งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พยาธิใบไม้ปอด (Lung Fluke).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พยาธิใบไม้ปอด (Lung Fluke)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พยาธิใบไม้ปอด (Lung Fluke)

2 พยาธิใบไม้ปอด (Lung Fluke) - เป็นพวกที่อาศัยอยู่ในปอดของโฮสต์
- เป็นพวกที่อาศัยอยู่ในปอดของโฮสต์ - ทำให้เกิดโรค Paragonimiasis - ได้แก่ Paragonimus spp.

3 พบ 6 species ใน คนและในสัตว์ คือ
1. Paragonimus westermani (Kerbert , 1878) 2. Paragonimus heterotremus (Chen & Hsia , 1964) 3. Paragonimus siamensis (Miyazaki & Wykoff , 1965) 4. Paragonimus bankokensis (Miyazaki & Vajarasthira, 1966) 5. Paragonimus harinasutai (Miyazaki & Vajarasthira, 1968) 6. Paragonimus macrorchis (Chen , 1962)

4 พบที่เป็นสาเหตุของโรคในคน ได้แก่
Paragonimus westermani (Kerbert , 1878) Paragonimus heterotremus (Chen & Hsia , 1964)

5 การแพร่กระจาย (Distribution) - พบได้ทั่วโลก
- พบได้ทั่วโลก - พบมากแถบตะวันออกไกล ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ไทย ฟิลิปปินส์ อินเดีย แอฟริกา อเมริกาใต้ - ในประเทศไทย พบครั้งแรก พ.ศ โดย ศาสตราจารย์ น.พ. เฉลิม พรหมมาส พ.ศ พบแหล่งระบาด ในภาคกลางแถวจังหวัดสระบุรี นครนายก ภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก

6 - เป็นพยาธิใบไม้ที่ตัวหนา
รูปร่าง (Morphology) - เป็นพยาธิใบไม้ที่ตัวหนา - ขนาด Paragonimus westermani ยาว 8 –20 mm กว้าง 5 – 9 mm Paragonimus heterotremus ยาว 10 mm กว้าง 5 mm

7 ด้าน Posterior เรียวกว่า Anterior
สีน้ำตาลแดง ผิว เป็น Scale – like – spine - Testes Paragonimus westermani เป็น lobe เรียงตัวแบบ Opposite Paragonimus heterotremus เป็น branch

8 ขนาด sucker P. westermani Oral & Ventral sucker ขนาดใกล้เคียงกัน P. heterotremus Oral sucker ใหญ่กว่า ventral 2 เท่า ไข่ สีน้ำตาลปนเหลือง Ovoid shape เปลือกหนา ขนาด 80 –118 X 48 – 60 um มี Operculum เป็น Unembryonated egg

9

10 Pa

11 วงชีวิต (Life cycle) Adult อยู่ในปอด ของ Definitive host
Form cyst อยู่เป็นคู่ๆ - ไข่พยาธิออกมากับเสมหะ หรือ อุจจาระ ลงน้ำ แล้วฟักเป็นตัว miracidium ไชเข้าหอย ( 1st I.H. ) - cercaria เข้าไป form cyst ใน กุ้งน้ำตก และ ปูน้ำจืด ( 2nd I.H. )

12 - ภายในโฮสต์ metacercaria จะ excyst ที่
duodenum แล้วไชเข้า peritoneal cavity Diaphragm ปอด (encapsulate ภายในปอด )

13

14

15 ตัวอ่อนระยะ cercaria

16 ปูขน

17

18 ระยะ metacercaria ของ P. westermani

19 ระยะ metacercaria ของ P. heterotremus

20 พยาธิสภาพ (Pathology) - เกิด โรค : Paragonimiasis
หรือ : Pulmonary distomiasis : Endemic hemoptysis ปอดอักเสบ เกิด Leukocyte infiltration บริเวณที่มีพยาธิเกิด Extrapulmonary paragonimiasis

21

22 อาการ (Sign and Symtom) - เกิดอาการ 2 – 20 วัน หลังจากกิน cyst เข้าไป
- มีอาการไอแห้งๆ เจ็บหน้าอก - เสมหะ มีเลือดปน (สีสนิมเหล็ก) - รายที่ขึ้นสมองจะมีอาการชัก ปวดศีรษะ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

23 การตรวจวินิจฉัย (Diagnosis)
- ตรวจไข่พยาธิจาหก อุจจาระ (stool) และ เสมหะ (Sputum) การรักษา (Treatment) - ใช้ยา Praziquantel

24 การควบคุมและป้องกัน (Control and Prevention)
1. ให้ความรู้กับประชาชน ไม่รับประทาน กุ้งและปู ดิบๆ 2. จัดการสุขาภิบาลให้ถูกต้อง 3. ทำลายโฮสต์กึ่งกลาง 4. ให้ยารักษา


ดาวน์โหลด ppt พยาธิใบไม้ปอด (Lung Fluke).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google