งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้อำนวยการสำนักการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้อำนวยการสำนักการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้อำนวยการสำนักการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership ‘RCEP’) นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 30 เมษายน 2556

2 ความเปลี่ยนแปลงในโลก
ร่วมสร้างกฎเกณฑ์ทางการค้า พหุภาคี WTO เสริมสร้างอำนาจต่อรอง ขยายตลาด และแหล่งวัตถุดิบ โลกาภิวัตน์ การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลง การค้าเสรีเป็นธรรม อย่างค่อยเป็นค่อยไป และมีแนวคุ้มกัน ภูมิภาค APEC, ASEM เสาะหาโอกาสทางการส่งออก ยึดตลาดใหม่ ช่วงชิงโอกาส สร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจ ทวิภาคี

3 Global Transformation in 21st Century
ความเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจโลก ศตวรรษที่ 21 Global Transformation in 21st Century ภาคอุตสาหกรรมการผลิต : 1 .สหรัฐฯ 2.จีน 3. ญี่ปุ่น ภาคบริการ : 1. EU 2.สหรัฐฯ 3.จีน 4.ญี่ปุ่น 5. อินเดีย ภาคการลงทุน (Outward FDI) : 1. EU 2.สหรัฐฯ 3. ฮ่องกง 4. จีน Global Mega-trends : Rapid population growth , Demographic Changes (Aging Society, Young Society), Urbanization Emerging Technology Emerging Market Growth , Asia’s Rise , Rise of Middleclass , Rising trend of Regional Integration (FTAs) , Resource Scarcity Climate Change , Natural Disasters

4 โลกการค้าปัจจุบัน -- การรวมกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ
EFTA China 10 FTAs – 22 countries ; SG, NZ, Chile, Peru, HK Nego – 18 countries ; AUS, GCC, SACU Japan 13 FTAs – 16 countries ; India, ASEAN (except CLM) Nego – 8 countries ; ROK, AUS, GCC EU FTAs – 28 countries ; ROK, EFTA, MX , Middle East, Nego – 23 countries ; SG, ML, India, China TPP Trans-Pacific Strategic Economic Partnership (US, AUS, NZ, Chile, Peru, SG, ML, BR, VN) NAFTA APEC ANDEAN South Korea 8 FTAs – 44 countries ; SG, India, EU, US, EFTA Nego – 39 countries ; AUS, NZ, GCC BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) GCC US 14 FTAs – 20 countries ; SG, NAFTA, AUS, Central –South America, ROK, Columbia, Panama Nego - 4 countries ; TPP (BR, ML, VN, NZ) BIMSTEC India 6 FTAs - 16 countries ; SG, TH, ML, Sri Lanka, ROK Nego – 55 countries ; China, Japan, EU, EFTA, GCC Australia 6 FTAs – 13 countries ; SG, TH, NZ, US, Chile Nego – 13 countries ; ROK, China, Japan, India, GCC New Zealand 8 FTAs – 12 countries ; SG, TH, ML, China, AUS Nego – 9 countries ; ROK, India, US, GCC

5 1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 2. การสร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขัน
AEC and Beyond 1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 2. การสร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขัน 3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ASEAN-EU FTA ASEAN-Japan CEP ASEAN-China FTA ASEAN-GCC ASEAN-South Korea FTA RCEP ASEAN-India FTA AEC ASEAN-Australia-New Zealand FTA In pipeline RCEP: Regional Comprehensive Economic Partnership Source: Bryan Cave (Thailand) Adapted from Department of Trade Negotiation, MOC 5

6 TPP and RCEP TPP Track Asian Track 47.8% 47.8% 27.3% 29.9% 17.4% 16.7%
FTAAP AEC CJK RCEP FTAAP 47.8% 47.8% 27.3% 29.9% 17.4% 16.7% 2.8% 6.5% FTAAP: Free Trade Area of the Asia Pacific รวม 21 เขตเศรษฐกิจ TPP 11: P4+ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา เปรู มาเลเซีย เวียดนาม แคนาดาและเม็กซิโก TPP 15: TPP 11 + ประเทศที่แสดงความสนใจ (ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย และไทย) P 4: บรูไน ชิลี นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ AEC: ASEAN Economic Community รวม 10 ประเทศ RCEP: Regional Comprehensive Economic Partnership ได้แก่ AEC+จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ CJK: China-Japan-Korea Accord (อยู่ระหว่างการเจรจา) % สัดส่วนต่อการค้าโลกในปี 2553

7 ประชากร 590 ล้านคน (9% ของประชากรโลก) GDP 1,499 พันล้าน US$
AEC and RCEP : Significance and Impact AEC ประชากร 590 ล้านคน (9% ของประชากรโลก) GDP 1,499 พันล้าน US$ (2% ของ GDP โลก ) RCEP ประชากร 3,300 ล้านคน (50% ของประชากรโลก) GDP 17,100 พันล้าน US$ (27% ของ GDP โลก ) Flagship of ASEAN Emerging Regional Architecture A new generation FTA A high ambition agreement The Biggest FTA Market Size Regional Supply Chain FDI (intra-extra region)

8 Emerging Regional Architecture
2015: Conclusion of Negotiations/ Signing Preparations Settlement of Trade Negotiating Committee : TNC May 2013 : Scoping Papers: Trade in Goods, Services, Investment Kick off Negotiations NOV 2012 : Leaders declared launching of RCEP Negotiations AUG 2012 : Adoption of RCEP Guiding Principles NOV 2011 : Adoption of ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership ASEAN AJCEP AKFTA AANZFTA ACFTA AIFTA

9 ASEAN+1 FTAs and Bilat/Pluri FTAs still exist.
RCEP Guiding Principles and Objectives RCEP will Be comprehensive Broader, Deeper with Significant Improvement over ASEAN+1 FTAs Include provisions that facilitate trade & Investment, enhance transparency promote Global Supply Chains Recognise different levels of development ASEAN+1 FTAs and Bilat/Pluri FTAs still exist.

10 Scope of Works Meeting Matters Trade Negotiating Committee : TNC
TIG, TIS, Investment Economic Cooperation Intellectual Property Competition Dispute Settlement Other agreed issues Meeting Matters Decision Making: consensus Report to AEM Assisted by working groups

11 Improvement over the existing ASEAN+1 FTAs Comprehensive Agreement
Scoping Paper: Trade in Goods ASEAN AJCEP AKFTA AANZFTA ACFTA AIFTA Improvement over the existing ASEAN+1 FTAs Comprehensive Agreement Tariff Reduction : One Schedule of Tariff Commitments apply to all (total 16 schedules under the RCEP Agreement) One Schedule of Tariff Commitments + possible bilateral concession schedules among RCEP countries Elements : QR, NTMs/NTBs Rules of Origin (ROO) : Possibility of “Full Cumulation” Self-certification Customs Procedure and Trade Facilitation SPS/TBT Trade Remedies

12 Deeper and meaningful commitments, build upon WTO/ASEAN+1 FTAs
Scoping Paper: Trade in Services Deeper and meaningful commitments, build upon WTO/ASEAN+1 FTAs Market Access Progressive Liberalisation One Schedule of commitments (+/- flexibilities for specific parties) Unilateral Liberalisation : MFN : auto MFN? Positive List / Negative List / Hybrid Approach? Addition Annexes/Chapters Financial Services, Professional Services, Telecommunication Services, MNPs

13 modern, comprehensive, high-quality and mutually beneficial
Scoping Paper: Investment modern, comprehensive, high-quality and mutually beneficial include promotion, facilitation, liberalisation, and protection What’re implications on: Interrelationship : investment and services chapters in RCEP Investor-State Dispute Settlement: ISDS Ratchet mechanism /MFN : auto or negotiated /Standstill Negative/Positive List/Hybrid

14 Other New and Emerging Issues
Other Issues/Chapters in RCEP Overall RCEP Consistent with the WTO Significant improvements over existing ASEAN FTAs Special and differential treatment Technical assistance and capacity building Dispute Settlement Mechanism Government Procurement Other New and Emerging Issues Economic Cooperation Competition Policy Sustainable Development Environment Intellectual Property Labour

15 How to utilise the benefit of an expanded market?
Implications to be further explored How to utilise the benefit of an expanded market? Domestic preparations ไทยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมภายในประเทศอย่างไร และในด้านใดบ้าง ในการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงนี้ Effective engagement in RCEP Negotiations ไทยจะต้องจัดกระบวนทัพ/ดำเนินการในด้านใดบ้าง เพื่อให้มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากการมีความตกลงนี้ได้เต็มที่ RCEP VS TPP?

16 Thank You กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สำนักการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ


ดาวน์โหลด ppt ผู้อำนวยการสำนักการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google