งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของตัวเลขในหลักต่าง ๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของตัวเลขในหลักต่าง ๆ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายของตัวเลขในหลักต่าง ๆ
บทที่ 2 ระบบเลขจำนวน ความหมายของตัวเลขในหลักต่าง ๆ 12.34 = (1 x 101) + (2 x 100) + (3 x 10-1) + (4 x 10-2) = = (1 x 22) + (0 x 21) + (1 x 20) + (0 x 2-1) + (1 x 2-2) = = 5.25 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล

2 การแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสอง
จงเปลี่ยนค่า 1310 ให้เป็นเลขฐานสอง 6 เศษ 1 3 เศษ 0 1 เศษ 1 0 เศษ 1 ดังนั้น 1310= จงเปลี่ยนค่า ให้เป็นเลขฐานสอง 0.25 x 0.50 1.00 .01 ดังนั้น = องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล

3 การบวกและลบเลขฐานสอง
จงบวกเลข กับ จงลบเลข กับ 101.1 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล

4 การคูณและหารเลขฐานสอง
จงคูณเลขฐานสอง 1.01 x 10.1 x 1 0 1 จงหารเลขฐานสอง  101 101 101  องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล

5 เลขฐานแปดและเลขฐานสิบหก
เลขฐานสิบ เลขฐานสอง เลขฐานแปด เลขฐานสิบหก A B C D E F องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล

6 บิต, ไบต์, นิบเบิล, เวิร์ด
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล

7 การแทนค่าเลขลบในระบบฐานสอง
2’ Complement 0011 = 3, = -3 0101 = 5, = -5 Sign and Amplitude 0011 = 3, = -3 0101 = 5, = -5 * หมายเหตุ: เลขทั้งหมดเป็นเลขขนาด 4 บิต * องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล

8 ข้อกำหนดของ 2’Complement
ต้องกำหนดจำนวนบิตสูงสุดที่ใช้งาน (บิตที่ล้นออกมาในการคำนวณจะหายไป) ใช้บิตนัยสำคัญสูงสุดเป็นตัวบอกเครื่องหมาย เลขที่ตรงกันข้ามจะต้องบวกกันได้ศูนย์ องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล

9 เลข BCD = = องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล

10 IEEE754 (-1 * S)1.M * 2E-B B = 127 (กรณีของ 32 bit)
SEEEEEEEEMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM (-1 * S)1.M * 2E-B B = 127 (กรณีของ 32 bit) = (-1*0)1.01 * = 2.5 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของตัวเลขในหลักต่าง ๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google