งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกหัด 24/12/09. เมื่อคอมพ์ทำคำสั่งต่อไปนี้ จงแสดง ผลลัพธ์และ ค่าแฟลกต่างๆ InstructionResult Z-FlagC-FlagP- Flag S- Flag O- Flag MOV AL,3h Inc AL Mov.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกหัด 24/12/09. เมื่อคอมพ์ทำคำสั่งต่อไปนี้ จงแสดง ผลลัพธ์และ ค่าแฟลกต่างๆ InstructionResult Z-FlagC-FlagP- Flag S- Flag O- Flag MOV AL,3h Inc AL Mov."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกหัด 24/12/09

2 เมื่อคอมพ์ทำคำสั่งต่อไปนี้ จงแสดง ผลลัพธ์และ ค่าแฟลกต่างๆ InstructionResult Z-FlagC-FlagP- Flag S- Flag O- Flag MOV AL,3h Inc AL Mov BL,FEh DEC BL ADD AL,BL SUB AL,BL SuBB AL,BL NEG AL

3 แบบฝึกหัด จงเขียนโปรแกรมในการคูณข้อมูลที่มีตัวตั้ง ขนาดหนึ่งไบต์และตัวคูณขนาดหนึ่งไบต์ ผล คูณเก็บไว้ในหน่วยความจำ และแสดงค่าแฟล็ก ต่างๆ ( ถ้ามี ) จงเขียนโปรแกรมในการคูณข้อมูลที่มีตัวตั้ง ขนาดหนึ่งเวิร์ดและตัวคูณขนาดหนึ่งไบต์ ผล คูณเก็บไว้ในหน่วยความจำ และแสดงค่าแฟล็ก ต่างๆ ( ถ้ามี ) 3

4 แบบฝึกหัด จงบอกค่าที่อยู่ในรีจิสเตอร์ AX และ DX หลังจาก การทำคำสั่งต่อไปนี้และแสดงค่าแฟล็กต่างๆ ( ถ้า มี ) Mov DX, 0 Mov AX,222h Mov CX, 100h Mul CX 4

5 จงบอกค่าในรีจิสเตอร์ AX หลังทำคำสั่งนี้ และ แสดงค่าแฟลกต่างๆ ( ถ้ามี ) Mov AX,63 Mov BL,10h Div BL

6 แบบฝึกหัด จงเขียนคำสั่งคูณเลข -5 ด้วย 3 โดยให้ผลลัพธ์ เก็บอยู่ในหน่วยความจำแบบ 16 bit 6


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกหัด 24/12/09. เมื่อคอมพ์ทำคำสั่งต่อไปนี้ จงแสดง ผลลัพธ์และ ค่าแฟลกต่างๆ InstructionResult Z-FlagC-FlagP- Flag S- Flag O- Flag MOV AL,3h Inc AL Mov.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google