งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีใช้งาน 1. ใช้เม้าส์คลิกลูกศรที่อยู่ข้างล่างจอภาพ เพื่อ เลื่อนหน้าไปหรือกลับ 2. หรือ ใช้เม้าส์เลื่อนไปกดสัญลักษณ์จอภาพ ยนต์ ที่อยู่มุมล่างขวามือ เพื่อขยายเต็มจอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีใช้งาน 1. ใช้เม้าส์คลิกลูกศรที่อยู่ข้างล่างจอภาพ เพื่อ เลื่อนหน้าไปหรือกลับ 2. หรือ ใช้เม้าส์เลื่อนไปกดสัญลักษณ์จอภาพ ยนต์ ที่อยู่มุมล่างขวามือ เพื่อขยายเต็มจอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีใช้งาน 1. ใช้เม้าส์คลิกลูกศรที่อยู่ข้างล่างจอภาพ เพื่อ เลื่อนหน้าไปหรือกลับ 2. หรือ ใช้เม้าส์เลื่อนไปกดสัญลักษณ์จอภาพ ยนต์ ที่อยู่มุมล่างขวามือ เพื่อขยายเต็มจอ แล้วใช้แป้นยาวเคาะ หรือคลิกซ้ายเม้าส์เพื่อ เลื่อนหน้าถัดไป หรือคลิกขวา เพื่อเปิด PopUp Menu แล้วเลือกถอยหลัง ไปหน้า หรือเลิกจากบทเรียน กลับสู่เมนู

2 Case study Neck mass

3 History of present illness A 60-year-old female presented with a neck mass for 10 years but did not see physician at that time because she thought it was due to obesity. Two months ago, she noticed an enlarging mass at the same location. The mass is growing very rapidly and lately causing dysphagia and difficulty of breath so she came to Chulalongkorn hospital for admission.

4 Physical examination A large nodule is detected on the thyroid gland.

5 Fine-needle aspiration shows … (See figure 1, 2 )

6

7

8 Total thyroidectomy was done and sent for histopathologic examination. The tumor appears grossly as shown by figure 3, 4, 5

9 Figure 3

10 Figure 4

11 Figure 5

12 Histolopathologic examination shows ….(Figure 6-13 )

13 Figure 6

14 Figure 7

15 Figure 8

16

17 Figure 10

18 Figure 11

19 Figure 12

20 Figure 13

21 Questions 1. What is your diagnosis? 2. What is the cell of origin of the neoplasm? 3. Describe gross and microscopic findings of this lesion. 4. What is the prognosis of this tumor? 5. Do you think the symptom that she experienced ten years ago related to her present illness?


ดาวน์โหลด ppt วิธีใช้งาน 1. ใช้เม้าส์คลิกลูกศรที่อยู่ข้างล่างจอภาพ เพื่อ เลื่อนหน้าไปหรือกลับ 2. หรือ ใช้เม้าส์เลื่อนไปกดสัญลักษณ์จอภาพ ยนต์ ที่อยู่มุมล่างขวามือ เพื่อขยายเต็มจอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google