งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Performance Study of iSCSI-Based Storage Subsystems Yingping Lu and David H. C. Du, University of Minnesota IEEE Communications Magazine August 2003 นายวีรภัทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Performance Study of iSCSI-Based Storage Subsystems Yingping Lu and David H. C. Du, University of Minnesota IEEE Communications Magazine August 2003 นายวีรภัทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Performance Study of iSCSI-Based Storage Subsystems Yingping Lu and David H. C. Du, University of Minnesota IEEE Communications Magazine August 2003 นายวีรภัทร พรหมชนะ 5070707021 วศ. ม. ก 2

2 Outline Research Question Research Objective Methodology Research Result Futher Research Topics

3 Research Question โปรโตคอล iSCSI นั้นมีประสิทธิภาพแค่ไหน

4 Research Objective ศึกษาประสิทธิภาพของโปรโตคอล iSCSI ว่ามี ประสิทธิภาพเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับ โปรโตคอลอื่นๆที่นิยม ทั้งแบบ File-level และ Block-level รวมไปถึง bandwidth ที่จำกัดในส ถาวะแวดล้อมที่ต้องเรียกใช้งานในระยะไกล

5 Research Methodology 1. ทำการศึกษารายละเอียดของโปรโตคอล iSCSI ที่ใช้ ว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้าง 2. ติดตั้งระบบที่ใช้ทดสอบ 3. ทดสอบการทำงานโดยวัดประสิทธิภาพเทียบกับโปร โคตอลอื่นที่มีอยู่

6 Research Result ผลการทดลองวัดประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูล ขนาดต่างๆ แสดงให้เห็นว่าโปรโตคอล iSCSI มี ประสิทธิภาพการทำงานที่ดี เมื่อเทียบกับ SMB (file-level) มีประสิทธิภาพเหนือกว่าในทุกการ ทดสอบ แต่เมื่อเทียบกับ Fibre channel (block- level) นั้นผลลัพธ์ที่ได้นั้นใกล้เคียงกัน ทำให้ผู้เขียน เข้าใจลักษณะของโปรโตคอลของ iSCSI มากขึ้น

7 3 New related research topics การนำ iSCSI ไปใช้ในระบบสำรองข้อมูล ระยะไกล การนำโปรโตคอล iSCSI ไปวัดประสิทธิภาพโดย ใช้ IPv6 การทำ Zero-configuration SAN โดยใช้โปรโค ตอล iSCSI

8 Q & A


ดาวน์โหลด ppt Performance Study of iSCSI-Based Storage Subsystems Yingping Lu and David H. C. Du, University of Minnesota IEEE Communications Magazine August 2003 นายวีรภัทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google