งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชา ปฐพีวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชา ปฐพีวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชา ปฐพีวิทยา

2 กรุณา click ตัวอักษรนำหน้าชื่อ
ไปที่หน้าสารบัญหลัก

3 กลับหน้าสารบัญ ชื่อ : กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ ชื่อเล่น : เกี๊ยก
ชื่อเล่น : เกี๊ยก วันเกิด : Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : 180/7 ม.27 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร , ที่ทำงาน : ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร , ชื่อ : คนึงนิจ อุทัยกุล นามสกุลใหม่ พรหมแนตร ชื่อเล่น : นิจ วันเกิด : Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : 108/1 ถ.เชียงราย-เทิง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร ที่ทำงาน : วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 324 หมู่ 5 ถ.เชียงราย-เทิง ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย โทร กลับหน้าสารบัญ

4 กลับหน้าสารบัญ ชื่อ : จตุรงศ์ สุดสงวน ชื่อเล่น : ตุ๋ย
ชื่อเล่น : ตุ๋ย วันเกิด : 11 ต.ค. Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : : 6/16 ถ.เขางู ซอย 2 อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร ที่ทำงาน : ชื่อ : ชัยพร พชระนนท์ (บวช) ชื่อเล่น : วันเกิด : Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : ที่ทำงาน : กลับหน้าสารบัญ

5 กลับหน้าสารบัญ ชื่อ : ชัยยง วันเพ็ญ ชื่อเล่น : วันเกิด :
Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : 25/79 ซ.ลาดพร้าว 35 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ที่ทำงาน : ชื่อ : ดวงมาลย์ กิจบำรุง นามสกุลใหม่ สินธุวนิช ชื่อเล่น : ถั่ว วันเกิด :…………… Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : โทร ที่ทำงาน : สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กทม โทร กลับหน้าสารบัญ

6 กลับหน้าสารบัญ ชื่อ : ธเนศ ปิงสุทธิวงศ์ ชื่อเล่น : เผาะ
ชื่อเล่น : เผาะ วันเกิด : 4 ต.ค. Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : 2/104 ถ.พหลโยธิน40 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม.10900โทร , ที่ทำงาน : หน.ฝ่ายพันธุ์พืช กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กทม โทร ชื่อ : ธีรยุทธ จิตต์จำนงค์ ชื่อเล่น : วันเกิด : Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : โทร ที่ทำงาน : กรมพัฒนาที่ดิน จตุจักร กทม.10900 กลับหน้าสารบัญ

7 กลับหน้าสารบัญ ชื่อ : ดร.นันทรัตน์ ศุภกำเนิด ชื่อเล่น : อ๋อย
ชื่อเล่น : อ๋อย วันเกิด : Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : 108/26 ม.5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ที่ทำงาน : สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ลาดยาว จตุจักร กทม ชื่อ : พงศ์เทพ กุสุมา ณ อยุธยา ชื่อเล่น : วันเกิด : Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย 5700 โทร , ที่ทำงาน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย โทร โทรสาร กลับหน้าสารบัญ

8 กลับหน้าสารบัญ ชื่อ : พรประเสริฐ พงษ์ประยูร ชื่อเล่น : เสริฐ
ชื่อเล่น : เสริฐ วันเกิด : Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : 39 ซอยรามคำแหง 62 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม โทร , ที่ทำงาน : ชื่อ : ดร.พรพรหม ชัยฤทธิ์ไชย ชื่อเล่น : นุ่ม วันเกิด : Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : โทร ที่ทำงาน : กองการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กทม. โทร กลับหน้าสารบัญ

9 กลับหน้าสารบัญ ชื่อ : พิชิต จันทรศรีวงศ์ ชื่อเล่น : ................
ชื่อเล่น : วันเกิด : Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : 223/1 ม.9 ต.ช้างป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก ที่ทำงาน : ชื่อ : ไพบูลย์ วิภูษณะภัทธ์ ชื่อเล่น : เล็ก วันเกิด : Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : 1016/48 หมู่ 9 ถ.มหาเทพ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร , ที่ทำงาน : ฝ่ายธุรกิจขนาดกลางภาคเหนือ ธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขาสวรรค์วิถี อ.เมือง นครสวรรค์ โทร , กลับหน้าสารบัญ

10 กลับหน้าสารบัญ ชื่อ : ภากุละ อาวัชนากร ชื่อเล่น : วันเกิด :
Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : โทร , ที่ทำงาน : หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายภัยจากมนุษย์ สำนักงานนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โทร ชื่อ : ศักดิ์เกษม สุนทรภัทร ชื่อเล่น : หลวง วันเกิด : 8 ม.ค. Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : 476/1 พหลโยธิน24 จตุจักร กทม โทร ที่ทำงาน : ฝ่ายควบคุมปุ๋ยเคมี สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กทม โทร กลับหน้าสารบัญ

11 ชื่อ : รศ.ดร.ศิริพร เหล่าเทิดพงษ์ นามสกุลใหม่ พงศ์ศุภสมิทธิ์
ชื่อเล่น : ตู๋ วันเกิด : 4 พ.ย. Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : 416 หมู่ 5 ถ.เชียงใหม่-พร้าว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทร ที่ทำงาน : ภาควิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทร ชื่อ : สมนึก ติรพัฒน์ (เสียชีวิตแล้ว) ชื่อเล่น : วันเกิด : Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : ที่ทำงาน : กลับหน้าสารบัญ

12 กลับหน้าสารบัญ ชื่อ : สุชาติ กิตติชัยศรี ... ... ... (เสียชีวิตแล้ว)
ชื่อเล่น : วันเกิด : Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : ที่ทำงาน : ชื่อ : สุชีลา รัตนประสาท นามสกุลใหม่ ธีราภรณ์ ชื่อเล่น : วันเกิด : Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : 4/1258 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10240โทร , ที่ทำงาน : ส่วนจัดการทรัพยากรต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม โทร , ต่อ 735 กลับหน้าสารบัญ

13 กลับหน้าสารบัญ ชื่อ : สุนันทา ชัชวาลนนท์
ชื่อเล่น : วันเกิด : Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : โทร , , ที่ทำงาน : บริษัท เบลล์ มาร์เกตติ้ง จำกัด โทร ชื่อ : สุมาลี บุญมงคลรัศมี ชื่อเล่น : อ็อด วันเกิด : Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : 240/15 หมู่บ้านมานุวงศ์ ซอย 3 หมู่ที่ 3 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง พิจิตร โทร , ที่ทำงาน : ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร โทร กลับหน้าสารบัญ

14 กลับหน้าสารบัญ ชื่อ : หัทยา แสงฉาย ชื่อเล่น : ................
ชื่อเล่น : วันเกิด : Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : 174/3 ซอยศิริชัย 1 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร ที่ทำงาน : กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กทม ชื่อ : อนนท์ สุขสวัสดิ์ ชื่อเล่น : นนท์ วันเกิด : Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : 180/102 หมู่ 1 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร ที่ทำงาน : กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร กลับหน้าสารบัญ

15 ชื่อ : อภิญญา มหารุ่งเรืองรัตน์ นามสกุลใหม่ รุจิธารณรงค์
ชื่อเล่น : ยาย วันเกิด : 10 ธค. Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : 127/111 ถ.เซ็นต์หลุยส์ 3 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร กทม โทร ที่ทำงาน : ฝ่ายสารวัตรเกษตร กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กทม โทร ชื่อ : อมร อินทราเวช ชื่อเล่น : โอ๋ วันเกิด : Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : โทร ที่ทำงาน : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี กลับหน้าสารบัญ

16 กลับหน้าสารบัญ ชื่อ : อัจฉรา ศีลนำกิจ ชื่อเล่น : หมี
ชื่อเล่น : หมี วันเกิด : Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : ที่ทำงาน : ชื่อ : อารีย์ ศรีนุชศาสตร์ ชื่อเล่น : วันเกิด : Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : ถ.รถไฟ เทศบาลตำบลบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทร ที่ทำงาน : กลับหน้าสารบัญ


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชา ปฐพีวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google