งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประโยชน์ของการนวด 1 เป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสตามธรรมชาติ ช่วยให้สมองและระบบประสาทพัฒนาอย่าง รวดเร็ว 2 ทำให้ทารกหลับได้สนิทและนานขึ้น ทำให้ น้ำหนักเพิ่มเร็ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประโยชน์ของการนวด 1 เป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสตามธรรมชาติ ช่วยให้สมองและระบบประสาทพัฒนาอย่าง รวดเร็ว 2 ทำให้ทารกหลับได้สนิทและนานขึ้น ทำให้ น้ำหนักเพิ่มเร็ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประโยชน์ของการนวด 1 เป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสตามธรรมชาติ ช่วยให้สมองและระบบประสาทพัฒนาอย่าง รวดเร็ว 2 ทำให้ทารกหลับได้สนิทและนานขึ้น ทำให้ น้ำหนักเพิ่มเร็ว 3 ช่วยการทำงานของกระเพาะอาหารและ ลำไส้ ระบายลม ลดอาการจุกเสียด 4 ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแกร่งขึ้น ลด การเจ็บป่วยลง 5 การนวดในระยะยาวทำให้ทารกมีสุขภาพจิต ดี ลดความเครียดและมี พัฒนาการทาง กายภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 6 ส่งเสริมความผูกพันทางจิตใจ พ่อแม่ลูก

3 เ วลาดีที่สุด หลังอาหาร ครึ่ง ถึง 1 ชั่วโมง อารมณ์แจ่มใส พร้อม ทั้งแม่และลูก หลังตื่นนอนตอนเช้า

4 ก ารเลือกใช้ น้ำมัน น้ำมันธรรมชาติ สกัดจากพืช ไม่มีกลิ่น ทดสอบการแพ้

5 น วดหน้า

6

7

8 น วดหู

9 น วดหัวคิ้ว - โพรงไซนัส

10 ยิ้ ม หวาน

11 เปิดหนังสือ

12 ผีเสื้ อ

13

14 ท่าจบนวด บริเวณอก

15 ท่ า ท้อง

16 น วดท้อง กังหันลม

17

18 ก ลาง ไปข้าง

19 ต ะวัน จันทรา

20 น วดท้อง ไอ เลิฟ ยู

21 ท่ าแขน และมือ

22 น วดรักแร้

23 น วด แขน

24 ห มุนสวน ทาง

25 คลึงนิ้ว มือ นวดหลังมือ - รอบข้อมือ

26 ลูบ - คลึง แขน

27 น วดแขนท่า จบ

28 ท่ า ขา

29 รี ด ขา

30 หมุนสวน ทาง

31 รี ดฝ่าเท้า

32 น วดคลึง นิ้วเท้า

33 น ว ด ใจ เท้า

34 งุ้ มปลายเท้า

35 เ ดินนิ้ว

36 นวด หลัง เท้า นวดรอบตาตุ่ม

37 ล ูบขาด้าน นอก - ใน

38 ค ลึ งขา

39 น วด สะโพก

40 น วดขาท่า จบ

41 น วด หลัง

42

43 ถ อยหลัง เดินหน้า

44 ต้ นคอจรด ปลายเท้า

45

46 น วดแผ่น หลัง

47 ข นนกท่า จบ

48 ก ารบริหาร ร่างกาย

49 ไ ขว้แขน

50 ไ ขว้ทแยงแขน - ขา

51 ไ ขว้ขา

52 ขึ้ นและ ลง

53 ปั่ น จักรยาน


ดาวน์โหลด ppt ประโยชน์ของการนวด 1 เป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสตามธรรมชาติ ช่วยให้สมองและระบบประสาทพัฒนาอย่าง รวดเร็ว 2 ทำให้ทารกหลับได้สนิทและนานขึ้น ทำให้ น้ำหนักเพิ่มเร็ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google