งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องปฏิบัติการอ้างอิงในการตรวจวินิจฉัยโรคหัด ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO Measles RRL in SEAR) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องปฏิบัติการอ้างอิงในการตรวจวินิจฉัยโรคหัด ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO Measles RRL in SEAR) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องปฏิบัติการอ้างอิงในการตรวจวินิจฉัยโรคหัด ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO Measles RRL in SEAR) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้องปฏิบัติการอ้างอิงในการตรวจวินิจฉัยโรคหัด ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO Measles RRL in SEAR) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2 โครงการกำจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ เป้าหมาย: ภายในปี พ.ศ. 2563 กรมการแพทย์ กรม วิทยาศาสตร์ การแพทย์ สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข กรม ควบคุม โรค ตรวจยืนยันโรคหัดทาง ห้องปฏิบัติการ

3 ไข้ ออกผื่น ในเด็ก ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ Parvovirus B19 HHV6 Dengue Rickettsia Chickungunya etc. Reference: WHO/IVB/07.01 Others: ตรวจยืนยันทาง ห้องปฏิบัติการ ?

4 ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ ระหว่าง พ.ศ. 2549 - 2553

5 ระดับของ ห้องปฏิบัติการ ตรวจวินิจฉัยโรค หัด

6 Global Specialized laboratory Regional Reference laboratory (RRL) National Laboratory (NL) Subnational Laboratory WHO Global Measles and Rubella Laboratory Network

7 WHO Global Measles and Rubella Laboratory Network: 2012 159 countries = Global Specialised Labs National Laboratories Regional Reference Labs 172 N= 690 labs + 331 Prefect. Labs 2012 (As of June 2012) Provincial Labs China Sub-National Labs Russia 124 Sub-National Labs 10 Sub-National Labs 31 Prov. Labs DMSc, Thailand Acknowledgement:: WHO/HQ


ดาวน์โหลด ppt ห้องปฏิบัติการอ้างอิงในการตรวจวินิจฉัยโรคหัด ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO Measles RRL in SEAR) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google