งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดค่าเริ่มต้นและ การใช้งาน server ผ่าน Dreamweaver

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดค่าเริ่มต้นและ การใช้งาน server ผ่าน Dreamweaver"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดค่าเริ่มต้นและ การใช้งาน server ผ่าน Dreamweaver

2 ไปที่ menu Site New Site… หรือ SiteManage SitesNewSite

3 mySite

4

5 C:\AppServ\www\mySite\

6 C:\AppServ\www\mySite\

7

8

9

10 Manage Sites…

11 Click ปุ่ม Edit

12 AdvancedRemote Info

13 AdvancedTesting Server

14 เริ่มเขียน Script PHP

15 เพื่อให้แสดงผลภาษาไทยได้
EditPrefernces…

16

17

18

19

20 hello.php

21 กดปุ่ม F12 เพื่อ Preview ใน Browser

22 การสร้างฟอร์มรับข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูล

23 เพื่อสร้างฟอร์มมารับข้อมูล
สร้างไฟล์ใหม่ เพื่อสร้างฟอร์มมารับข้อมูล

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 พิมพ์ชื่อกล่องรับข้อความ

37

38

39

40

41

42

43 Enter ลงมาอีก 1 บรรทัด ให้อยู่ใน form ที่เป็นเส้นประสีแดง เพื่อแทรกปุ่ม

44

45

46

47

48

49 เขียน code PHP เพื่อนำเข้าข้อมูลไปไว้ในฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นด้วย phpMyAdmin

50 จากในไฟล์ form.html ได้เขียน code ไว้ว่า
ให้นำข้อมูลที่กรอกลงในฟอร์มที่สร้างขึ้น ไปทำ action (กระทำ) ในไฟล์ save_db.php

51

52

53

54

55 Download ไฟล์ save_db.php connect.php

56 เปิดไฟล์ form.html กดปุ่ม F12 เพื่อเปิด Web Browser กรอกข้อมูลเพิ่มเข้าไปผ่าน form ที่สร้างขึ้น (ลองกรอกเป็นภาษาอังกฤษก่อน แล้วค่อยทดลองกรอกเป็นภาษาไทย) เปิด phpMyAdmin ตรวจสอบดูข้อมูลในตาราง userinfo ว่ามีข้อมูลเพิ่มขึ้นหรือไม่

57 Assignment 1 1. สร้างฐานข้อมูลใหม่ ใน phpMyAdmin เพื่อเก็บประวัตินักศึกษา โดย ฐานข้อมูลชื่อ Resume ตารางชื่อ Student มี 7 field คือ id, name, surname, nickname, address, tel,

58 2. สร้าง form จาก Dreamweaver เพื่อรับข้อมูลนักศึกษามาเก็บลงในฐานข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดค่าเริ่มต้นและ การใช้งาน server ผ่าน Dreamweaver

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google