งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดวิชา : การประเมินแรงม้าเครื่องจักร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดวิชา : การประเมินแรงม้าเครื่องจักร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุดวิชา : การประเมินแรงม้าเครื่องจักร
ชุดวิชา : การประเมินแรงม้าเครื่องจักร สำหรับ พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม

2 แรงม้าคืออะไร คือ หน่วยวัด “พลัง” เช่น พลังที่สามารถยกน้ำหนักขนาด 1 ปอนด์ ขึ้นในแนวดิ่งเป็น ระยะทางได้ 550 ฟุต ภายในเวลา 1 วินาที หมายถึง 1 แรงม้า = 550 ฟุต – ปอนด์ /วินาที = 167 ม กก./วินาที = 2,545 บี.ที.ยู./ชั่วโมง = 746 วัตต์ มีรากเหง้าการคำนวณมาจากสูตร งาน(W) (จูล) = แรง(F) คูณด้วย ระยะทาง (S) และ พลังงาน(P)คือ งาน(W)ต่อหน่วยเวลา(วินาที) มีชื่อว่าเรียกว่า วัตต์ (Watt) หรือ 1 วัตต์ = 1 จูลต่อวินาที หรือ เท่ากับ งาน (W) คูณด้วย ความเร็ว (V) เมตรต่อวินาที (P = W x V) กรมโรงงานอุตสาหกรรม

3 การประเมินแรงม้าเปรียบเทียบ
สูตร W = V x A W = พลังงงาน หน่วยเป็น วัตต์ V = แรงดันไฟฟ้า หน่วยเป็น โวลท์ A = กระแสไฟฟ้า หน่วยเป็น แอมป์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

4 แรงม้า(HP) = กิโลวัตต์ (KW)
0.746 หรือ = วัตต์ (W) 746 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

5 กรณีเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเก่าไม่มี Name Plate และ Catalogue
คำนวณหาแรงม้าเปรียบเทียบได้โดยการวัดค่า Frame Size ของ มอเตอร์แล้วเปรียบเทียบค่าแรงม้าจากตาราง กรมโรงงานอุตสาหกรรม

6 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

7 กรณีเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้มอเตอร์ขับ และใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับความร้อน
คำนวณหาแรงม้าเปรียบเทียบได้จาก กระแสไฟฟ้าเป็น Single Phase (220 Volt ) แรงม้าเปรียบเทียบ = V x A x 0.8 x 0.6 746 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

8 กระแสไฟฟ้าเป็น Three Phases ( 380 Volt) แรงม้าเปรียบเทียบ = V x A x 1
กระแสไฟฟ้าเป็น Three Phases ( 380 Volt) แรงม้าเปรียบเทียบ = V x A x x 0.8 x กรมโรงงานอุตสาหกรรม

9 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 100 Amp = 5.5 แรงม้า 150 Amp = 8 แรงม้า
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

10 เครื่องเชื่อมจุด (Spot Welding)
กรณีกระแสไฟฟ้าเป็น Single Phase (220 Volt ) แรงม้าเปรียบเทียบ = V x A x 0.8 x 0.20 746 หรือ = KVA x 0.8 x 0.20 0.746 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

11 กรณีกระแสไฟฟ้าเป็น Three Phases ( 380 Volt)
แรงม้าเปรียบเทียบ = V x A x x 0.8 x 0.20 746 หรือ = KVA x 0.8 x 0.20 0.746 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

12 เครื่องเชื่อมก๊าซหรือเครื่องตัดด้วยก๊าซ
แรงม้าเปรียบเทียบ = 2 x จำนวนคู่สาย กำหนดให้ 1 คู่สาย = 2 แรงม้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม

13 เตาอบ มีรากเหง้ามาจากสูตรในการคำนวณ Q = M x L เมื่อ
ปอนด์) L = ความร้อนแฝง ในการกลายเป็นไอ (แคลอรี่/ กรัม หรือ บี.ที.ยู./ชั่งโมง) กรมโรงงานอุตสาหกรรม

14 ประเมินแรงม้าเปรียบเทียบจาก ปริมาตรภายนอก (กว้าง x ยาว x สูง )
โดยประเมินปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร = 2 แรงม้า ไม่ว่าจะใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิง กรมโรงงานอุตสาหกรรม

15 ข้อยกเว้น กรณีเตาอบไม้ ประเมินแรงม้าเปรียบเทียบ
1 ลูกบาศก์เมตร = 0.2 แรงม้า กรณีเตาบ่มใบยาสูบประเมินแรงม้าเปรียบเทียบ 1 ลูกบาศก์เมตร = แรงม้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม

16 เตาอั้งโล่หรือเตาดินเผา
ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางโดยเฉลี่ยของเตาไม่เกิน 40 ซม ประเมินแรงม้าเปรียบเทียบ = 0.25 แรงม้า ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางโดยเฉลี่ยของเตามากกว่า 40 ซม ประเมินแรงม้าเปรียบเทียบ = 0.50 แรงม้า ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางโดยเฉลี่ยของเตามากว่า 100 ซม ประเมินแรงม้าเปรียบเทียบ = 2 แรงม้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม

17 จบการนำเสนอ ถาม/ตอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม


ดาวน์โหลด ppt ชุดวิชา : การประเมินแรงม้าเครื่องจักร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google