งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบน้ำเหลือง (Lymphatic system)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบน้ำเหลือง (Lymphatic system)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบน้ำเหลือง (Lymphatic system)

2 ระบบน้ำเหลือง น้ำเหลือง (lymph) ท่อน้ำเหลือง (lymph vessel)
อวัยวะน้ำเหลือง (lymphatic organ)

3 น้ำเหลือง ( Lymph ) เป็นของเหลวที่ซึมผ่านเส้นเลือดฝอยออกมาหล่อเลี้ยงอยู่รอบๆเซลล์ ประกอบด้วย -กลูโคส -อัล บู มิน -ฮอร์โมน -เอนไซม์ -ก๊าซ -เซลล์เม็ดเลือดขาว

4 ท่อน้ำเหลือง (lymph vessel)

5 อวัยวะน้ำเหลือง (lymphatic organ)
1. ต่อมน้ำเหลือง ( Lymph node )

6 อวัยวะน้ำเหลือง (lymphatic organ)
2. ต่อมทอนซิล ( Tonsil gland )

7 อวัยวะน้ำเหลือง (lymphatic organ)
3. ม้าม (spleen)

8 หน้าที่ของม้าม สร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด ลิมโฟไซต์และมอโนไซต์
ทำลายเม็ดลือดแดงที่แก่ตัว ทำหลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือด เก็บและสะสมเลือด

9 อวัยวะน้ำเหลือง (lymphatic organ)
ต่อมไทมัส (thymus gland)

10 หน้าที่ระบบน้ำเหลือง
เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสารและแก๊ส ทำลายแบคทีเรียและสิ่งแปลกปลอม ลำเลียงไขมัน นำสารโปรตีน และสารอื่น ๆ สร้างเม็ดเลือดขาว

11 นักเรียนคนใดมีคำถาม หรือข้อสงสัยไหมค่ะ ?


ดาวน์โหลด ppt ระบบน้ำเหลือง (Lymphatic system)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google