งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนด ลักษณะตาราง ง 40205 การเขียน เว็บไซต์สไตล์ ป. พ. ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนด ลักษณะตาราง ง 40205 การเขียน เว็บไซต์สไตล์ ป. พ. ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนด ลักษณะตาราง ง 40205 การเขียน เว็บไซต์สไตล์ ป. พ. ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม

2 การกำหนดลักษณะ ตาราง ใช้สำหรับกำหนดลักษณะพิเศษ ให้กับตาราง ใช้สำหรับกำหนดลักษณะพิเศษ ให้กับตาราง รูปแบบการใช้เหมือนกับ ตัวอักษร รูปแบบการใช้เหมือนกับ ตัวอักษร

3 Border-color กำหนดสีของเส้นขอบ เช่น กำหนดสีของเส้นขอบ เช่น Border-color:red Border-color:red Border-color:#225547 Border-color:#225547 Border- color:RGB(255,0,88) Border- color:RGB(255,0,88)

4 Border-bottom- width: ความหนาของเส้นขอบล่าง ความหนาของเส้นขอบล่าง ค่าที่เป็นไปได้คือ ค่าที่เป็นไปได้คือ Thin เส้นบางๆ Thin เส้นบางๆ Medium เส้นกรอบปกติ Medium เส้นกรอบปกติ Thick เส้นหนากว่าปกติ Thick เส้นหนากว่าปกติ

5 Border-top- width: ความหนาของเส้นขอบบน ความหนาของเส้นขอบบน ค่าที่เป็นไปได้คือ ค่าที่เป็นไปได้คือ Thin เส้นบางๆ Thin เส้นบางๆ Medium เส้นกรอบปกติ Medium เส้นกรอบปกติ Thick เส้นหนากว่าปกติ Thick เส้นหนากว่าปกติ

6 Border-left- width: ความหนาของเส้นขอบซ้าย ความหนาของเส้นขอบซ้าย ค่าที่เป็นไปได้คือ ค่าที่เป็นไปได้คือ Thin เส้นบางๆ Thin เส้นบางๆ Medium เส้นกรอบปกติ Medium เส้นกรอบปกติ Thick เส้นหนากว่าปกติ Thick เส้นหนากว่าปกติ

7 Border-right- width: ความหนาของเส้นขอบขวา ความหนาของเส้นขอบขวา ค่าที่เป็นไปได้คือ ค่าที่เป็นไปได้คือ Thin เส้นบางๆ Thin เส้นบางๆ Medium เส้นกรอบปกติ Medium เส้นกรอบปกติ Thick เส้นหนากว่าปกติ Thick เส้นหนากว่าปกติ

8 Border-style กำหนดลักษณะของเส้นขอบ กำหนดลักษณะของเส้นขอบ None ซ่อนเส้นขอบ None ซ่อนเส้นขอบ Dotted เป็นแนวจุดเส้นไข่ปลา Dotted เป็นแนวจุดเส้นไข่ปลา Dashed เส้นประ Dashed เส้นประ Solid เส้นเดี่ยว Solid เส้นเดี่ยว Double เส้นคู่ Double เส้นคู่

9 Border-style Groove เส้นกรอบ 3 มิติ เงา กระจายออกด้านนอก Groove เส้นกรอบ 3 มิติ เงา กระจายออกด้านนอก Ridge เส้นกรอบ 3 มิติเงาเข้า ด้านใน Ridge เส้นกรอบ 3 มิติเงาเข้า ด้านใน Inset เส้นกรอบ 3 มิติ จุด กำเนิดแสงอยู่มุมขวาล่าง Inset เส้นกรอบ 3 มิติ จุด กำเนิดแสงอยู่มุมขวาล่าง Outset เส้นกรอบ 3 มิติ จุด กำเนิดแสงอยู่ซ้ายบน Outset เส้นกรอบ 3 มิติ จุด กำเนิดแสงอยู่ซ้ายบน

10 การกำหนดขอบ มากกว่า 1 ด้าน ถ้ามีค่าเดียว จะเป็นการกำหนด ทั้ง 4 ด้าน ถ้ามีค่าเดียว จะเป็นการกำหนด ทั้ง 4 ด้าน ถ้า 2 ค่าจะเป็นการกำหนด บน ล่าง ถ้า 2 ค่าจะเป็นการกำหนด บน ล่าง ถ้า 3 ค่าจะเป็นบน ซ้าย ขวา ถ้า 3 ค่าจะเป็นบน ซ้าย ขวา ถ้า 4 ค่าจะเป็น บน ขวา ล่าง ซ้าย ถ้า 4 ค่าจะเป็น บน ขวา ล่าง ซ้าย


ดาวน์โหลด ppt การกำหนด ลักษณะตาราง ง 40205 การเขียน เว็บไซต์สไตล์ ป. พ. ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google