประกอบจำพวก Complex nucleotides ประกอบด้วย (ดูหน้า 126) – Pantothenic acid - Cysteamine - ATP (Adenosine triphosphate)

18 Coenzyme a Coenzyme A (CoA, CoASH, or HSCoA) is a coenzyme, notable for its role in the synthesis and oxidation of fatty acids, and the oxidation of pyruvate in the citric acid cycle. It is adapted from cysteamine, pantothenate, and adenosine triphosphate. Pantothenate = Pantothenic acid = Vitamin B5

19 ACTH ACTH (Adrenocorticotropic Hormone) เป็น Hormone ที่เปลี่ยนแปลงมา จากจำพวกใด (จากไขมัน, จาก amino acid, จากพวกที่มี peptide bond) ACTH มีจำนวน Amino acid เรียงกันกี่ตัว ACTH (ในหน้า 129) มีจำนวน amino acid ที่ active กี่ตัว ACTH ผลิตมาจากอวัยวะส่วนไหนของร่างกาย

20

21 Bilirubin Bilirubin คือสารประกอบ Porphyrin ที่มีอยู่ใน Heme แต่ปราศจากธาตุอะไร Bilirubin จะถูกส่งไปที่ตับเพื่อเปลี่ยนให้เป็นสารประกอบอะไร (ดูหน้า 116) Jaundice เป็นโรคที่เกิดจากสภาวะร่างกายสะสม Bilirubin มากเกินไป เซลตับ ถูกทำลาย หรือ การอุดตันของท่อที่นำ Bilirubin ออกจากร่างกาย ทำไมเด็กทารกตัวเหลืองจึงถูกนำไปฉายแสง

22 Bilirubin Bilirubin (formerly referred to as hematoidin) is the yellow breakdown product of normal heme catabolism. Heme is formed from hemoglobin, a principal component of red blood cells. Bilirubin is excreted in bile, and its levels are elevated in certain diseases. It is responsible for the yellow colour of bruises and the yellow discolouration in jaundice.

23 phototherapy Bilirubin is very similar to the pigment phycobilin used by certain algae to capture light energy, and to the pigment phytochrome used by plants to sense light. All of these contain an open chain of four pyrrolic rings. Like these other pigments, bilirubin changes its conformation when exposed to light. This is used in the phototherapy of jaundiced newborns: the isomer of bilirubin formed upon light exposure is more soluble than the unilluminated isomer.

24 secretin Secretin เป็น hormone ที่ถูกค้นพบเป็นตัวแรก ใช่หรือไม่
Secretin เป็น hormone ประเภท Peptide hormone หรือ Steroid hormone? Secretin มี amino acids ในโครงสร้างจำนวนเท่าใด Secretin ถูกขับออกจาก Duodenum ทำหน้าที่เป็นตัว buffer หรือปรับ สภาวะความเป็นกรดในกระเพาะอาหารไม่ให้มี pH ต่ำเกินไป

25 Secretin Secretin เป็น Hormone ตัวแรกที่ถูกค้นพบ
Secretin เป็น Peptide Hormone ที่มี 27 amino acids และมี 14 ใน 27 ตัวที่เรียงตัวเหมือนกับ Glucagon Secretin ผลิตจาก S เซล ใน Duodenum Secretin เป็น hormone ที่ควบคุม pH ของอาหารใน duodenum โดยผ่านการควบคุมการหลั่งของกรดและ เป็น buffer (ผลิต bicarbonate) ในกระเพาะอาหาร Secretin เป็น Hormone ตัวแรกที่ถูกค้นพบ


ดาวน์โหลด ppt คำถามที่มีคนอยากรู้คำตอบ ในวิชาชีวเคมีก่อนสอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google