งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักคิดพื้นฐานในการ ใช้ดุลพินิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธี ปฏิบัติทางปกครอง สุรเกียรติ ฐิตะฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักคิดพื้นฐานในการ ใช้ดุลพินิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธี ปฏิบัติทางปกครอง สุรเกียรติ ฐิตะฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักคิดพื้นฐานในการ ใช้ดุลพินิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธี ปฏิบัติทางปกครอง สุรเกียรติ ฐิตะฐาน

2 คนกับอำนาจ คือ สิ่งเดียวกัน - สมัยโรมัน : “ ฉันต้องการอย่างนี้ ฉันประสงค์อย่างนี้ กฎหมายต้องเป็นเช่นนี้ - สมัยก่อน ค. ศ.1789 “ รัฐนั้นหรือคือ ฉันเอง ” - ในไทย เลก ไพร่สม ไพร่หลวง พนักงาน เสมียน ข้าราชการ power corup power corup absulutely

3 สาเหตุของ Power Corup - ความคุ้นเคย อำนาจเดิม - ความไม่รู้ของ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ - ความกลัว - สูญเสีย อำนาจ - กลัวการ เปลี่ยนแปลง

4 การทวงคืนอำนาจ อำนาจที่แท้จริงเป็นของใคร ประชาชน การจำกัดอำนาจรัฐ รัฐมีอำนาจเหนือประชาชนเท่าที่ประชาชนมอบให้

5 แนวคิดในการจำกัดอำนาจรัฐ - ไม่มีกฎหมายห้ามรัฐกระทำการใด ๆ ก็ได้ - ไม่มีกฎหมายให้กระทำ รัฐ จะกระทำการใดมิได้

6 ผู้ปกครองที่แท้จริงคือกฎหมาย ไม่ใช่คน Government is law not man

7 รัฐมีอำนาจเหนือประชาชน แต่ ไม่มากกว่าที่ประชาชนมอบ ให้

8 สิทธิของคู่กรณี 1. ได้รับการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ที่มี ความเป็นกลาง 2. รับแจ้งสิทธิและหน้าที่ใน กระบวนการพิจารณา 3. รับคำแนะนำให้แก้ไขเพิ่มเติมคำขอ 4. แต่งตั้งบุคคลกระทำการแทนได้ 5. ได้รับการพิจารณาโดยรอบคอบ และภายในเวลาอันควร 6. นำทนายความหรือที่ปรึกษาเข้ามา ในการพิจารณา 7. รับทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งหรือ แสดงหลักฐาน 8. ขอตรวจดูเอกสาร 9. รับทราบเหตุผล 10. รับแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 11. มีสิทธิในการอุทธรณ์และขอให้ พิจารณาใหม่


ดาวน์โหลด ppt หลักคิดพื้นฐานในการ ใช้ดุลพินิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธี ปฏิบัติทางปกครอง สุรเกียรติ ฐิตะฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google