งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานถอดประกอบสายพานไทมิ่งและเพลาลูกเบี้ยวของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานถอดประกอบสายพานไทมิ่งและเพลาลูกเบี้ยวของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานถอดประกอบสายพานไทมิ่งและเพลาลูกเบี้ยวของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถถอดประกอบสายพานไทมิ่งและเพลาลูกเบี้ยวของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้ 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือประจำตัวช่างยนต์ได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือพิเศษได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี 4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียดช่างยนต์ได้อย่างถูกต้อง

3 เครื่องมือและอุปกรณ์
ชุดบล็อก ตัวดูดมู๋เล่ ไขควง

4 ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการถอด 1. เตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ให้ครบ 2. ถอดฝาครอบสายพานไทมิ่ง โดยการนำไขควงมาคายสกรู 3 ตัว

5 3. ถอดมู๋เล่ย์ 3. 1 หมุนเครื่องตั้งสูบ 1 อัดสุด 3
3. ถอดมู๋เล่ย์ 3.1 หมุนเครื่องตั้งสูบ 1 อัดสุด 3.2 คายสกรูตัวยึดมู๋เล่ย์ด้วยล็อกเบอร์ 23 ออก 3.3 นำถอดมู่เล่ย์โดยใช้เครื่องมือพิเศษถอดออก

6 4. ถอดฝาครอบสายพาน 4.1คลายสกรู 1 ตัว

7 5. ถอดตัวดันสายพานไทมิ่ง และถอดสายพาน
5.1 นำบล็อกเบอร์ 12 มาคลายโบทล์ 5.2 ถอดสายพาน

8 6. ถอดฝาครอบวาวล์ 6.1 นำบล็อกเบอร์ 10 มาคลายโบทล์ ตรงฝาครอบเป็นลักษณะวงกลมออกนอก

9 7. ถอดเพลาลูกเบี้ยว 7.1 ประแจเบอร์ 12 คลาย น็อตที่ประกับล็อคเพลาลูกเบี้ยว ทุกตัว

10 ขั้นตอนการประกอบ .ใส่เพลาลูกเบี้ยวและล็อกประกับล็อกเพลาะลูกเบี้ยว ด้วยน็อตเบอร์ 12

11 2. ปิดฝาครอบวาวล์ แล้ว เช็คมาร์กเพลาลูกเบี้ยว 2
2. ปิดฝาครอบวาวล์ แล้ว เช็คมาร์กเพลาลูกเบี้ยว 2.1 นำบล็อกเบอร์ 10 มาขันฝาครอบวาล์วให้แน่น

12 3. เช็คมาร์กทุกจุดก่อนใส่สายพาน

13 4. ใส่สายพานและตัวตั้งสายพาน
4.1 ใส่สายพาน และตัวดันสายพาน 4.2นำสปริงมาจับกับปากกาแล้วนำลวดมาสอดตรงรูเพื่อดันสปริง

14 5. ใส่ฝาครอบสายพาน 5.1 ขันสกรู 1 ตัว

15 6. ใส่มู๋เล่ย์ 6.1 สวมมู่เล่ย์ให้เข้าล็อกและตรงมาร์ก จากนั้นให้ขันสกรู เบอร์ 23 อัดให้แน่น

16 7. หมุนเครื่องตรวจสอบมาร์ก และ ประกอบฝาครอบสายพาน 7.1 ขันสกรู 3 ตัว

17 ผู้จัดทำ นาย วสันต์ อินทรายุธ ยานยนต์ 3/1 เลขที่ 7 นาย ฐนิตร์ สุ่มประดิษฐ์ ยานยนต์ 3/1 เลขที่ 8 นาย ธวัชชัย ชมลิ่น ยานยนต์3/1 เลขที่ 12


ดาวน์โหลด ppt งานถอดประกอบสายพานไทมิ่งและเพลาลูกเบี้ยวของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google