งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐาน

2 1. ท่าพับตัว 2. ท่าย่อยืด 3. ท่ากางแขนยืนเขย่ง 4. ท่าก้มแตะ
การควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ 1. ท่าพับตัว 2. ท่าย่อยืด 3. ท่ากางแขนยืนเขย่ง 4. ท่าก้มแตะ

3 การควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่
1 เดินต่อเท้า 2 เดินถอยหลัง 3 กระโดด 4 กระโดดพับเข่าให้ส้นเท้าแตะก้น 5 กระโจน

4 การควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์ประกอบ
1 ขว้างลูกบอลเข้าประตู 2 โยนลูกบอลลงตะกร้า 3 นั่งทุ่มลูกบอลกับคู่ 4 ยืนโยนและรับลูกบอลกับคู่

5 ประโยชน์ของการควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างถูกต้อง
1. เคลื่อนไหวได้อย่างมั่นคง 2. ปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เคลื่อนไหวได้อย่างปลอดภัย 4. มีบุคลิกภาพที่ดี

6 เล่นเกมสนุก สร้างสุขทางใจ

7 การเล่นเกมสลับที่ สลับกลุ่ม
การเล่นเกมตีบอลชิงบ้าน การเล่นเกมขี่ม้าโยนบอล การเล่นเกมรับ-ส่งบอลโยนลงตะกร้า การละเล่นโพงพาง

8 หลักสำคัญในการเล่นเกม
- เล่นเกมที่เหมาะสมกับเพศของตนเอง -ไม่เล่นเกมเมื่อเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บอยู่

9 - ไม่เล่นเกมที่รุนแรง
- รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย - เล่นตามกฎ กติกา - เป็นผู้ชมผู้เชียร์ที่ดี

10 ประโยชน์ของการเล่นเกมที่มีผลต่อสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง อารมณ์สดชื่น แจ่มใส สร้างความมั่นใจในตนเอง ไม่เจ็บป่วยง่าย


ดาวน์โหลด ppt การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google