งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เดินเท้า เดินถนนที่หาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เดินเท้า เดินถนนที่หาดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เดินเท้า เดินถนนที่หาดใหญ่
8 มีนาคม 2550

2 “คนที่มีอำนาจจัดการเรื่องถนนและการจราจรมักจะเป็นผู้ที่มีรถยนต์ขับจึงไม่เข้าใจปัญหาของคนเดินเท้า”
เช่น บันไดขึ้นสะพานลอยที่ชันเกินไป ทางข้ามที่ไม่สะดวกและปลอดภัย ฯลฯ

3 “ทำไมไฟเขียวบอกให้คนข้ามได้แล้ว แต่รถยังมาไม่หยุดเลย”

4 รถ คนข้าม

5 เป็นอุปสรรคต่อการข้ามถนน
ช่องตรงไปผ่านตลอด เป็นอุปสรรคต่อการข้ามถนน เลี้ยวซ้ายเมื่อปลอดภัย ปลอดภัยจริงหรือ ?

6 เลี้ยวซ้ายเมื่อปลอดภัย ปลอดภัยจริงหรือ ?

7 มีทางข้าม ก็เหมือนไม่มี
เพราะมักจะมีรถหยุดรอสัญญาณไฟทับทางข้ามทุกแห่ง

8 ไม่มี Pedestrian Island ให้คนข้ามได้หลบภัยจากรถ
ถนนเป็นของคนที่มีรถขับ ? ไม่มี Pedestrian Island ให้คนข้ามได้หลบภัยจากรถ

9 ใครจะรับผิดชอบ ถ้าเธอถูกรถชน ?

10 หาดใหญ่มีคนเดินเท้าถูกรถชนวันละ 1.5 คน ทุกๆ วัน
ตายเดือนละ 1 คน ทุกๆ เดือน (โดยประมาณ) ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

11 คนข้ามถนนต้องหันมามองรถเกือบ 180 องศา

12 จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้ขับรถจักรยานยนต์ เวลาเลี้ยวซ้าย
ผู้ขับจะมองไปทางขวา เพราะกลัวรถทางตรง (ไม่กลัวชนคนข้ามถนน)

13 ถ้านักเรียนข้ามช้ากว่านี้อีกนิด และรถทางซ้ายมาเร็วอีกหน่อย
แม้ข้ามถนนบนทางข้ามก็มีโอกาสถูกรถชน ถ้านักเรียนข้ามช้ากว่านี้อีกนิด และรถทางซ้ายมาเร็วอีกหน่อย

14 สัญญาณไฟคนข้ามที่ไม่เคยเป็นสีเขียว (มานานแล้ว)
ปุ่มกด สัญญาณไฟคนข้ามที่ไม่เคยเป็นสีเขียว (มานานแล้ว) มีปุ่มกดสัญญาณไฟแต่ไม่ได้จัดจังหวะสัญญาณไฟไว้ให้ (คิดว่าแค่มีปุ่มก็พอแล้ว)

15 วิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาการพัฒนาความปลอดภัยของคนเดินเท้าในประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา สมนึก เศียรอุ่น วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา(การขนส่ง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2546 ระบุว่า บริเวณแยกโอเดียนควรใช้ทางข้ามแบบสัญญาณไฟกดโดยคนข้ามถนน (ซึ่งปุ่มกดและโคมไฟสัญญาณได้ถูกรื้อถอนออกไปแล้วเมื่อประมาณปี 2549)

16

17 คนต้องข้ามถนนไกลออกไปจากทางข้าม เพื่อหลบรถเลี้ยว

18 มหานครแห่งการค้า นำพาความศิวิไลซ์ หาดใหญ่สันติสุข
ถนนในเมืองท่องเที่ยวควรจะเอื้ออาทรต่อคนเดิน มหานครแห่งการค้า นำพาความศิวิไลซ์ หาดใหญ่สันติสุข

19 คนเดินควรมีสิทธิใช้ถนนบ้าง (Share the Road) โดยเฉพาะในย่านการค้า

20 ป้ายจราจรที่ไม่มีใครเชื่อ
ปัจจุบันถูกถอดออกไปแล้ว สัญญาณไฟจราจร+ผู้ขับรถที่ไม่เอื้ออาทรต่อการข้ามถนน บนทางข้ามทุกแห่งมีรถหยุดทับ

21 มีรถเลี้ยวตลอดเวลา แม้แต่คนที่มีร่างกายปกติก็ยังข้ามถนนลำบาก
เห็นอยู่ว่ามีคนรอข้ามถนน ใกล้ๆ ทางข้าม แต่รถยนต์คันนี้ก็ไม่หยุดให้ มีรถเลี้ยวตลอดเวลา แม้แต่คนที่มีร่างกายปกติก็ยังข้ามถนนลำบาก

22 รถเมืองนี้(แทบ)ไม่เคยหยุดให้คนข้ามถนน

23 บ่อยครั้งที่ต้องวิ่งข้ามถนน แล้ว ผู้พิการ+ผู้สูงอายุ+คนท้อง จะวิ่งอย่างไร

24 รถจำนวนมากเลี้ยวด้วยความเร็วค่อนข้างสูง ถ้ามีคนข้ามถนนข้างหน้าจะเป็นอย่างไร

25 มีรถหยุดรอสัญญาณไฟบนทางข้ามทุกแห่ง

26 มีโอกาสมากที่รถเลี้ยวจะเฉี่ยวชนกับรถทางตรง

27

28 ถ้ารถ Volvo คันนี้วิ่งเร็วอีกหน่อย ?
สิ่งบดบังการมองเห็น ถ้ารถ Volvo คันนี้วิ่งเร็วอีกหน่อย ?

29 รอยสีขาวลักษณะเช่นนี้พบเห็นได้ทั่วไปในหาดใหญ่
เหมือนจิตรกรรม Graffiti ในนิวยอร์ค หรือเมืองใหญ่ๆ อื่นๆ

30 ถ้าสองคนนั้นเดินช้าไปสักนิด ? ถ้ารถ Lancer คันนี้วิ่งเร็วอีกหน่อย ?

31 ผู้สูงอายุไม่สามารถข้ามถนนได้ทันในช่วงรถหยุดรอสัญญาณไฟ
(ไม่รู้ว่ามีเวลาเท่าใดในการข้าม) รถออกตัวแล้วแต่คุณป้าคนนี้ยังข้ามไม่พ้น

32 รถเลี้ยว ไม่ให้สิทธิรถทางตรงไปก่อน
(อาจ) จะไม่มีรอยนี้เลย ถ้ามีป้ายบอกให้รถทุกคันหยุดรอสัญญาณไฟ รถเลี้ยว ไม่ให้สิทธิรถทางตรงไปก่อน

33 เลิกใช้ป้ายลักษณะนี้

34 ตำแหน่งของทางแยกในเมืองที่มีป้าย เลี้ยว ซ้าย/ขวา เมื่อปลอดภัย

35 แนวทางเพิ่มความปลอดภัยของคนเดินเท้า
เลิกใช้ป้ายเลี้ยวซ้าย/ขวาผ่านตลอด (เลี้ยวซ้าย/ขวามื่อปลอดภัย) จัดจังหวะสัญญาณไฟสำหรับการข้ามถนน กวดขันการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร จัดให้มีทางเท้าที่เพียงพอ จัดทำทางข้ามที่เหมาะสม (มีเกาะพัก มีสัญญาณไฟแบบให้คนข้ามกดปุ่ม) ให้ความสำคัญกับคนเดินให้เท่าเทียมกับรถ

36 แนวทางเพิ่มความปลอดภัยของคนเดินเท้า (ต่อ)
ติดตั้งรั้วกั้นคนข้ามถนนในบริเวณที่จำเป็น (เช่น หน้าม.อ. คาร์ฟูร์ สามแยกคอหงส์) รณรงค์ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายหันมาสนใจคนเดินเท้าให้มากขึ้น จัดสร้างทางเท้าและทางข้ามที่ดี ได้มาตรฐาน (สนข, ITE) กวดขันการหยุดรถทับทางข้าม กวดขันการขายสินค้าบนทางเท้า

37 แนวทางเพิ่มความปลอดภัยของคนเดินเท้า (ต่อ)
รักษาความสะอาดบนทางเท้า และสะพานลอย แก้ไขปรับปรุงระดับของทางเท้าให้เท่ากัน ความลื่นของผิวทางเท้า ความลาดเอียงของทางเท้า รณรงค์การหยุดรถให้คนข้ามถนน (เช่น ให้ผู้ถูกคุมประพฤติมาโบกรถให้คนข้ามถนน) วิเคราะห์วิจัยอุบัติเหตุที่เกิดกับคนเดินเท้า ฯลฯ

38 ทางข้ามอัจฉริยะ และเครื่องตรวจจับความเร็ว พร้อมบันทึกภาพผู้ฝ่าฝืน
สัญญาณไฟสำหรับการข้ามถนนชนิดมีปุ่มกด และเครื่องตรวจจับความเร็ว พร้อมบันทึกภาพผู้ฝ่าฝืน

39 คางคกในประเทศอังกฤษ

40 จบ


ดาวน์โหลด ppt เดินเท้า เดินถนนที่หาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google