งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการเลือกหนังสืออ่านสำหรับผู้บริหาร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการเลือกหนังสืออ่านสำหรับผู้บริหาร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการเลือกหนังสืออ่านสำหรับผู้บริหาร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดย นายวินัย รอดจ่าย รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2 วิธีการเลือกหนังสือจะมีหลักอยู่ 6 ข้อ
วิธีการเลือกหนังสือจะมีหลักอยู่ 6 ข้อ  1) วัตถุประสงค์การใช้งานของผู้อ่าน 2) ความทันสมัยของเนื้อหา 3) ความสมบูรณ์ของเนื้อหา 4) ข้อมูลที่ผู้เขียนหนังสือนำมาใช้เรียบเรียงหนังสือเล่มนั้น 5) กลวิธีการเขียนของผู้เขียน 6)  ภูมิหลังของผู้เขียนหนังสือเล่มนั้น

3 เทคนิคการอ่านสำหรับผู้บริหาร 5 ประการ
1. ต้องทราบว่า ตนเองต้องการที่จะรู้อะไรจากหนังสือที่อ่าน 2. ต้องทราบว่า ตนเองต้องการระดับความรู้หรือเนื้อหาจากหนังสือที่อ่านมากน้อยแค่ไหน 3. จดประเด็นที่สำคัญ หรือ Highlight ข้อความที่สำคัญในการอ่าน 4. ต้องทราบความแตกต่างของหนังสือที่อ่าน เพื่อหาวิธีในการอ่านให้เหมาะสมกับประเภทของหนังสือ 5. จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีพจนานุกรมไว้ข้างตัว

4 เทคนิคการอ่านและจับใจความ
1. การอ่านเป็นภาพ 2. การจำเป็นภาพ 3. การอ่านแผนผัง แผนภาพ 4. การอ่านแผนภูมิ แผนผัง กราฟ

5 เทคนิควิธีการอ่านหนังสือให้ไว
1. Prepare (การเตรียมตัวอ่าน) 2. Preview (การอ่านแบบผ่าน) 3. Passive Reading (การอ่านแบบข้าม) 4. Active Reading (การอ่านแบบสรุป)

6 สวัสดี ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการเลือกหนังสืออ่านสำหรับผู้บริหาร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google