งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบหล่อลื่น และระบายความร้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบหล่อลื่น และระบายความร้อน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบหล่อลื่น และระบายความร้อน
หนังสือหน้า หมายเลข งานจักรยานยนต์ สงวนลิขสิทธิ์ 29/ /1 หน่วยที่ 3 ระบบหล่อลื่น และระบายความร้อน

2 ระบบหล่อลื่นและระบายความร้อน
หนังสือหน้า หมายเลข 29/ /2 สงวนลิขสิทธิ์ จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. แนะนำคุณลักษณะน้ำมันเครื่องจักรยานยนต์ได้ 2. อธิบายการหล่อลื่นเครื่องยนต์ 4 จังหวะได้ 3. อธิบายการหล่อลื่นเครื่องยนต์ 2 จังหวะได้ 4. อธิบายการระบายความร้อนเครื่องยนต์จักรยานยนต์ได้ 5. อธิบายวงจรไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่องได้ 6. อธิบายวงจรไฟเตือนอุณหภูมิเครื่องยนต์ได้

3 ลักษณะหล่อลื่นเครื่องยนต์ 4 จังหวะ
หนังสือหน้า หมายเลข /3 สงวนลิขสิทธิ์ ถังน้ำมันเครื่อง 2 จังหวะ

4 น้ำมันเครื่องยนต์ 2 จังหวะและ 4 จังหวะ
น้ำมันเครื่องยนต์ 2 จังหวะและ 4 จังหวะ หนังสือหน้า หมายเลข 31/ /4 สงวนลิขสิทธิ์ 1. น้ำมันเครื่อง 2 จังหวะ น้ำมันเครื่อง 4 จังหวะ

5 ความฝืดสัมผัสและเชิงของไหล
หนังสือหน้า หมายเลข 31/ /5 สงวนลิขสิทธิ์ 1. ความฝืดสัมผัส เพลา แบริ่งกาบ 2. ความฝืดเชิงของไหล เพลา แบริ่งกาบ น้ำมันเครื่อง

6 ความดันน้ำมันเครื่องในแบริ่ง
หนังสือหน้า หมายเลข 31/ /6 สงวนลิขสิทธิ์ ภาระ แบริ่งกาบ เพลา น้ำมันเครื่องเข้า ความดัน น้ำมันเครื่อง

7 การหล่อลื่นเครื่องจักรยานยนต์ 4 จังหวะ
หนังสือหน้า หมายเลข /7 สงวนลิขสิทธิ์ 1. หล่อลื่นเครื่องยนต์และกระปุกเกียร์ กรองน้ำมัน ปั๊มน้ำมัน 2. วงจรหล่อลื่นเครื่องยนต์ ปั๊มน้ำมันเครื่อง ตะแกรงกรอง

8 ส่วนประกอบระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ 2 จังหวะ
หนังสือหน้า หมายเลข /8 สงวนลิขสิทธิ์ ท่อไอดี ถังน้ำมัน 2T ไส้กรอง น้ำมัน 2T ปั๊มน้ำมัน

9 การหล่อลื่นเครื่องยนต์ 2 จังหวะ
หนังสือหน้า หมายเลข /9 สงวนลิขสิทธิ์ 1. การบรรจุไอดี อากาศ เบนซิน ส่วนผสมไอดี 2. การผสมน้ำมัน นมหนู ลิ้นกันกลับ คาร์บูเรเตอร์ น้ำมันเกียร์ ซีล แผ่นนำ เพลาข้อเหวี่ยง ปั๊มน้ำมัน

10 อุณหภูมิเครื่องยนต์ หนังสือหน้า หมายเลข 37/1 3/10 650…800oซ.
หนังสือหน้า หมายเลข 37/ /10 สงวนลิขสิทธิ์ 650…800oซ. 2000…2500oซ. 180…300oซ. 140…220oซ. 115…185oซ. 100…170oซ. 80…150oซ.

11 การระบายความร้อนด้วยอากาศปะทะ
หนังสือหน้า หมายเลข 37/ /11 สงวนลิขสิทธิ์ 1. ทิศทางลมระบายความร้อน ลมเย็น ลมร้อน 2. การระบายความร้อนด้วยอากาศ ฝาสูบ ลมเย็น ลมร้อน

12 การระบายความร้อบแบบใช้พัดลม
หนังสือหน้า หมายเลข /12 สงวนลิขสิทธิ์ เสื้อเกียร์ ท่อไอดี โซ่ขับ ฝาครอบ อากาศเข้าจากด้านหน้า ใบพัด

13 การระบายความร้อนเครื่องยนต์ด้วยน้ำ
หนังสือหน้า หมายเลข /13 สงวนลิขสิทธิ์ ถังสำรองน้ำ หม้อน้ำ ฝาหม้อน้ำ ท่อน้ำไหลเข้า หม้อน้ำ ท่อน้ำออกจากหม้อน้ำ ห้องแคร้ง ปั๊มน้ำ ท่อน้ำออกจากหม้อน้ำ ปั๊มน้ำ ฝาครอบห้องแคร้ง ห้องแคร้ง เสื้อสูบ ฝาสูบ ท่อน้ำเข้าหม้อน้ำ หม้อน้ำ

14 ไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่องและน้ำหล่อเย็น
หนังสือหน้า หมายเลข 31/ /15 สงวนลิขสิทธิ์ 1. วงจรไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง ไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง ไฟเตือนเกียร์ว่าง สวิตช์กุญแจ สวิตช์สัญญาณ ระดับน้ำมันเครื่อง ฟิวส์ สวิตช์ลูกลอย สวิตช์ไฟ เกียร์ว่าง แบตเตอรี่ 2. วงจรไฟเตือนอุณหภูมิ น้ำหล่อเย็น เกจวัดอุณหภูมิน้ำ สวิตช์กุญแจ แบตเตอรี่ ตัวตรวจจับอุณภูมิน้ำ

15 กิจกรรมที่ 3 หนังสือหน้า หมายเลข /16 สงวนลิขสิทธิ์ 1. น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์จักรยานยนต์ 4 จังหวะควรใช้น้ำมันคุณสมบัติอย่างไร บอกมา 3 ข้อ 1.1 …………………………………. 1.2 ………………………………… …………………………………. 2. น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์จักรยานยนต์ 2 จังหวะควรใช้น้ำมันคุณสมบัติอย่างไร บอกมา 2 ข้อ 2.1 ………………………………………………...…… ………………………………………………….………………...……. 3. วงจรการหล่อลื่นจักรยานยนต์ 4 จังหวะเป็นแบบใด 3.1 ………………………………………………...…… ………………………………………………….………………...……. 4. ทำไมการหล่อลื่นจักรยานยนต์ต้องใช้ระบบ 2T หรือออโต้ลู้บ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 5. ทำไมต้องมีการไล่ลมระบบออโต้ลู้บและไล่ลมเมื่อใด 5.1 ………………………………………………...…… ………………………………………………….………………...……. 6. ทำไมต้องมีระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์และระบายออกทำไม 6.1 ………………………………………………...…… ………………………………………………….………………...……. 7. ข้อดีการระบายความร้อนด้วยพัดลมช่วย “เจ็ทคูล” คืออะไรบอกมา 2 ข้อ 7.1 ………………………………………………...…… ………………………………………………….………………...……. 8. จักรยานยนต์ขนาดใหญ่ทำไมจึงระบายความร้อนด้วยน้ำ บอกข้อดีมา 2 ข้อ 8.1 ………………………………………………...…… ………………………………………………….………………...…….

16 ระบบหล่อลื่นและ ระบายความร้อน
จบหน่วยที่ 3 ระบบหล่อลื่นและ ระบายความร้อน


ดาวน์โหลด ppt ระบบหล่อลื่น และระบายความร้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google