งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการจัดการสาธารณภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการจัดการสาธารณภัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการจัดการสาธารณภัย
การเตรียมตัวก่อนเกิดเหตุ ได้แก่ การเตรียมแผน การเตรียมอุปกรณ์ และการฝึกอบรม การตอบสนองเมื่อเกิดเหตุ มีขั้นตอนดังนี้ การสั่งการและการควบคุมกำกับ < Comman and control > การดูแลความปลอดภัย < Safety > การสื่อสาร < Communication > การประเมินสภาพ < Assessment > การคัดแยกผู้บาดเจ็บ < Triage > การรักษา < Treatment > การส่งต่อการ < Transport > การฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ

2 ปฏิบัติการทางการแพทย์ในเหตุสาธารณภัย
การคัดแยกผู้บาดเจ็บ < Triage > การรักษา < Treatment > การส่งต่อ < Transport > เพื่อส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย

3 ตำแหน่งที่ต้องทำการคัดแยก (Triage )
คัดแยกครั้งที่ 1 ( Triage sieve ) ที่จุดเกิดเหตุ มักทำโดยบุคลากรของรถพยาบาล ตรวจดูอย่างรวดเร็ว 1. เดินได้หรือไม่ 2. ประเมิน ABC A = มีการอุดกั้นทางเดินหายใจหรือไม่ B = อัตราการหายใจ ครั้ง/นาที C = การกดเล็บ ( capillary refill time 2 วินาที ) ชีพจร 120 ครั้ง/นาที

4 ตำแหน่งที่ต้องทำการคัดแยก (Triage
คัดแยกครั้งที่ 2 ( Triage sort) ทำที่จุดรักษาพยาบาล ทำโดยแพทย์ พยาบาล วัด 3 อย่าง 1. อัตราการหายใจ 2. ความดันโลหิตตัวบน 3. ความรู้สึกตัว

5 การคัดแยกครั้งที่ 2 ( Triage Sort )
Respiratory rate 10 -29 4 29 3 6 – 9 2 1 – 5 1 Systolic blood pressure 90 75-89 50-75 1-49

6 การคัดแยกครั้งที่ 2 ( Triage Sort )
Glasgow coma scale 13-15 4 9-12 3 6 - 8 2 4 – 5 1


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการจัดการสาธารณภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google