งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำน้ำหมักสมุนไพรขับไล่แมลงในสวนผัก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำน้ำหมักสมุนไพรขับไล่แมลงในสวนผัก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำน้ำหมักสมุนไพรขับไล่แมลงในสวนผัก

2 วัสดุ/อุปกรณ์ 1.ใบสะเดา จำนวนประมาณ 1 ส่วน
1.ใบสะเดา จำนวนประมาณ ส่วน 2. ใบขี้เหล็ก จำนวนประมาณ ส่วน 3. ตะไคร้หอม จำนวนประมาณ ส่วน 4. เครือบอระเพ็ด จำนวนประมาณ 1 ส่วน 5. น้ำหมัก EM จำนวน ซีซี 6. กากน้ำตาล จำนวน ลิตร 7. น้ำ 8. ถังหมัก

3 วิธีทำ 1. นำวัสดุตามข้อ 1, 2, 3, 4 มาสับให้ละเอียด
1. นำวัสดุตามข้อ 1, 2, 3, 4 มาสับให้ละเอียด 2. นำวัสดุทั้งหมดลงหมักในถังหมัก เติมกากน้ำตาล, น้ำหมัก EM และเทน้ำเปล่าลงในถังให้ท่วมพ้นวัสดุหมักประมาณ 25 เซนติเมตร 3. ปิดฝาถังหมัก ปล่อยไว้ประมาณ วัน นำไปใช้ได้

4 วิธีใช้ 1. ตักน้ำหมักสมุนไพรจากถังหรือใช้ผ้ากรองเอาน้ำหมักสุมนไพร นำไปฉีดพ่นในอัตรา 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร 2. ฉีดพ่นในเวลาเช้า (แดดอ่อน) และตอนเย็น (เกษตรกรใช้ฉีดในตอนเย็น จะได้ผลดีกว่า เพราะไม่กระทบต่อแสงแดด)

5 ผลการใช้ของเกษตรกร เกษตรกรเจ้าขององค์ความรู้ ใช้ฉีดในแปลงปลูกพืชผัก เช่น ผักบุ้งจีน, ผักกาดหอม, ผักกวางตุ้ง, ถั่วฝักยาว พบว่าสามารถป้องกันการระบาดทำลายของแมลงศัตรูพืชได้ผลดี

6 เจ้าขององค์ความรู้ นายเหรียญ อินทร์เรืองศรี
นายเหรียญ อินทร์เรืองศรี ที่อยู่เลขที่ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

7 จบแล้วครับ...


ดาวน์โหลด ppt การทำน้ำหมักสมุนไพรขับไล่แมลงในสวนผัก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google