งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อต่ออ่อนและการตรวจซ่อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อต่ออ่อนและการตรวจซ่อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อต่ออ่อนและการตรวจซ่อม
หนังสือหน้า หมายเลข งานส่งกำลังรถยนต์ สงวนลิขสิทธิ์ 193/ /1 หน่วยที่ 15 ข้อต่ออ่อนและการตรวจซ่อม เพลาขับล้อหน้า

2 ข้อต่ออ่อนและเพลาขับล้อหน้า
หนังสือหน้า หมายเลข ข้อต่ออ่อนและเพลาขับล้อหน้า สงวนลิขสิทธิ์ 193/ /2 จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. อธิบายสาระสำคัญประจำหน่วยได้ 2. อธิบายหน้าที่และวิธีลดการสั่นสะเทือนเพลาขับ ล้อหน้ารถยนต์ได้ 3. อธิบายประเภทและชื่อข้อต่ออ่อนเพลาขับล้อหน้า รถยนต์ได้ 4. ปฏิบัติการตรวจซ่อมเพลาขับล้อหน้ารถยนต์ได้ 5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ประณีต รอบคอบและตระหนักถึง ความปลอดภัย

3 ชุดรองรับและเพลาขับล้อหน้า
หนังสือหน้า หมายเลข /3 สงวนลิขสิทธิ์ ข้อต่ออ่อน เพลาขับล้อหน้า

4 รูปแบบเพลาขับล้อหน้า
หนังสือหน้า หมายเลข 197/ /4 สงวนลิขสิทธิ์ ตัวต้านการสั่นจล บุ๊ชยาง กลวง เพลาขับด้านขวา

5 ประเภทข้อต่ออ่อนแบบความเร็วคงที่
หนังสือหน้า หมายเลข 197/ /5 สงวนลิขสิทธิ์ แบบเลื่อนได้ แบบเลื่อนไม่ได้ ลำดับ แบบข้อต่ออ่อน ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ใช้สำหรับ 1 ลูกปืนเลื่อนไม่ได้ BJ Birfield Joint (เบอร์ฟิลด์) ตัวนอก (ติดล้อ) 2 ลูกปืนเลื่อนไม่ได้ RJ Rzeppa Joint (อาร์เซปปา) ตัวนอก (ติดล้อ) 3 ลูกปืนเลื่อนได้ DOJ Double Offset Joint ตัวใน (ติดเกียร์) 4 ดุม 3 ขาเลื่อนได้ TJ Tripod Joint (ไตรพอต) ตัวใน (ติดเกียร์)

6 กิจกรรมที่ 15.1 เรื่องข้อต่ออ่อนและเพลาขับล้อหน้า
หนังสือหน้า หมายเลข 201/ /6 สงวนลิขสิทธิ์ เรื่องข้อต่ออ่อนและเพลาขับล้อหน้า 1. จงเขียนหน้าที่เพลาขับล้อหน้ารถยนต์มา 3 ข้อ 1.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2. ทำไมต้องใช้ข้อต่อความเร็วคงที่สำหรับเพลาขับล้อหน้ารถยนต์ ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 3. จงเขียนลำดับหมายเลขที่วงกลมกำหนดให้ที่รูปให้ตรงกับลำดับหมายเลขในตาราง เขียน มุมเอียงที่สามารถส่งกำลังได้และการใช้งาน ลำดับ ชื่อข้อต่ออ่อน มุมเอียงส่งกำลัง การใช้งาน ข้อต่อกากบาท แบบลูกปืนกลมเลื่อนได้ แบบลูกปืนกลมเลื่อนไม่ได้

7 กิจกรรมที่ 15.1 หนังสือหน้า หมายเลข 201/ /7 สงวนลิขสิทธิ์ 4. ข้อต่ออ่อนแบบความเร็วคงที่มี 4 แบบ จงเขียนคำเต็มของตัวย่อในตารางต่อไปนี้ ลำดับ คำย่อ คำเต็ม คำอ่าน DOJ ดับเบิลออฟเซตจอยท์ BL เบอร์ฟิลด์จอยท์ TJ ไตรพอตจอยท์ RJ อาร์เซปปาจอยท์ 5. ยางกันฝุ่นข้อต่อความเร็วคงที่มีหน้าที่อย่างไร ควรบำรุงรักษาอย่างไร 5.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 5.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………….

8 กิจกรรมที่ 15.2 เรื่องวิธีการแก้ไขข้อขัดข้องเพลาขับล้อหน้ารถยนต์
หนังสือหน้า หมายเลข 202/ /8 สงวนลิขสิทธิ์ เรื่องวิธีการแก้ไขข้อขัดข้องเพลาขับล้อหน้ารถยนต์ 1. จงเติมข้อความวิธีแก้ไขปัญหาของเพลาขับล้อหน้าในตาราง ปัญหา 1 พวงมาลัยสั่น 2 พวงมาลัยดึงหรือ เบรกจับข้างเดียว 3 ระยะรุนพวงมาลัย มากเกินไป 4 เสียงดังผิดปกติ 5 จาระบีรั่วออกจาก ยางกันฝุ่น สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีการแก้ไข ระยะรุนลูกปืนล้อมากเกินไป ลูกปืนล้อสึกหรือเสียหาย …………………..……….. ระยะรุนลูกปืนล้อมากเกินไป ลูกปืนล้อสึกหรือเสียหาย …………………..……….. ระยะรุนลูกปืนล้อมากเกินไป …………………..……….. ลูกปืนล้อสึกหรือแตก …………………..……….. จาระบีข้อต่อหรือฟันเฟืองของเพลาข้อต่อมีไม่พอ …………………..……….. เพลาขับหรือเพลาข้อต่อคด …………………..……….. ข้อต่อหรือที่ฟันเฟืองของเพลาขับมีจาระบีไม่เพียงพอ …………………..……….. เพลาขับสึกหรอ …………………..……….. ยางกันฝุ่นเสียหายหรือแตก …………………..……….. เหล็กรัดยางกันฝุ่นเสีย …………………..……….. จาระบีมากเกินไป …………………..………..

9 กิจกรรมที่ 15.2 หนังสือหน้า หมายเลข 202/ /9 สงวนลิขสิทธิ์ 2. จากข้อมูลเพลาขับล้อหน้า L. Driveshaft และ R. Driveshaft ในภาพ จงเขียนชื่อข้อต่ออ่อน เพลาขับล้อหน้าที่น่าจะเป็น L. Driveshaft mm ( in) R. Driveshaft mm ( in) 2.1 ภาพบนด้านซ้าย ………………………………. 2.2 ภาพบนด้านขวา ………………………………. 2.3 ภาพล่างด้านซ้าย ………………………………. 2.4 ภาพล่างด้านขวา ……………………………….

10 เพลาขับล้อหน้าแบบความเร็วคงที่
หนังสือหน้า หมายเลข /10 สงวนลิขสิทธิ์ 1. ลดเสียงดัง 2. ลดการสั่น 3. คงทนอยู่ได้นาน ด้านเฟืองท้าย (กระปุกเกียร์) ด้านล้อ

11 ข้อต่ออ่อนและการตรวจซ่อม
จบหน่วยที่ 15 ข้อต่ออ่อนและการตรวจซ่อม เพลาขับล้อหน้า


ดาวน์โหลด ppt ข้อต่ออ่อนและการตรวจซ่อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google