งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Visual Studio .NET 2003

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Visual Studio .NET 2003"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Visual Studio .NET 2003

2 การติดตั้ง Microsoft Visual Studio .NET
ติดตั้ง Windows XP Pro ขึ้นไป ติดตั้ง IIS ติดตั้ง .NET Framework ติดตั้ง MS Visual Studio .NET 2003

3 Microsoft Visual Studio .NET
เครื่องมือของ MS ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น .NET เป็น Integrated Development Environment (IDE) สำหรับพัฒนาโปรเจ็คภายใต้เทคโนโลยี .NET

4 New Project Window สำหรับกำหนดประเภทของโปรแกรมที่ต้องการสร้าง

5 Project Template

6 Project Structures Solution files (.sln) Project files (.csproj)
Local project items Classes, forms, etc. (.cs) Assemblies files (.exe)

7 Form Design Window สำหรับนำคอนโทรลมาวาง เพื่อสร้าง GUI

8 Coding Window สำหรับเขียน code กำหนดการทำงานให้กับแอปพลิเคชั่น

9 Solution Explorer แสดงองค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาโปรเจ็กต์
แสดงองค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาโปรเจ็กต์ Project references Forms, Classes Folder และ items ย่อย

10 Toolbox แสดงรายการคอนโทรลต่างๆ ที่จะนำมาวางบนฟอร์ม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชั่น

11 Properties Window สำหรับปรับแต่งคอนโทรลที่นำมาวางบนฟอร์ม และสำหรับเลือกเหตุการณ์ (Event) Properties ที่มี “+” แสดงว่ามี properties ย่อย

12 Properties Window (Events)
สำหรับเลือกเหตุการณ์ (Event) ที่ต้องการเขียน code พร้อมตั้งชื่อเหตุการณ์

13 Task List สำหรับแสดงรายการผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการ Build

14 Dynamic Help ส่วนช่วยเหลือที่แสดงข้อมูลผันตามคำที่ตำแหน่ง cursor อยู่


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Visual Studio .NET 2003

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google