งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับข้อมูลในภาษา php

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับข้อมูลในภาษา php"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับข้อมูลในภาษา php
ง30213 การเขียนเว็บเพจโดยใช้ภาษาสคริปต์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม อ.วีระ คงกระจ่าง

2 หลักการรับข้อมูลในภาษา php
ต้องสร้างฟอร์มเพื่อรับข้อมูลโดยใช้ html กำหนดตัวแปรโดยใช้แอทริบิวต์ name ชื่อตัวแปรที่จะสามารถนำไปใช้ได้จะต้องตรงกับ ที่กำหนดไว้ใน name แต่ในภาษา php จะต้องมีเครื่อง $ นำหน้าด้วย ดังนั้นการรับข้อมูลในภาษา php จะต้องมีไฟล์ อย่างต่ำอย่างน้อย 2 ไฟล์คือ html กับ php

3 ขั้นตอนการรับข้อมูลในภาษา php
สร้าง form ในภาษา html กำหนดวิธีการส่งข้อมูลโดยใช้ method กำหนดชื่อไฟล์ที่ต้องการมารับโดยใช้ action กำหนดชื่อตัวแปรโดยใช้ name กำหนดค่าเริ่มต้นของตัวแปรโดยใช้ value

4 ตัวอย่างการรับข้อมูลในภาษา php
1. ไฟล์ html ชื่อ getname.html ทำ หน้าที่รับชื่อจากผู้ใช้ โดยเก็บชื่อไว้ในตัวแปร myname แล้วส่งไปประมวลผลที่ไฟล์ showname.php โดยวิธี post 2. ไฟล์ php ชื่อ showname.php ทำ หน้าที่รับค่าตัวแปรจากไฟล์ getname.html แล้วแสดงออกมาในขนาด h1

5 ขั้นตอนการรับข้อมูลในภาษา php
1. สร้างไฟล์ getname.html แล้ว save ไว้ desktop 2. สร้างไฟล์ showname.php แล้ว save ไว้ desktop 3. ย้ายทั้ง 2 ไฟล์ไปเก็บยังไดเรกทอรี www 4. ทดสอบโดยการเปิดเว็บไซต์แล้วพิมพ์

6 1.สร้าง ไฟล์ getname.html
<head><title>รับชื่อ</title> </head> <body> <form action=showname.php method=post> <input type=text name=myname> <input type=submit value=ตกลง> </form> </body> </html>

7 2.สร้าง ไฟล์ showname.php
$myname=stripslashes($_POST['myname']); printf("<h1>สวัสดีครับคุณ $myname</h1>"); ?>

8 showname.php

9 3.ย้ายไฟล์ทั้งสองไปเก็บ

10 4.เปิดเข้าเว็บไซต์ http://www.pdp.ac.th/~pp00000/getname.html

11 5.แสดงผลใน php http://www.pdp.ac.th/~pp00000/showname.php


ดาวน์โหลด ppt การรับข้อมูลในภาษา php

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google