งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คนไทย จิตอาสา นพ. ก้องเกียรติ เกษ เพ็ชร์ Ashoka Fellow 2009

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คนไทย จิตอาสา นพ. ก้องเกียรติ เกษ เพ็ชร์ Ashoka Fellow 2009"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คนไทย จิตอาสา นพ. ก้องเกียรติ เกษ เพ็ชร์ Ashoka Fellow 2009 kongkiat@ipensook.com

2 น้ำท่วม ปี 2553 ขอบริจาค 5,000 บาท

3

4

5

6

7

8

9

10

11 www.thelancet.com Vol 377 February 19, 2011

12 Low Glycemic Index Diet http://www.life.ku.dk/English/Nyheder/2010/966_diogenes.aspx

13

14

15

16 http://www.dietandfitnesstoday.com/glycemicIndexList.php?section=Rice

17

18 Prevention and Control of Anemia: Thailand Experiences Winichagoon P J. Nutr. 2002;132:862S-866S ©2002 by American Society for Nutrition

19

20 Pensook Rice Using technology and organic way plus Fair Trade Contract Farming Social Enterprise – Grass root Innovation Network Area of farming93 Rai Initial investment200,000 THB CharacteristicsIn seasoned/ Out seasoned rice PlantationBeginning of May Harvesting periodOctober - November Buying quotation of paddy rice Above market price Quantity bought35 tons Productivity per Rai450 - 500 kg/Rai GIN Responsibility Gather and facilitate local supplier, Perform quality control, Provide organic farming consultation and Request for Organic Agriculture Certification

21

22

23

24

25

26

27 บริษัท สุขสาธารณะ จำกัด

28 PenSook High efficiency Health Care services High efficiency Health Care services Organic /Health Food consumptio n Persona lize By Innovation Technology & Health Manager

29 ข้าว เป็นสุข : Pensook Rice Organic and Disease specific rice

30 ข้าวเป็น สุข page 1 ข้าวหอม นิล ข้าวหอมมะลิ แดง ข้าวสินเหล็ก High fiber rice Low glycemic index rice Slow Glycemic Response ข้าว เป็นสุข

31 K-A-P Knowledge Attitude Practice Behavior Change

32

33

34

35

36

37

38 จิต อาสา พลังอันยิ่งใหญ่

39 ปล่อยพลังอาสา

40

41 ทำไมต้องให้ผ้าห่ม !!!

42

43 น้ำท่วม ปี 2553 ขอบริจาค 5,000 บาท

44

45

46

47

48

49

50 ปล่อยพลังอาสา

51 ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ Kongkiat@i pensook.co m บริษัท สุข สาธารณะ จำกัด


ดาวน์โหลด ppt คนไทย จิตอาสา นพ. ก้องเกียรติ เกษ เพ็ชร์ Ashoka Fellow 2009

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google