งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรากฏการณ์ข้างขึ้น-ข้างแรม (Lunar's Phases)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรากฏการณ์ข้างขึ้น-ข้างแรม (Lunar's Phases)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรากฏการณ์ข้างขึ้น-ข้างแรม (Lunar's Phases)
ดิถีของดวงจันทร์ ปรากฏการณ์ข้างขึ้น-ข้างแรม (Lunar's Phases)

2 ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เรามองเห็นดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงเป็นเสี้ยว บางคืนสว่างเต็มดวง บางบางคืนก็มืดหมดทั้งดวง การที่เรามองเห็นการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เป็นเพราะ ดวงจันทร์มีรูปร่างเป็นทรงกลม ไม่มีแสงในตัวเอง แต่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ ด้านมืดของดวงจันทร์เกิดจากส่วนโค้งของดวงจันทร์บังแสง ทำให้เกิดเงามืดทางด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ เมื่อมองดูดวงจันทร์จากพื้นโลก เราจึงมองเห็นเสี้ยวของดวงจันทร์มีขนาดเปลี่ยนไปเป็นวงรอบ ใช้เวลา 29.5 วัน

3 การเกิดข้างขึ้นข้างแรม

4 แสงอาทิตย์สะท้อนจากโลก ทำให้เรามองเห็นส่วนมืดของดวงจันทร์

5 ทำไมเราเห็นดวงจันทร์ชี้ปลายวงพระจันทร์ขึ้นฟ้า
 ในขณะที่ข้างขึ้นนั้น เราจะเห็นเสี้ยวของดวงจันทร์หันด้านนูนไปทางทิศตะวันตก และหันปลายวงพระจันทร์ขึ้นข้างบน คล้ายเขาควายหงายเมื่อเทียบกับขอบฟ้า ในขณะที่ผู้สังเกตดวงจันทร์ที่บนซีกโลกเหนือจะเห็นดวงจันทร์ตะแคง เนื่องจากประเทศไทยของเรา อยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรนั่นเอง

6 จัดทำโดย น.ส.สิริลักษณ์ บรรเจิดพิธภรณ์ เลขที่ 12
น.ส.สิริลักษณ์ บรรเจิดพิธภรณ์ เลขที่ 12 น.ส.มธุรส เนตรจันทร์ เลขที่ 13 น.ส.ชนิตา ฉไนมงคล เลขที่ 14 น.ส.ศุภลักขณา นาคกนก เลขที่ 17 น.ส.ณัฐศินี นันทนุกิจจา เลขที่ 20 น.ส.กนกวรรณ ตรีประสิทธิกุล เลขที่ 22 น.ส.วริษฐา เมืองแดง เลขที่ 31


ดาวน์โหลด ppt ปรากฏการณ์ข้างขึ้น-ข้างแรม (Lunar's Phases)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google