งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด่านศุลกากรนครพนมจับโทรศัพท์มือถือ จำนวน 20 เครื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด่านศุลกากรนครพนมจับโทรศัพท์มือถือ จำนวน 20 เครื่อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด่านศุลกากรนครพนมจับโทรศัพท์มือถือ จำนวน 20 เครื่อง
ด่านศุลกากรนครพนมจับโทรศัพท์มือถือ จำนวน 20 เครื่อง ตามนโยบายของ นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล อธิบดีกรมศุลกากร ในเรื่องมาตรการการควบคุมทางศุลกากร เกี่ยวกับการปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร ของต้องห้าม ต้องกำกัด และอื่นๆ โดยการสั่งการของ นายสังกรณ์ พึ่งประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมศุลกากรกลุ่มภารกิจด้านความเป็นธรรมทางภาษีอากร ได้มอบหมายให้ นายจงกล ทิมอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 นายมนตรี วุฒิพฤกษ์ นายด่านศุลกากรนครพนม และนายสุดพงษ์ บูรณอารีย์พงษ์ หัวหน้างานควบคุมทางศุลกากร และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรนครพนม ได้ร่วมกัน ดำเนินการตามนโยบาย ทำให้สามารถจับกุมโทรศัพท์มือถือที่ลักลอบนำเข้าโดยผิดกฎหมายได้ ซึ่งนำเข้ามาทางท่าเรือโดยสารของผู้เดินทาง จาก สปป.ลาว มายังฝั่งไทย ในลักษณะกองทัพมด จำนวน 20 เครื่อง ดังนี้

2 ผลงานการจับกุมของด่านศุลกากรนครพนม

3 วันที่ 2 พฤษภาคม 2550 จับกุมได้จำนวน 11 เครื่อง ซึ่งผู้ต้องหาทำความตกลงระงับคดีชั้นศุลกากรแล้ว
วันที่ 3 พฤษภาคม จับกุมได้จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งผู้ต้องหาทำความตกลงระงับคดีชั้นศุลกากรแล้ว วันที่ 3 พฤษภาคม จับกุมได้จำนวน 3 เครื่อง ไม่มีตัวผู้ต้องหา

4 วันที่ 4 พฤษภาคม 2550 จับกุมได้จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งผู้ต้องหาทำความตกลงระงับคดีชั้นศุลกากรแล้ว
วันที่ 14 พฤษภาคม จับกุมได้จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งผู้ต้องหาทำความตกลงระงับคดีชั้นศุลกากรแล้ว


ดาวน์โหลด ppt ด่านศุลกากรนครพนมจับโทรศัพท์มือถือ จำนวน 20 เครื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google