งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดีคะพี่น้องชาวสาธารณสุขเขต5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดีคะพี่น้องชาวสาธารณสุขเขต5"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สวัสดีคะพี่น้องชาวสาธารณสุขเขต5

2 น้ำตกวังเต่า เขาจอมทอง สองเขื่อนงามล้ำ
ถ้ำวัวแดง ศิลาแลงครบุรี บารมีหลวงปู่นิล

3 บริบทชุมชน แบ่งเป็นสองชุมชนใหญ่ และ หนึ่งหมู่บ้านเล็ก
ห่างจากจังหวัด 56 กม. ใกล้อำเภอ 4 กม. มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน 1,456 ครอบครัว ประชากร 5446 คน ประชากร สูงอายุ % เด็กและวัยุรุ่น % วัยแรงงาน % หมู่บ้านโคกสะอาด ชุมชนหนองเสือบอง 3หมู่ ชุมชนนาราก4หมู่ สถานีอนามัย โรงพยาบาลครบุรี

4 อัตราการเกิด 1.44 อัตราตาย 0.51 อัตราเพิ่ม0.93
สถานสุขภาพ อัตราการเกิด อัตราตาย อัตราเพิ่ม0.93 โรคติดต่อ อุจาระร่วง ไข้ไม่ทราบสาเหตุ สุกใส ปอดบวม อาหารเป็นพิษ คางทูม หัด วัณโรคปอด ไข้เดงกี่

5 วันจันทร์ ตรวจสุขภาพประชาชน ตรวจสุขภาพสตรีและวางแผนครอบครัว หลังคลอดและมะเร็งปากมดลูก เต้านม
04/04/60

6 วันอังคาร ให้ความรู้มารดาและบริการฝากครรภ์
บริการด้านทันตกรรมในสถานีอนามัย อังคารที่2 ฝากครรภ์คุณภาพ(โรงเรียนพ่อแม่) 04/04/60

7 วันพุธ พุธที่1. คลินิกเบาหวาน พุธที่2
วันพุธ พุธที่1. คลินิกเบาหวาน พุธที่2. ตรวจสุขภาพและพัฒนาการเด็กวัคซีน พุธที่3,4 คลินิกความดันโลหิตสูงและสุขภาพจิต 04/04/60

8 วันพฤหัสบดี พฤหัสที่2,4 คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
พฤหัสที่3 คลินิกตรวจสุขภาพและกระตุ้นพัฒนาการ 04/04/60

9 วันศุกร์ ศุกร์ที่1,3 คลินิกส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ศุกร์ที่4.บริการอนามัยโรงเรียน 04/04/60

10 จำนวนผู้ป่วยนอกรายใหม่2548-2552
1. ทางเดินหายใจส่วนบนได้แก่ โรคหวัด คออักเสบ 2. การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการประกอบอาชีพ 3. ระบบย่อยอาหารได้แก่โรคกระเพาะอาหาร 4. ฟันผุ และเหงือกอักเสบ 5. อุบัติเหตุทั่วไป สอ. 1.การติดเชื้อเฉียบพลันของทางเดินหายใจส่วนล่าง 2 .อุบัติเหตุ 3.โรครื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง(หอบหืด) 4.โรคไม่ทราบสาเหตุ 5.การติดเชื้อที่ลำไส้ รพช

11 ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลและสาเหตุ
ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลเฉลี่ยเดือนละ 30 คน หรือ วันละ 1 คน สาเหตุ 1. อุบัติเหตุจราจร 2. การติดเชื้อที่ลำไส้ 3. โรครื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง 4. เนื้องอกร้ายของอวัยวะย่อยอาหาร 5. การติดเชื้อเฉียบพลันของทางเดินหายใจส่วนล่าง

12 บริบทสถานีอนามัย บุคลากรประจำ ข้าราชการ 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน
พ.เวชปฏิบัติ 1 คน นักวิชาการ2คน ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน พยาบาลเทคนิค 1 คน พสอ คน ภารโรง 1 คน หมอนวด 1 คน

13 สหวิชาชีพจากรพ.แม่ข่าย ร่วมบริการ
แพทย์ให้บริการเดือนละ 1 ครั้ง : เดือน เภสัชกรให้บริการเดือนละ 3 ครั้ง : เดือน ทันตาภิบาลจากโรงพยาบาลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พยาบาลวิชาชีพร่วมให้บริการเมื่อจำเป็น หมอนวดแผนไทย สัปดาห์ละ 3 ครั้ง อาสาสมัครสาธารณสุข 106 คน ชมรมผู้สูงอายุ 8 หมู่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียน 4 โรงเรียน อาสาสมัครป้องกนภัยฝ่ายพลเรือน 16 คน

14 พัฒนารูปแบบบริการผู้ป่วยเรื้อรัง
แกนนำเบาหวาน บริการไร้ความแออัด ยก รพสต.ไปหมู่บ้าน หิ้วตะกร้ามาไปหาหมอ

15 นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
การออกแบบบริการเพื่อลดความแออัดในการให้บริการผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่รับบริการที่สถานีอนามัยนารากตำบลอรพิมพ์ “ หน้าไม่งอ รอไม่นาน ออกแบบบริการ ร่วมกับชุมชน ”

16 ดูแลต่อเนื่องถึงบ้าน
ROF (Relation on family tree) Home Ward

17 บริบทและสภาพปัญหา จำนวนผู้ป่วยเรื้อรัง 515 คน
รักษาที่สอ. ร้อยละ 84ร้อยละ 64สูงอายุ สภาพแออัด แพทย์หงุดหงิด คนไข้หงุดหงิด รอนาน กลับก่อนได้ยา ได้รับบริการไม่ครบถ้วน ไม่ได้รับคำอธิบาย เจ้าหน้าที่อ่อนล้าคุณภาพงานลดลง บริการเบาหวาน(มีแพทย์)1 วัน:เดือน บริการความดันโลหิตสูง(ไม่มีแพทย์) 2 วัน แพทย์ 1วัน: เดือน (วันDM) พยาบาลเวช 1 คน ทุกวัน นักวิชาการ 2 คน เภสัชกร 1 คน

18 วัตถุประสงค์ 1.ผู้ป่วยได้รับบริการอย่างมีมาตรฐาน และ ลดความแออัดของผู้รับบริการ 2. ผู้ป่วยเรื้อรังได้รับการรักษาต่อเนื่องไม่น้อย กว่า ร้อยละ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

19 กระบวนการพัฒนา ระยะที่ 1 ปรับแนวคิดสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ป่วยและญาติ
1. สื่อสารประชุมชี้แจง 2. รับสมัครอาสาสมัครแกนนำ 3. จัดเตรียมวัสดุ และสื่อได้แก่ กล่องเยี่ยมบ้านเจาะเลือด สื่อการสอนกลุ่มเสี่ยง 1 ชุด และ สื่อการสอนผู้ป่วยเบาหวาน 1 ชุด และ CD เพลงออกกำลังกายท่าซักผ้า 4.อบรมอาสาสมัครแกนนำในการดูแลผู้ป่วย

20 ระยะที่ 2 ออกแบบกิจกรรมบริการ การบริการในสถานีอนามัย
ในครอบครัว ในชุมชน

21 ภาคเช้า เดือนที่1 เดือนที่ 2 ภาคบ่าย 8.00น ภาคเช้า ภาคบ่าย ภาคเช้า
10.00 8.00 8.00น ภาคเช้า 9.00น 11.00 9.00 ภาคเช้า เดือนที่1 10.00น 14.00 12.00 ภาคบ่าย 11.00น 15.00 13.00 DM HT ภาคบ่าย 12.00น 13.00น ภาคเช้า 14.00น เดือนที่ 2 15.00น ภาคบ่าย

22 บริการที่ผู้ป่วยได้รับ
ขั้นที่ 1 ชั่งน้ำหนัก/ส่วนสูง วัดความดันโลหิต รอบเอว รอบสะโพก ขั้นที่ 2 ตรวจและประเมินเท้า /นวดฝ่าเท้า และให้ความรู้ในการดูแลเท้า ขั้นที่ 3 ทำกิจกรรมกลุ่ม ขั้นที่ 4 ซักประวัติคัดกรองและตรวจตะกร้ายา ขั้นที่ 5 รับยาและให้ความรู้เรื่องยา ขั้นที่ 6 บริการก่อนกลับบ้านและนัดหมาย

23 คัดกรองปัญหาแทรกซ้อนของ ได้แก่ คัดกรอง Lipid profile (LDL, TG) ตรวจ CR
ตรวจเท้าและการดูแลรักษาเท้า ตรวจตา วัดลานสายตา ต้อกระจก ประเมินภาวะซึมเศร้า ปีละ 2 ครั้ง ตรวจสุขภาพช่องปาก ปีละ1 ครั้ง

24 ผลลัพธ์ ลดการเข้ารักษา อัตราการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนลดลง

25 ความพึงพอใจ ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ ร้อยละ 92.30 แยกเป็นความพอใจ
ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ ร้อยละ 92.30 แยกเป็นความพอใจ ระบบบริการ ดีมาก ดี ร ปานกลาง 19.2 ต่อแกนนำเบาหวาน ดีมาก ดี 92.30

26 สรุปและวิจารณ์ผล การจัดระบบบริการโดยใช้ข้อมูลร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชนสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ถึงแม้จำนวนบุคลากรและเวลาจำกัดการนำหลักการบริหารเชิงระบบมาใช้ในการดำเนินงานจะทำให้แบ่งเบาภาระและประหยัดเวลาลงได้ตามปรัชญาของการบริการคุณภาพ คือ “หน้าไม่งอรอไม่นาน”

27

28

29

30 ขอบคุณคะ 04/04/60


ดาวน์โหลด ppt สวัสดีคะพี่น้องชาวสาธารณสุขเขต5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google