งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thailand Red Data : Birds

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thailand Red Data : Birds"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thailand Red Data : Birds
สิ่งที่ควรพิจารณาในการประเมิน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วัชระ สงวนสมบัติ

2 **** แต่หลายชนิดสูญพันธุ์ไปแล้ว ****
Birds of Thailand SE ASIA - มีความหลากหลายเป็นอันดับ 2 รองจากพม่า ทั่วโลก 9,900 ไทย 990 **** แต่หลายชนิดสูญพันธุ์ไปแล้ว ****

3 นกที่ถูกคุกคามของโลกที่พบในประเทศไทย
ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง Critical Endangered (CR) 8 ชนิด เช่นนกนางนวลแกลบจีน นกแต้วแล้วท้องดำ นกช้อนหอยใหญ่ ใกล้สูญพันธุ์ Endangered (EN) 8 ชนิด เช่น นกกระทาดงจันทบูร เป็ดก่า นกตะกราม มีแนวโน้มสูญพันธุ์ Vulnerable (VU) 33 ชนิด เช่น นกเงือกคอแดง นกชายเลนปากช้อน นกเดินดงอกเทา นกเค้าหน้าผากขาว ใกล้ถูกคุกคาม Near-threatened (NT) 97 ชนิด เช่น นกกระทาดงปักษ์ใต้ นกเงือกดำ นกกระเต็นใหญ่ปีกสีน้ำตาล เหยี่ยวเล็กตะโพกขาว นกชนหิน นกเค้าแดง

4 การประเมินในประเทศไทย
ชนิดตามเกณฑ์การจัดสถานภาพของ IUCN ได้แก่ สูญพันธุ์ (Extinct) สูญพันธุ์จากธรรมชาติ (Extinct in the Wild) ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered) ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) มีแนวโน้มสูญพันธุ์ (Vulnerable) ใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened) กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern) กลุ่มที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient)

5 คุกคามระดับโลก ที่พบในประเทศไทย เฉพาะประเทศไทย (สผ.- 2539 )
(สผ ) Extinct 2 Extinct in the wild 3 Critically Endangered 8 38 43 Endangered 69 66 Vulnerable 33 82 71 Near threatened 97 59 89 Data Deficient 9 Total 146 255 282

6 Extinct from Thailand (2)
นกช้อนหอยใหญ่ :Pseudibis gigantea นกพงหญ้า :Graminicola bengalensis

7 Extinct in the wild (2) นกช้อนหอยดำ : Pseudibis davisoni
นกกระเรียน : Grus antigone นกช้อนหอยดำ : Pseudibis davisoni

8 Critically Endangered (43)
นกตะกราม : Leptoptilos dubius นกแต้วแล้วท้องดำ : Pitta gurneyi นกกระสาคอขาวปากแดง : Ciconia stormi นกโจรสลัดเกาะคริสมาสตร์ : Fregata andrewsi

9 Endangered (66) เป็ดดำหัวดำAythya baeri นกเงือกคอแดงAceros nipalensis
นกหัวขวานเขียวท้องลายPicus xanthopygaeus นกพรานผึ้งIndicator archipelagicus

10 Vulnerabled (71) นกนางแอ่นทรายสีน้ำตาล Riparia paludicola
นกปีกสั้นสีน้ำเงิน Brachypteryx montana นกเดินดงอกเทา Turdus feae นกอีแพรดคิ้วขาว Rhipidura aureola

11 Near Threatened (89) นกปรอดหัวโขน Pycnonotus jocosus
นกกก นกกาฮัง Buceros bicornis นกกินปลีหางยาวเขียว Aethopyga nipalensis นกกะรางคอดำ Garrulax chinensis

12 Data deficient (9) นกพงใหญ่พันธุ์อินเดีย Acrocephalus stentoreus
นกคุ่มอืดเล็ก Turnix sylvatica นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่ Sterna bergii นกเด้าลมแม่น้ำโขง Motacilla samvasenae

13 นกเฉพาะถิ่น (endemic species)
นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร (White-eyed River-Martin) นกกินแมลงเด็กแนน (Deignan’s Babbler) ? ? Near endermic Species -นกกระทาดงจันทบูรณ์ (Chestnut-headed Partridge) -นกแว่นภูเขา (Mountain Peacock-Pheasant) -นกแต้วแล้วท้องดำ (Gurney’s Pitta) -นกไต่ไม้ใหญ่ (Giant Nuthatch) -นกภูหงอนพม่า (Burmese Yuhina) ฯลฯ

14 ปัจจัยคุกคาม สูญเสียถิ่นอาศัย การล่าเพื่อการค้า มลพิษ โรคระบาด
สัตว์ต่างถิ่น พันธุกรรม

15 พื้นที่ ระบบนิเวศที่มีน้อย ระบบนิเวศที่มีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม

16 สิ่งที่ควรพิจารณาในการประเมิน
ข้อมูล ชนิดพันธุ์ แหล่งทำรัง วางไข่ อพยพ ผลกระทบต่อระบบนิเวศ การชะล้างหน้าดิน การเปลี่ยนสภาพอากาศ กระบวนการทางนิเวศวิทยา การเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิต การอพยพ

17 สิ่งที่ควรพิจารณาในการประเมิน
บทบาทในระบบนิเวศ ผู้ล่า ผู้ย่อยสลาย คุณสมบัติของระบบนิเวศ ความเปราะบาง ความคงทน ปริมาณและระยะเวลาของผลกระทบ

18 Thailand Red Data : Vertebrates
Download :

19 สถานภาพ ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง(CR)
ปิด ไก่ฟ้าหางลายขวาง Syrmaticus humiae สถานภาพ ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง(CR) ถิ่นที่อยู่อาศัย ป่าก่อ และป่าก่อผสมสน แหล่งที่พบในประเทศไทย

20 จ.แม่ฮ่องสอน ดอยแม่ยะ แม่เลา-แม่แสะ จ.เชียงใหม่ ดอยผ้าห่มปก ดอยสุเทพ
ปิด จ.แม่ฮ่องสอน ดอยแม่ยะ แม่เลา-แม่แสะ จ.เชียงใหม่ ดอยผ้าห่มปก ดอยสุเทพ ดอยอ่างขาง ดอยเชียงดาว ดอยขุนแจ หน้าแรก

21 ปิด จ.เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง จ.เชียงราย ดอยขุนแจ จ.แม่ฮ่องสอน ดอยแม่ยะ จ.เชียงใหม่ ดอยเชียงดาว จ.แม่ฮ่องสอน แม่เลา-แม่แสะ จ.เชียงใหม่ ดอยสุเทพ กลับ หน้าแรก


ดาวน์โหลด ppt Thailand Red Data : Birds

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google