งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
รายละเอียด รายละเอียด (1/1)

2 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
รายละเอียด รายละเอียด 1. เครื่องยนต์ (1/1)

3 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
เบรก รายละเอียด 2. ส่งกำลัง (1/1)

4 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
เบรก รายละเอียด 3. ช่วงล่าง (เบรก) (1/1)

5 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
เบรก รายละเอียด 3. ช่วงล่าง(ระบบรองรับ) (1/1)

6 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
เบรก รายละเอียด 3. ช่วงล่าง(บังคับเลี้ยว) (1/1)

7 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
เบรก รายละเอียด 4.ไฟตัวถัง (1/1)

8 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
เบรก รายละเอียด 5. ตัวถัง (1/1)

9 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
เครื่องยนต์ รายละเอียด (1/1)

10 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
เครื่องยนต์ น้ำมันเครื่อง (1/2)

11 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
เครื่องยนต์ น้ำมันเครื่อง การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ตัวนำวาล์ว วาล์ว (2/2)

12 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
เครื่องยนต์ น้ำมันเครื่อง การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ตัวนำวาล์ว วาล์ว (2/2)

13 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
เครื่องยนต์ น้ำมันเครื่อง การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ตัวนำวาล์ว วาล์ว (2/2)

14 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
เครื่องยนต์ กรองน้ำมันเครื่อง (1/1)

15 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
เครื่องยนต์ ระบบทำความเย็นและระบบทำความร้อน Water pump Thermostat (1/1)

16 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
เครื่องยนต์ ฝาหม้อน้ำ Pressure valve วาล์วแรงดัน วาล์วสุญญากาศ (1/1)

17 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
เครื่องยนต์ น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ (1/1)

18 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
เครื่องยนต์ สายพานขับ (1/1)

19 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
เครื่องยนต์ ใส้กรองอากาศ (1/1)

20 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
เครื่องยนต์ ระยะห่างวาล์ว Camshaft Exhaust valve Timing chain Intake valve (1/1)

21 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
เครื่องยนต์ สายพานไทม์มิ่ง(โซ่) (1/1)

22 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
เครื่องยนต์ หัวเทียน (1/1)

23 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
เครื่องยนต์ แบตเตอรี่ (1/1)

24 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
เครื่องยนต์ ฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิง ปะเก็น วาล์วสุญญากาศ (1/1)

25 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
เครื่องยนต์ กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (1/1)

26 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
เครื่องยนต์ วาล์วระบายไอน้ำมัน (PVC) (1/1)

27 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
เครื่องยนต์ หม้อดักไอน้ำมัน (1/1)

28 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
เครื่องยนต์ ส่วนผสมดินเบา (1/1)

29 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
เบรก รายละเอียด (1/1)

30 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
เบรก แป้นเบรก (1/1)

31 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
เบรก คันเบรกมือ (1/1)

32 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
เบรก คันเบรกมือ (1/1)

33 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
เบรก คันเบรกมือ (1/1)

34 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
เบรก ดิสก์เบรก (1/1)

35 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
เบรก ดรัมเบรก (1/1)

36 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
เบรก น้ำมันเบรก (1/1)

37 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
เบรก ท่อเบรกและข้อต่ออ่อน (1/1)

38 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
ช่วงล่างและระบบส่งกำลัง รายละเอียด (1/1)

39 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
ช่วงล่างและระบบส่งกำลัง แป้นคลัตช์ (1/1)

40 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
ช่วงล่างและระบบส่งกำลัง พวงมาลัยและก้านต่อ (1/1)

41 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
ช่วงล่างและระบบส่งกำลัง พวงมาลัยและก้านต่อ (1/1)

42 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
ช่วงล่างและระบบส่งกำลัง พวงมาลัยและก้านต่อ (1/1)

43 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
ช่วงล่างและระบบส่งกำลัง น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ (1/1)

44 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
ช่วงล่างและระบบส่งกำลัง ลูกหมาก Stud Boot Seat Housing Rubber cushion สตัท บูชหรือยางกันฝุ่น บ่ารอง เสื้อลูกหมาก ยางกันกระแทก (1/1)

45 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
ช่วงล่างและระบบส่งกำลัง น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ (1/1)

46 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
ช่วงล่างและระบบส่งกำลัง น้ำมันเกียร์ธรรมดา/น้ำมันเฟืองท้าย (1/1)

47 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
ช่วงล่างและระบบส่งกำลัง ลูกปืนล้อ (1/1)

48 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
ช่วงล่างและระบบส่งกำลัง ยาง (1/3)

49 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
ช่วงล่างและระบบส่งกำลัง ยาง (2/3)

50 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
ช่วงล่างและระบบส่งกำลัง ยาง (3/3)

51 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
ช่วงล่างและระบบส่งกำลัง การอัดจาระบี (1/1)

52 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
ระบบไฟฟ้า รายละเอียด (1/1)

53 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
ระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง (1/2)

54 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
ระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง Halogen bulb ชนิดของหลอดไฟ หลอดไฟปกติ หลอดไฟฮาโลเจน หลอดไฟ HID หลอดไฟแบบขั้วเดี่ยว หลอดไฟรูปลิ่ม หลอดไฟแบบ 2 ขั้ว (2/2)

55 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
ระบบไฟฟ้า ไฟเตือน (1/2)

56 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
ระบบไฟฟ้า ไฟเตือน (2/2)

57 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
ระบบไฟฟ้า ปัดน้ำฝนและน้ำฉีดล้างกระจก (1/1)

58 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ
ระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ (1/1)


ดาวน์โหลด ppt ช่างเทคนิคโตโยต้า>>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตามระยะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google