งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล
งานอาหารปลอดภัย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

2 ตลาด สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้า ใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อ
สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้า ใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อ จำหน่ายสินค้าประเภท สัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือ ของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีสินค้าประเภทอื่นด้วย หรือไม่ก็ตาม หมายรวมถึง บริเวณ ซึ่งจัดไว้เพื่อการ ดังกล่าวเป็นประจำ/ครั้งคราว/ตามวันที่กำหนด

3 ทำไมต้องล้างตลาด การหมักหมม ของขยะ เศษอาหาร กลิ่นเหม็น
เป็นแหล่งอาหารและเพาะพันธ์ของสัตว์แมลงนำโรค ก่อนให้เกิดเหตุรำคาญ เป็นแหล่งแพร่กระจายโรคในชุมชน

4

5 การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล
1. จัดให้มีการทำความสะอาดตลาดเป็นประจำทุกวัน และล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หากในกรณีเกิดโรคระบาด ควรล้างตลาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

6

7 การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล
2. กวาดหยากไย่ หรือเศษสิ่งสกปรกที่ติดบนเพดาน ฝาผนัง โคมไฟ พัดลม สายไฟ ฯลฯ

8

9 การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล
3. เจ้าของแผงทำความสะอาดแผง และรางระบายน้ำเสีย กวาดเสียขยะไปรวมทิ้งไว้ที่บริเวณที่พักขยะ หรือในบริเวณที่จัดไว้ รวมทั้งกำจัดแมลง และสัตว์นำโรคที่อาศัยอยู่ในบริเวณตลาด

10

11 การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล
4. บนแผงหรือพื้นที่คราบไขมันจับ ใช้น้ำผสมโซดาไฟราดลงบนพื้น หรือแผง ทิ้งไว้นาน 15–10 นาที และใช้แปรงลวดถูกช่วยขจัดคราบไขมัน ส่วนบริเวณอื่นใช้ผงซักฟอกช่วยในการล้างทำความสะอาด (ต่อ)

12 การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล
* ในบริเวณที่มีไขมันจับหนาใช้โซดาไฟชนิด 96% ในอัตราส่วน 2 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1/2 ปีบ * ในบริเวณที่ไขมันน้อยใช้โซดาไฟชนิด 96% ในอัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1/2 ปีบ (ต่อ)

13 การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล
5. ใช้น้ำสะอาดฉีดล้างบนแผง ทางเดิน ฝาผนัง และกวาดล้างลงสู่รางระบายน้ำเสีย เพื่อชะล้างสิ่งสกปรก โซดาไฟหรือผงซักฟอกให้หมด

14

15 การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล
6. ใช้น้ำปูนคลอรีนเข้มข้น 100 พีพีเอ็ม (คลอรีน 60% 1 ช้อนชา ต่อน้ำ 1 ปีบ ) ใส่ลงในฝักบัวและรดบริเวณแผงทางเดิน รางระบายน้ำเสีย ปล่อยทิ้งไว้ให้คลอรีนฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่น (ต่อ)

16

17

18 การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล
ส่วนบริเวณที่มีกลิ่นคาวให้ใช้หัวน้ำส้มสายชูผสมน้ำให้เจือจาง แล้วราดในบริเวณที่มีกลิ่นคาว หากกรณีเกิดโรคไข้หวัดนกระบาด แผงขายสัตว์ปีกควรฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนทุกวัน

19 การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล
7. บริเวณห้องน้ำห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่ปัสสาวะ และก๊อกน้ำสาธารณะที่ใช้ในตลาดต้องทำความสะอาด โดยใช้ผงซักฟอกช่วยและล้างด้วยน้ำให้สะอาด

20

21 การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล
8. บริเวณที่พักขยะต้องเก็บรวบรวมขยะไปกำจัดให้หมดแล้วล้างทำความสะอาดและทำการฆ่าเชื้อ

22


ดาวน์โหลด ppt การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google