งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังงาน (Flowchart) มหาวิทยาลัยเนชั่น หลักการภาษาชุดคำสั่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังงาน (Flowchart) มหาวิทยาลัยเนชั่น หลักการภาษาชุดคำสั่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังงาน (Flowchart) มหาวิทยาลัยเนชั่น หลักการภาษาชุดคำสั่ง
First version of slide on 04-July-2007 มหาวิทยาลัยเนชั่น อ.บุรินทร์ รุจจน พันธุ์ . ปรับปรุง 9 มิถุนายน

2 ความหมายของผังงาน ผังงาน (Flowchart) คือ รูปภาพ (Image) หรือสัญลักษณ์(Symbol) ที่ใช้เขียนแทนขั้นตอน คำอธิบาย ข้อความ หรือคำพูด ที่ใช้ในอัลกอริทึม (Algorithm) เพราะการนำเสนอขั้นตอนของงานให้เข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ด้วยคำพูด หรือข้อความ ทำได้ยากกว่าเมื่อใช้รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ ข้อมูลจาก

3 ความหมายของสัญลักษณ์
Process Symbol Input/Output Symbol Decision Symbol Terminal Symbol Document Symbol Connector Symbol ข้อมูลจาก

4 ผังงานแบ่งได้ 2 ประเภท 1. ผังงานระบบ (System Flowchart)
คือ ผังงานที่แสดงขั้นตอนการทำงานในระบบ อย่างกว้าง ๆ แต่ไม่เจาะลงในระบบงานย่อย 2. ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) คือ ผังงานที่แสดงถึงขั้นตอนในการทำงานของโปรแกรม ตั้งแต่รับข้อมูล คำนวณ จนถึงแสดงผลลัพธ์

5 ประโยชน์ของผังงาน 1. ทำให้เข้าใจ และแยกแยะปัญหาได้ง่าย (Problem Define) 2. แสดงลำดับการทำงาน (Step Flowing) 3. หาข้อผิดพลาดได้ง่าย (Easy to Debug) 4. ทำความเข้าใจโปรแกรมได้ง่าย (Easy to Read) 5. ไม่ขึ้นกับภาษาใดภาษาหนึ่ง (Flexible Language)

6 การทำงานแบบตามลำดับ Sequence
รูปแบบการเขียนโปรแกรมที่ง่ายที่สุดคือ เขียนให้ทำงานจากบนลงล่าง เขียนคำสั่งเป็นบรรทัด และทำทีละบรรทัดจากบรรทัดบนสุดลงไปจนถึงบรรทัดล่างสุด สมมติให้มีการทำงาน 3 กระบวนการคือ อ่านข้อมูล คำนวณ และพิมพ์

7 การเลือกกระทำตามเงื่อนไข
Decision or Selection การตัดสินใจ หรือเลือกเงื่อนไข คือ เขียนโปรแกรม เพื่อนำค่าไปเลือกกระทำ โดยปกติจะมีเหตุการณ์ให้ทำ 2 กระบวนการ คือ เงื่อนไขเป็นจริงจะกระทำกระบวนการหนึ่ง และเป็นเท็จจะกระทำอีกกระบวนการหนึ่ง แต่ถ้าซับซ้อนมากขึ้น จะต้องใช้เงื่อนไขหลายชั้น เช่นการตัดเกรดนักศึกษา เป็นต้น ตัวอย่างผังงานนี้ จะแสดงผลการเลือกอย่างง่าย เพื่อกระทำกระบวนการเพียงกระบวนการเดียว

8 การทำซ้ำ Repeation or Loop
การทำกระบวนการหนึ่งหลายครั้ง โดยมีเงื่อนไขในการควบคุม หมายถึงการทำซ้ำเป็นหลักการที่ทำความเข้าใจได้ยากกว่า 2 รูปแบบแรก เพราะการเขียนโปรแกรมแต่ละภาษา จะไม่แสดงภาพอย่างชัดเจนเหมือนการเขียนผังงาน ผู้เขียนโปรแกรมต้องจินตนาการด้วยตนเอง

9 รับค่าแล้วเลือกกระทำ
Dia (ไดอะ) คือ โปรแกรมวาดภาพกราฟฟิกส์แบบเวกเตอร์ที่ออกแบบมา เพื่อให้ใช้ในการ เขียนไดอะแกรมโดยเฉพาะ สามารถเขียนไดอะแกรมได้หลายชนิดอย่างรวดเร็ว Dia มี ชุดออปเจคที่ช่วยในการวาด Entity Relationship Diagram, UML Diagram, Flowchart Diagram, Network Diagram ,วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ๆ รวมถึงไดอะแกรมอื่น นอกจากนี้ Dia ยังสามารถเพิ่มชุดออปเจคได้ด้วยการเขียนไฟล์ XML ข้อมูลจาก

10 ทำซ้ำเพื่อพิมพ์ 0 ถึง 4 ตัวอย่าง Source Code ตามผังงาน I = 0;
while (I < 5) { I = I + 1; Print (max); }

11 หาค่าสูงสุดจากอาร์เรย์
รายละเอียด กำหนดค่าเริ่มต้นให้ max, i และ ar ทำซ้ำเพื่อรับค่าเก็บใน ar ให้ครบ 5 ครั้ง กำหนดค่าเริ่มต้นให้ i อีก ครั้ง ทำซ้ำเพื่อนำค่าที่เก็บไว้ใน ar มาหาค่า max พิมพ์ค่าสูงสุด ที่หาได้

12 แสดงการทำซ้ำซ้อนกัน <? $i = 1; while ($i <= 5){ $j = 1;
while ($j <= $i) { echo $j; $j++; } echo "<br>"; $i++; ?>


ดาวน์โหลด ppt ผังงาน (Flowchart) มหาวิทยาลัยเนชั่น หลักการภาษาชุดคำสั่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google