งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรมภาษาซี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรมภาษาซี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรมภาษาซี

2 ขั้นตอนการสร้างโปรแกรม
โปรแกรมอิดิเตอร์ Source Code คอมไพเลอร์ (Compiler) แฟ้มส่วนหัว แฟ้ม .h Syntax Error Object Code แฟ้ม .obj ตัวเชิ่อม (Linker) คลังโปรแกรม Library Functions โมดูลอื่นที่แปลแล้ว (.obj) โปรแกรมที่ประมวลผลได้แฟ้ม .exe 2

3 การเขียนอัลกอริทึม อัลกอริทึม (Algorithm) วิธีเขียนอัลกอริทึม
ขั้นตอนการแก้ปัญหา วิธีเขียนอัลกอริทึม ผังงาน (Flowchart) รหัสเทียม (Pseudo Code) 3

4 การเขียนผังงาน สัญลักษณ์ของผังงาน ลำดับ สัญลักษณ์ ชื่อสัญลักษณ์
หน้าที่การใช้งาน 1 Terminal Symbol เริ่มต้น - สิ้นสุดการทำงาน 2 Processing Symbol ประมวลผล เช่น การคำนวณ การกำหนดค่า 3 Decision Symbol แสดงการตัดสินใจ หรือเปรียบเทียบ 4 Input / Output Symbol รับ/แสดงผลข้อมูล โดยไม่ระบุอุปกรณ์ 5 Manual Input Symbol รับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ 6 Display Symbol แสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ 4

5 การเขียนผังงาน สัญลักษณ์ของผังงาน ลำดับ สัญลักษณ์ ชื่อสัญลักษณ์
หน้าที่การใช้งาน 7 Continuous Paper Symbol แสดงผลลัพธ์ทางเครื่องพิมพ์ทางกระดาษต่อเนื่อง 8 Connect Symbol จุดต่อเนื่องการทำงาน ต่อหน้าอื่น 9 จุดต่อเนื่องการทำงาน หน้าเดียวกัน 10 Preparation Symbol กำหนดค่าเริ่มต้นรอบวนซ้ำ 11 Subroutine Processing การทำงานย่อย 12 Flow Line เส้นทางกิจกรรมคำสั่ง 5

6 หลักการโครงสร้างควบคุม
โครงสร้างลำดับ โครงสร้างการเลือก โครงสร้างการทำซ้ำหรือลูป (loop) 6

7 หลักการโครงสร้างควบคุม
โครงสร้างลำดับ READ r Start End a = r*r*b PRINT “Area =”, a Set b = 3.14 กำหนดค่า อ่านข้อมูล คำนวณ แสดงผล 7

8 หลักการโครงสร้างควบคุม
โครงสร้างการเลือก โครงสร้าง IF-ELSE READ x,y Start End a = y-x PRINT “A =”, a x > y True False 8 READ x,y Start End a = y-x PRINT “A =”, a x > y True False a = x-y โครงสร้าง IF

9 หลักการโครงสร้างควบคุม
โครงสร้างการเลือก โครงสร้าง Switch-Case Start READ c switch c case 1 case 2 case 3 case 4 PRINT “A” PRINT “B” PRINT “C” PRINT “F” End 9

10 หลักการโครงสร้างควบคุม
โครงสร้างการทำซ้ำหรือลูป (loop) โครงสร้าง WHILE โครงสร้าง DOWHILE โครงสร้าง For Set a = 1 Start End a = a+1 PRINT a While a<10 True False Set a = 1 Start End a = a+1 PRINT a while a<10 True False Set a = 1 Start End a = a+1 PRINT a For i =1 To 10 True False 10

11 การออกแบบบนลงล่าง (Top-Down Design)
วิธีการออกแบบบนลงล่าง มีหลักการสำคัญ การแตกวิธีการปัญหาออกเป็นงานย่อย ๆ (Decomposition) การแก้ปัญหาทีละขั้นจากหยาบสุดไปจนถึงละเอียดที่สุด (Stepwise Refinement) 11

12 การออกแบบบนลงล่าง (Top-Down Design)
วิธีการแตกปัญหาออกเป็นงานย่อย ๆ การกำหนดค่าเริ่มต้น (Initialization) การนำเข้าข้อมูล (Input) การคำนวณ และประมวลผล (Computation and processing) การแสดงผล (Output) การจบโปรแกรม (Closing) การจัดการข้อผิดพลาด (Error handling) 12

13 การออกแบบบนลงล่าง (Top-Down Design)
วิธีการแตกปัญหาออกเป็นงานย่อย ๆ การกำหนดค่าเริ่มต้น (Initialization) Counter =1 Sum = 0 การนำเข้าข้อมูล (Input) READ N การคำนวณ และประมวลผล (Computation and processing) WHILE (Counter <=N) Sum = Sum + Counter Counter = Counter +1 ENDWHILE การแสดงผล (Output) PRINT “SUMMATION = ”, Sum การจบโปรแกรม (Closing) การจัดการข้อผิดพลาด (Error handling) 13

14 การออกแบบบนลงล่าง (Top-Down Design)
การแก้ปัญหาทีละขั้นจากหยาบสุดไปจนถึงละเอียดที่สุด (Stepwise Refinement) พิจารณาในแต่ละงานย่อยว่ามีการแก้ปัญหาทีละขั้นอย่างไร แล้วค่อยปรับจนถึงขั้นที่ไม่สามารถแยกได้อีก แต่ละงานย่อย ต้องทราบว่ามีผลลัพธ์อะไร ข้อมูลนำเข้ามีอะไรบ้าง 14

15 การออกแบบโมดูลลาร์ หลักการออกแบบ
การแตกปัญหาออกเป็นชิ้นเล็ก แล้วพิจารณาเพื่อแก้ปัญหาชิ้นเล็กๆ ทีละปัญหาอย่างเป็นอิสระต่อกัน เมื่อนำมาเขียนเป็นโปรแกรม กลุ่มของลำดับขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาชิ้นเล็ก ๆ นี้ เรียกว่า โมดูล หรือ โปรแกรมย่อย หรือ ฟังก์ชัน 15

16 การออกแบบโมดูลลาร์ คุณลักษณะของโมดูล
ควรมีขนาดเล็ก ไม่เกิน 1 หรือ 2 หน้ากระดาษ การเข้าถึงแต่ละโมดูลควรมีการเข้าถึงเพียงจุดเดียว แต่ละโมดูลควรมีความอิสระ และสมบูรณ์แบบในตัว ไม่ขึ้นอยู่กับโมดูลอื่น การเปลี่ยนแปลงแต่ละโมดูล จะไม่มีผลกระทบต่อโมดูลอื่น แต่ละโมดูลควรมีหน้าที่เดียว ไม่ควรทำหลายหน้าที่ แต่ละโมดูลควรมีวิธีเรียกใช้ที่ชัดเจน เพื่อกำหนดข้อมูลเข้า และผลลัพธ์ที่ส่งคืนกลับไป ควรเรียกใช้โมดูลอื่น เท่าที่จำเป็น 16


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรมภาษาซี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google