งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TOXICOLOGY - สัตว์ทดลอง (experiment) ๏ acute ๏ sub-acute (sub-chronic)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TOXICOLOGY - สัตว์ทดลอง (experiment) ๏ acute ๏ sub-acute (sub-chronic)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TOXICOLOGY - สัตว์ทดลอง (experiment) ๏ acute ๏ sub-acute (sub-chronic)

2 - มนุษย์ ๏ experiment ๏ case report ๏ epidemiology

3 TOXICOLOGY Chronic Study 1 สัตว์ทดลอง: หนู rat หนู mouse สุนัข
การแบ่งกลุ่มสัตว์ทดลอง >10 ตัว/กลุ่ม

4 2 route of administration:
oral inhalation dermal 3 Dose doses/experiment การแบ่ง dose: dose ที่อยู่ติดกันต้อง แตกต่างกันไม่เกิน 10 เท่า (1 log dose)

5

6 4 ระยะเวลาการทดลอง ขึ้นกับ species ของสัตว์ทดลอง หนู rat 2 ปี 5 การตรวจทาง biochemistry เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ 6 การตรวจ carcass ผลต่ออวัยวะต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt TOXICOLOGY - สัตว์ทดลอง (experiment) ๏ acute ๏ sub-acute (sub-chronic)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google